RAŚ członkiem WSE

Ruch Autonomii Śląska członkiem Wolnego Sojuszu Europejskiego – frakcji regionalistów w Parlamencie Europejskim.


W Alghero na Sardynii spotkali się przedstawiciele europejskich partii regionalistycznych, autonomistycznych i niepodległościowych, skupieni w Wolnym Sojuszu Europejskim (EFA). Walne zgromadzenie EFA w trakcie dwudniowych obrad (26 i 27 czerwca 2003) skupiło się na kwestiach związanych z analizą wyników wyborczych w Szkocji, Walii, Belgii oraz Hiszpanii, gdzie aktywnie udział wzięły partie członkowskie sojuszu.

W związku z aktywną polityką dotyczacą mniejszości narodowych i grup regionalnych w krajach kandydujących do Unii Europejskiej, jaką zainicjowała europejska federacja partii regionalistycznych, spora część kongresu poświęcona została rozszerzeniu Unii Europejskiej. Zebrani z zadowoleniem przyjęli dotychczasowe wyniki referendów akcesyjnych w poszczególnych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które zglosiły swój akces do Unii Europejskiej. Dyskutowano również nad szansami poszczególnych partii w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego, podkreślając konieczność wzięcia w nich udziału przez partie reprezentujące środowiska autonomistów i mniejszości narodowych.

Dla Ruchu Autonomii Śląska najważniejszym elementem kongresu było przyjęcie naszego stowarzyszenia, jako pierwszego i na razie jedynego z krajów Europy Środkowej, w poczet pełnoprawnych członków Wolnego Sojuszu Europejskiego. RAŚ uzyskał statutus członka-obserwatora przy WSE w listopadzie 2001 roku, by po upływie wymaganego statutem EFA okresu i akceptacji wniosku o pełne członkostwo przez zarząd sojuszu, wejść jako pełnoprawny członek do rodziny europejskich ugrupowań regionalistycznych.

Gospodarzem kongresu w Alghero była Sardyńska Partia Działania (Partitu Sardu d'Azione), najważniejsza partia autonomistów sardyńskich oraz jedna z najstarszych partii regionalistycznych we Włoszech.

Posted in Zagranica.