„Opolskie – Tu zostaje !” ? – kilka liczb

Z cenną inicjatywą do mieszkańców naszego regionu wyszli jego włodarze.

W doniesieniach medialnych nie można się było jednak doszukać szczegółowych rozwiązań, opartych na jakichkolwiek danych statystycznych czy prognozach. W związku z tym może te kilka liczb i wniosków będzie uzupełnieniem dla tych informacji.

Informacje o ponadplanowym wzroście gospodarczym przestały już dziwić. Bez trudu PKB przekracza kolejne wyznaczane granice i w ocenie unijnych partnerów stajemy się głównym motorem wspólnej gospodarki. Dlaczego więc wzrost efektywności nie przekłada się na wzrost wynagrodzeń? Ile powinniśmy zarabiać aby pracować w kraju a nie migrować za granicę?

Po otwarciu rynków pracy przez niektóre kraje Unii Europejskiej, do rodaków posiadających już wcześniej taką możliwość, dołączyły kolejne rzesze chcących godziwie zarabiać.

Obserwując tą sytuację nasuwa się pytanie o stawkę godziwego wynagrodzenia.

Większość rodaków pracuje w krajach Unii za stawki zbliżone do minimalnej płacy.

Wynagrodzenie minimalne w krajach Unii Europejskiej a wynagrodzenie średnie w Polsce.

Oto jak kształtują się w krajach europejskich stawki minimalnych miesięcznych zarobków. Na podstawie dostępnych danych przedstawiono minimalne wynagrodzenie dla 11 krajów, w których jest ono prawnie regulowane. Obliczono również średnie minimalne wynagrodzenie dla tych krajów. Dla porównania do tabeli wstawiono średnie zarobki w Polsce za III kw. 2006 r. oraz minimalne – stan na 1 stycznia 2007 r. Dane przedstawiają w ujęciu tabelarycznym kolejno: minimalne wynagrodzenie w Euro, w przeliczeniu na PLN, godzinowe brutto oraz netto. Dane prezentowane są malejąco i obejmują wybrane kraje.

 

Wynagrodzenie minimalne oraz średnia krajowa dla gospodarki polskiej za III kw. 2006 r.

Kraj

zł/h brutto

zł/h netto

Luksemburg

1 467

5 648

35,30

22,94

Wielkiej Brytania

1 273

4 900

30,63

19,91

Holandia

1 265

4 870

30,44

19,79

Belgia

1 210

4 659

29,12

18,93

Francja

1 197

4 608

28,80

18,72

Irlandia

1 183

4 555

28,47

18,50

Grecja

668

2 572

16,07

10,45

Polska (śr III kw.)

640

2 465

15,41

10,01

Cypr

604

2 325

14,53

9,45

Hiszpania

599

2 306

14,41

9,37

Portugalia

437

1 682

10,52

6,83

Polska

243

936

5,85

3,80

Średnia

922

3 551

22,19

14,43

Dane bazowe: kurs 1 Euro=3,85 PLN, wynagrodzenie netto= 65 % brutto, 160 rbh na 1 miesiąc.

 
Wnioski:

  • Wynagrodzenie minimalne poniżej 6 zł brutto  za godzinę pracy jest niekonkurencyjne z wynagrodzeniami w krajach Unii Europejskiej, gdzie średnie minimalne wynagrodzenie kształtuje się na poziomie ok. 22,19 zł.

  • Średnie wynagrodzenie w Polsce, wynoszące za III kw. 2006 roku ok. 15,41 zł, jest o blisko 30% mniejsze niż uśrednione minimalne wynagrodzenie w prezentowanych krajach Unii.

  • Niskie wynagrodzenie niekorzystnie kształtuje wskaźniki rynku pracy, powodując migrację zarobkowe i powiększając tzw. "szarą strefę".

  • W niektórych branżach naszego regionu tj.: budownictwo, rolnictwo i handel, już odczuwalny jest brak pracowników.

  • Mimo trwałego charakteru tych wskaźników nie poczyniono jak dotąd żadnych kroków aby te tendencje złagodzić.

 

Co można więc zrobić aby kształtować w naszym regionie trwały trend wzrostowy wynagrodzenia, tak aby sukcesywnie odwracać tendencję do migracji zarobkowej?

 

Cele do realizacji:

  •  Organizacja w regionie systemu, który zapewni średnią płacę netto w granicach 15 – 20 zł za godzinę.
  • Aktywizacja wszystkich obszarów rynku pracy.


  • Obszary na których należy skupić uwagę to: usługi – szczególnie dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, budownictwo oraz handel.
  • W realizacji projektów należy dążyć do wykorzystania  środków z funduszy strukturalnych dostępnych na te cele.
  • Realizację projektów należy nagłaśniać w mediach.

od Autora:

Tym artykułem chciałbym zapoczątkować cykl o tematyce ekonomiczno – gospodarczej. Czytelników proszę o aktywny udział w komentowaniu problematyki artykułów oraz poszukiwaniach kolejnych tematów.

MP

Posted in Gospodarka.