Spotkanie z Tomaszem Kamusella – relacja

Wielkim zainteresowaniem słuchaczy cieszyło się spotkanie autorskie z Tomaszem Kamusella, zorganizowane przez opolski RAŚ i Centralną Bibliotekę Caritas im. J. Eichendorffa w Opolu. Sala biblioteki zapełniła się do ostatniego miejsca.
Zgromadzonych powitał ks. Wolfgang Globisch, dyrektor Biblioteki. Następnie biografię i naukowy dorobek Tomasza Kamuselli przybliżył Piotr Długosz.
Tomasz Kamusella skupił swoje wystąpienie na genezie powstania książki „SCHLONZSKO. Esej o regionie i mieszkańcach”. Poznawanie „SCHLONZSKA” przez T. Kamuselle zaczęło się podczas jego pobytu na studiach w RPA, gdzie w bibliotece natknął się na kilka regałów książek o Śląsku, głównie w języku angielskim i niemieckim. Epizod ten opisany jest dokładniej w omawianej książce.

Początkowo prace Kamuselli na temat Śląska pisane były w języku angielskim, ponieważ autor jest przekonany że język w znacznym stopniu determinuje sposób pisania o regionie – czy to z pozycji polskich, niemieckich lub czeskich, dlatego wybrał neutralny język aby móc napisać historię z pozycji Górnoślązaka.
Chęć przybliżenia swoich badań czytelnikom na Śląsku spowodowała jednak przetłumaczenie wielu prac na j. polski. W ten sposób ukazało się m.in. SCHLONZSKO lub SCHLONZSKA MOWA.
Po wystąpieniu wywiązała się godzinna dyskusja, która tyczyła się tożsamości Ślązaków, problematyki statusu mowy śląskiej oraz tworzenia się narodowości. Poruszane tematy często wywoływały emocje wśród zgromadzonych, dyskusja toczyła się jednak w kulturalnej atmosferze. Oby tego typu spotkania, gdzie nikt nie wstydzi się bronić swojego zdania, ale także szanuje wypowiedzi oponenta, stały się na Śląsku codziennością, bo tylko w ten sposób możemy zbudować nową jakość, z którą spokojnie będzie można patrzyć w przyszłość.

Posted in Działalność.