RAŚ – Zapytanie do Komisji Europejskiej

Ruch Autonomii Śląska z niepokojem obserwuje tendencje centralizacyjne obecnego rządu, objawiające się m.in. arbitralnymi decyzjami w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi i ustalaniem parytetów w ich podziale na poszczególne regiony.

W związku z powyższym nasze stowarzyszenie zwróciło się do przedstawicieli Wolnego Sojuszu Europejskiego (WSE) w Parlamencie Europejskim o interpelację w sprawie rozdziału środków europejskich.

W dniu 24 października, kataloński eurodeputowany WSE Bernat Joan i Mari złożył pisemne zapytanie do Komisji w sprawie redystrybucji funduszy strukturalnych w Polsce. Zarzucając nieefektywność w tym zakresie, deputowany poprosił o wyjaśnienie, na ile Komisja poinformowana jest o sposobie podziału środków europejskich, uderzającym w najlepiej przygotowane do ich absorpcji regiony w Polsce. Drugą kwestią, jaka poruszył pan Joan i Mari jest sprawa potencjalnego negocjowania w kolejnych okresach programowania podziału środków unijnych bezpośrednio przez stronę unijną i zainteresowane regiony.

Posted in Zagranica.