VI Kongres RUCHU AUTONOMII ŚLĄSKA

W Połomii (gm. Mszana, pow. wodzisławski) 3 marca odbył się VI Kongres Ruchu Autonomii Śląska, który jest najwyższą władzą Ruchu. Na kongres przybyło 84 delegatów, w tym dziewięciu reprezentujących opolskich region RAŚ. Kongres wybrał nowe władze oraz dokonał koniecznych zmian statutowych, które mają pozwolić Ruchowi Autonomii Śląska ubiegać się o statut organizacji pożytku publicznego.
Przewodniczącym Ruchu Autonomii Śląska na drugą kadencję wybrano dr. Jerzego Gorzelika z Katowic, który w tajnych wyborach bezpośrednich pokonał Antoniego Plewnię.

Do siedmioosobowego Zarządu RAŚ po raz pierwszy w siedemnastoletniej historii ruchu wszedł przedstawiciel woj. opolskiego. Jest nim Piotr Długosz, który wśród 20 kandydatów do Rady Naczelnej uzyskał najwięcej głosów. Pozostałymi członkami Zarządu są: Grzegorz Gryt – wójt gm. Lyski (pow. rybnicki), Piotr Kalinowski – Kalety (pow. tarnogórski), Michał Pęczek – Katowice, Jerzy Bogacki – dotychczasowy wiceprzewodniczący, Chorzów oraz Leon Swaczyna – dotychczasowy skarbnik, Ruda Śląska.  Zarząd ukonstytuuje się na pierwszym spotkaniu, które przewidziano 8 marca w Chorzowie.
Opolscy delegaci zdominowali skład Sądu Koleżeńskiego wprowadzając do niego aż czterech przedstawicieli: Marek Czaja z Dziedzic, Adrian Wowra z Opola, Sebastian Fait z Gogolina i Janusz Tomczak ze Strzelec Opolskich. Skład Sądu uzupełniają: Krzysztof Kluczniok (dotychczasowy wiceprzewodniczący RAŚ), Paweł Helis i Jerzy Gołąbek.
Komisję Rewizyjną tworzą natomiast: Rafał Beigelt, Janusz Grabiec, Michał Strzoda, Ewa Nowoczyn, Leon Sładek, Krzysztof Szulc oraz Andrzej Jasiński.
Obecni na Kongresie zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych a także reprezentanci działających na Śląsku ugrupowań oraz partii, zgodnie podkreślali bardzo niską średnią wieku delegatów, która wyróżnia RAŚ spośród innych organizacji i rokuje ruchowi dobrą przyszłość.

Posted in Działalność.