Kampania wyborcza w duchu nacjonalizmu

W imieniu Zarządu Regionu Opolskiego Ruchu Autonomii Śląska chcemy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie i oburzenie formą rozpoczętej, na razie nieformalnie, kampanii przed wyborami samorządowymi.


Wygląda na to, iż kampania ta, której przedsmak mieliśmy w wypowiedziach burmistrza Flaka, senatora Chmielewskiego i innych polityków, opierać się będzie na eskalacji waśni narodowych i etnicznych, kolejnym rozdzieraniu społeczności regionu, kreowaniu poczucia zagrożenia i krzywdy.
Przedwyborcze deklaracje po raz kolejny nie będą dotyczyć spraw dla regionu naistotniejszych!

W interesie mieszkańców wojwództwa opolskiego leży merytoryczna, otwarta debata polityczna. Istnieje piląca potrzeba opracowania i przedstawienia konkretnych, realnych i dobrych programów samorządowych.

Dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich polityków, którym leży na celu dobro społeczności lokalnych, aby skupili się rozwiązywaniu rzeczywistych problemów dręczących mieszkańców naszego regionu.

Opolskie media prosimy zaś aby ignorowały wszelkie wypowiedzi, zachowania i działania uderzających w dobrosąsiedzkie układy i harmonię współegzystencji Ślązaków, Polaków i Niemców.

Piotr Długosz
Przewodniczący Regionu Opolskiego

Marek Czaja
Wiceprzewodniczący Regionu Opolskiego

Marek Damaszek
Wiceprzewodniczący Regionu Opolskiego

Posted in Dokumenty oficjalne.