List Otwarty do Prezydenta Miasta Opola

Ruch Autonomii Śląska wystosował do Prezydenta Miasta Opola List Otwarty, w którym z radością przyjęliśmy prasowe doniesienia o planowanej zmianie nazwy ul. Erenburga, która po dziś dzień hańbi stolicę naszego regionu. Radość nasza jest tym większa, że jak zapewne Pan Prezydent pamięta trzykrotnie już zgłaszaliśmy się do Pana z prośbą w powyższej sprawie (dwukrotnie w 2003 roku oraz w grudniu 2006 roku). Cieszy nas fakt, że tym razem znalazł Pan środki na zmianę nazw aż trzech ulic jednocześnie, choć jeszcze cztery lata temu odrzucenie naszego wniosku zostało umotywowane względami finansowymi.

Dziwi nas jednak to, że proponując nowego patrona dla opolskiej ulicy sięga Pan Prezydent do postaci tak odległej, jak mjr Zygmunt Szyndzielarz „Łupaszka”, którego życie i działalność związane były z Wileńszczyzną. Trudno nam uwierzyć, że jako Prezydent Opola wstydzi się Pan dziedzictwa kulturowego swojego miasta i regionu, którego jest ono stolicą. Podejrzewamy, że pominięcie plejady znakomitych postaci osadzonych w opolskich i śląskich realiach wynika nie tyle ze złej woli, co ze zwykłej niewiedzy. Wobec tego przypominamy, że w trakcie naszych trzech prób zmiany nazwy ul. Erenburga zaproponowaliśmy Panu Prezydentowi i Radnym Miasta Opola ponad tuzin patronów związanych z Opolem i regionem. Zanim złożyliśmy grudniową petycję przeprowadziliśmy sondę na nowego patrona ulicy. Przypomnijmy, że wygrał ją opolski pisarz i poeta Hans Niekrawietz (126 głosów), przed przedwojennym opolskim starostą Michaelem Matuschką (113 głosów), śląską noblistą Marią Geppert-Mayer (70 głosów) i opolskim biskupem pomocniczym Henrykiem Grzondzielem (61 głosów), który był proboszczem w parafii, do której należy ul. Erenburga. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że proponowany przez Pana Prezydenta mjr „Łupaszka” otrzymał 16 głosów, co uplasowało go na ostatnim miejscu wśród proponowanych patronów. Przypominamy także, że w roku 2003 opolski Ruch Autonomii Śląska tłumaczył mieszkańcom ul. Erenburga potrzebę zmiany nazwy ulicy, dostarczając do każdego domostwa list ze stosownym wyjaśnieniem. Wyrażamy nadzieję, że Pan Prezydent umożliwi mieszkańcom wybór godnego patrona spośród postaci, które rozsławiły nasze miasto i region.

Posted in Działalność.