Autonomia szansą!

"Autonomia – szansa czy zagrożenie dla współczesnego świata?" – pod takim tytułem odbyło się w dniu 5 grudnia 2006 spotkanie zorganizowane przez Koło Naukowe Politologów na Uniwersytecie Sląskim w Katowicach. Głównym opunktem programu był wykład profesora Rafaela Vázquez García z uniwersytetu w Granadzie, poświęcony autonomii regionów hiszpańskich. Prelegent zaprezentował bardzo interesujące wyniki badań opinii publicznej, dowodzące, że w miarę utwierdzania się autonomii w państwie hiszpańskim rosła akceptacja dla tego rozwiązania, słabły natomiast nastroje separatystyczne oraz centralistyczne. Trudno o bardziej wymowny argument przeciw tezie, jakoby autonomizacja groziła secesją.

W dyskusji moderowanej przez dr Tomasza Słupika udział wzięli dr Małgorzata Myśliwiec, politolog specjalizujący się w  problematyce hiszpańskiej, oraz dr Jerzy Gorzelik, przewodniczący Ruchu Autonomii Sląska. Dyskusja była momentami gorąca – jej temperatura wzrosła szczególnie w momencie, w którym z sali padła sugestia,  że w warunkch polskich i śląskich należy raczej wzorować się na tradycji chińskiej, nie zaś na rozwiązaniach hiszpańskich.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co pozwala mieć nadzieję, że problematyka związana z autonomią i regionalizmem będzie silniej obecna w murach katowickiej uczelni.

Posted in Wydarzenia.