List gratulacyjny dla Abp Nossola

Ruch Autonomii Śląska
Region Opole
Opole, 08 maja 2006

Jego Ekscelencja Alfons Nossol,
Arcybiskup Diecezji Opolskiej


W imieniu Zarządu Regionu Opolskiego Ruchu Autonomii Śląska składamy Jego Eminencji najserdeczniejsze gratulacje z okazji uhonorowanie doroczną Nagrodą za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich w 2005 roku.
Przyznanie tego zaszczytnego wyróżnienia jest powodem do dumy i zachętą do naśladowania tak znakomitego autorytetu.
Cieszy nas uznanie przez szacowne gremium międzynarodowe wielkiego wkładu Jego Ekscelencji w stosunki polsko-niemieckie.
Ufamy, iż zdrowie i siły pozwolą Jego Ekscelencji, jeszcze przez wiele lat, stanowić drogowskaz na mapie stosunków miedzy tymi narodami, tak przecież bardzo związanymi z historią i teraźniejszością bliskiego nam wszystkim Śląska.

Za Zarząd Regionu Opolskiego Ruchu Autonomii Śląska

Piotr Długosz
Przewodniczący Regionu Opolskiego

Marek Damaszek
Członek Zarządu Regionu Opolskiego

Posted in Dokumenty oficjalne.