1% na organizację pożytku publicznego

DYSPONUJ MĄDRZE SWOIMI PIENIĘDZMI
Wspomóż górnośląską kulturę!!

Na początku roku 2005 opolskie koło Ruchu Autonomii Śląska wyszło z inicjatywą uhonorowania opolskiego poety i pisarza Hansa Niekrawtza tablicą pamiątkową w stolicy regionu. W ramach odpisów 1% podatków na organizacje pożytku publicznego zebrano w ciągu dwóch lat ok. 2.000 złoty. Tym z Państwa, którzy wsparli ten cel już w roku 2005 i 2006 przy tej okazji serdecznie dziękujemy.
Następnie zebraliśmy kilkaset złoty rozprowadzając książkę "Wiatr od Odry" autorstwa Niekrawtza. Także w ramach tegorocznych odpisów 1% podatku dochodowego na cele organizacji pożytku publicznego, będziemy ponownie zbierać środki na tablicę – mamy nadzieję, że tym razem uda nam się zebrać brakujące fundusze.
Poczyniono już pierwsze kroki organizacyjne, aby taka tablica mogła zawisnąć w Opolu. Spotkano się z prezydentem Opola, p. Ryszardem Zembaczyńskim. Obie strony wyraziły wolę doprowadzenia do finalizacji przedsięwzięcia. Przygotowano także projekt tablicy autorstwa opolskiego rzeźbiarza – p. Panitza.

Wszystkie osoby pragnące wspomóc naszą inicjatywę prosimy o odpis 1% z rozliczeń podatku na Fundację Nauki i Kultury na Śląsku:

Konto BANK SPÓŁDZIELCZY "BANK ROLNIKÓW" OPOLE, UL. KSIĄŻĄT OPOLSKICH
NR RACHUNKU 46 8898 0003 2001 0000 2828 0002

Dopisek: WIATR OD ODRY

Organizacja pożytku publicznego 94567
KRS 40332, Regon: 53057379000000
45 – 290 OPOLE, UL. BATALIONU PARASOL 11 / 601

Jak to zrobić? Od początku roku 2004 każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% należnego fiskusowi podatku na ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ o statusie ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.  

Z tej możliwości można skorzystać w dwojaki sposób:

1. wpłacić dowolną kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego, jednak wypełniając roczne zeznanie podatkowe, można pomniejszyć należny podatek o 1%

2. najpierw wypełnić zeznanie podatkowe i obliczyć kwotę stanowiącą 1% należnego podatku dochodowego, a następnie wpłacić (za pośrednictwem banku lub poczty) obliczoną kwotę na: 

FUNDACJA NAUKI  I  KULTURY NA ŚLĄSKU

Organizacja pożytku publicznego 94567

KRS 40332,

Regon: 53057379000000

45 – 290 OPOLE, UL. BATALIONU PARASOL 11 / 601

Konto BANK SPÓŁDZIELCZY "BANK ROLNIKÓW" OPOLE, UL. KSIĄŻĄT OPOLSKICH

NR RACHUNKU   46 8898 0003 2001 0000 2828 0002 
Dopisek: WIATR OD ODRY

Jeśli podatnik chce wpłacić kwotę dokładnie odpowiadającą 1% należnego podatku, to oczywiście powinien najpierw obliczyć należny za dany rok podatek, obliczyć jeden procent podatku i tę kwotę wpłacić na konto wybranej organizacji (proponujemy Fundację Nauki i Kultury na Śląsku).

Przypominamy, że odliczyć można tylko wpłatę dokonaną pomiędzy 1 stycznia a dniem złożenia zeznania podatkowego (przelewu należy dokonać co najmniej dzień przed złożeniem zeznania podatkowego), jednak nie później niż 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który podatnik chce skorzystać z odpisu. Jeżeli więc chcesz skorzystać z odpisu 1% za rok 2006, to wpłata musi zostać dokonana pomiędzy 1 stycznia 2007 a dniem złożenia zeznania podatkowego, nie później niż 30 kwietnia 2007. 

Jak odliczyć kwotę 1% podatku w zeznaniu?

Wypełniając zeznanie roczne PIT-36 podatnik w części „Obliczenia zobowiązania podatkowego”, w rubryce „Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego – na podstawie art. 27d ustawy” w pozycji 192 wpisuje kwotę odpowiadającą 1% należnego podatku z pozycji 191 i pomniejsza o nią kwotę należnego podatku.  

Wypełniając zeznanie roczne PIt-37 podatnik w części „Obliczenia zobowiązania podatkowego”, w rubryce „Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego – na podstawie art. 27d ustawy” w pozycji 123 wpisuje kwotę odpowiadającą  1% należnego podatku z pozycji 122 i pomniejsza o nią kwotę należnego podatku.  Oznacza to, że w konsekwencji podatnik pomniejsza należny podatek i w zależności od sytuacji, jeżeli w pozycji 191 (PIT-36) lub 122 (PIT-37) wychodzi nadpłata, to urząd skarbowy dolicza do niej kwotę 1%, jeżeli np. niedopłata, to podatnik pomniejsza ją o kwotę 1%.

Posted in Działalność and tagged , , , , , , , , , , , , , , .