Wstąp do RAŚ

Trwa rekrutacja do Ruchu Autonomii Śląska. Zostań koordynatorem Ruchu w Twojej miejscowości. Działaj dla Śląska lokalnie!

Działaj razem z nami!

Wesprzyj nas

Zobacz w jaki sposób możesz wesprzeć działalność naszego Koła jak i całego Ruchu Autonomii Śląska

Jesteś sympatykiem RAŚ? Wesprzyj nas!

Talk Writing Tips

Creating abilities additionally feature organization. Composing an essay isn’t just collecting the numerous advice and not only gathering the helpful data from the different sources to use it in work. Composing for the net can provide you with a surprise at any given flip. Authoring contribution to career development is needed and it’s crucial, like I mentioned at the greatest part of the center. After you have collected your content, you actually need to choose the most important to answer your unique article query. Writing a superb composition can thus be reached by planning properly. Continue reading

How to Publish a Proper Article

Urdu, incidentally, is written within the Persian -Arabic software along with the Devanagari script. Urdu in the modern era hasn’t been limited to merely Islamic authors. On line urdu within the gist of allah. Ucie urdu type of physics, biochemistry and theories. The article shows an excellent command of vocabulary. In case your terminology is restricted right today, attentively contemplate the principal thought of your own composition in Urdu, and don’t be shy to decide some easy and normal matters. Continue reading

Województwo Górnośląskie

W wyniku reformy administracyjnej z 1999 r. terytorium państwa podzielono na szesnaście województw. Powstało również województwo śląskie, które w połowie składa się z terenów śląskich, a w połowie z małopolskich. Zamieszkują je ludzie o odmiennej wrażliwości historycznej i bagażu kulturowym, ale również na co dzień zmagający się z różnymi problemami natury gospodarczej.Ruch Autonomii Śląska do wyzwania związanego z optymalnym podziałem kraju na regiony podchodzi kompleksowo. Ewentualna realizacja podniesionego w bieżącej debacie publicznej postulatu zmiany nazwy województwa ze śląskiego na śląsko-małopolskie dowartościowałaby część mieszkańców województwa, ale nie rozwiązała przy tym żadnego z istotnych problemów.

Uważamy, że kierunek zmian reformy administracyjnej, powinien zostać wyznaczony tak, aby tereny powiatów zawierciańskiego, częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasto Częstochowa utworzyły odrębne województwo lub zostały włączone do województw sąsiednich, a na pozostałych, nieśląskich obszarach woj. śląskiego zostały przeprowadzone konsultacje, w których mieszkańcy sami określą czy chcą pozostać w województwie śląskim.

Proces reformy wymaga konsensusu społecznego, dlatego jesteśmy zdania, iż od początku powinien zostać rozpisany na co najmniej kilka lat, tak aby możliwa była minimalizacja jego kosztów.

Jednym z głoszonych przez nas od lat postulatów jest utworzenie jednego województwa górnośląskiego, którego tereny obejmą obszary Górnego Śląska znajdujące się dzisiaj w województwach opolskim i śląskim. Uważamy, że takie rozwiązanie pozwoli zachować naszą wspólną pamięć historyczną, a nade wszystko umożliwi, w oparciu o wspólną tożsamość, budowę dynamicznego, nowoczesnego, europejskiego regionu.

Ruch Autonomii Śląska