Rzecznik Praw Obywatelskich po stronie pracujących w Holandii

RPO w oficjalnym piśmie do wicepremier, minister finansów Zyty Gilowskiej wstawił sie za pracującymi za granicą. Szczególną uwagę zwrócił na pracujących w Wielkiej Brytanii i Holandii.

 

Pismo jest reakcją na akcję Polaków pracujacych w Wielkiej Brytanii i dziennika Rzczeczpospolita.
Rzecznik przyłączył się do wniosku o rozważenie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. od wynagrodzeń za pracę najemną wykonywaną za granicą – nie tylko uzyskanych w Wielkiej Brytanii lecz również w innych państwach, w tym w Holandii – do wysokości uwzględniającej rzeczywiste ponoszone
przez zatrudnionego koszty utrzymania oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Okazuje sie że metoda stosowana przez górników do walczenia o swoje, tak potępianych, jest jedynym skutecznym sposobem, gdyż jedynie Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii zyskają. Oznacza to, że pismo RPO nie zostało poważnie rozpatrzone ale protesty pod ambasadą w Londynie odniosły skutek. Od 2008 roku z Wielką Brytanią zostanie zmieniona metoda rozliczania podatków na korzystniejszą. Ma sie to nijak do równości obywateli wobec prawa – również podatkowego, co udowodnił pewien Fin wygrywając proces z własnym fiskusem przed międzynarodowym trybunałem – gdyż w tym samym czasie zostaje zmieniona na niekorzystną kolejna umowa tym razem, po Holanndi w 2004, z Austrią – obowiązująca już za 2006 rok. Fiskus nie ukrywa, że wybiera umowę korzystniejszą dla budżetu, ale zapomina w tym momencie o budżecie domowym obywateli. Okazuje sie, iż rząd Austrii zadbał aby ich obywatele nadal rozliczali się wg starej metody (choć ich stawki w większości przypoadków i tak nie wymagały by dopłat).

 

http://www.brpo.gov.pl/pliki/37214w01.pdf

 

Posted in Gospodarka.