List otwarty do prof. S. Nicieji

Region Opolski RUCHU AUTONOMII ŚLĄSKA został poinformany o planach nadania nowemu budynkowi Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Civitas, im. Bolesława Wierzbiańskiego. Jak dowiedzieliśmy się od oburzonych pracowników Uniwersytetu Opolskiego patron, który nie ma związków z naszym regionem, został powołany przy złamaniu przewidzianych w tym przypadku procedur.

Poniżej prezentujemy treść listu otwartego do Rektora Uniwersytetu Opolskiego, prof. Stanisława Nicieji.

Opole, dnia 5 kwietnia 2007 

Jego Magnificencja                                                                      

Rektor Uniwersytetu Opolskiego                                                                        Prof. dr hab. Stanisław Nicieja 

Szanowny Panie Rektorze,

zwracam się do Pana w imieniu opolskiego regionu Ruchu Autonomii Śląska w sprawie planowanego nadania imienia nowemu budynkowi Collegium Civitas, w którym mieszczą się Instytut Filozofii, Instytut Politologii oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego. Zgodnie z wnioskiem dyrektor jednego z instytutów, pani prof. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak, przestawionym na posiedzeniu senatu uczelni, budynek ma otrzymać imię Bolesława Wierzbiańskiego, dyrektora Kongresu Polonii Amerykańskiej. Nie kwestionując zasług zaproponowanego patrona pragnę zauważyć, że wybór osoby niezwiązanej z Opolem i regionem może sugerować, iż wśród przedstawicieli lokalnego środowiska naukowego nie ma postaci godnych takiego wyróżnienia. Sugestia taka stanowiłoby nieuzasadnioną deprecjację osiągnięć opolskiej humanistyki, reprezentowanej m.in. przez uczonych tak zasłużonych dla rozwoju politologii jak profesorowie Józef Kokot i Wiesław Lesiuk.Z docierających do nas informacji wynika, że przy wyborze patrona Collegium Civitas naruszone zostały przyjęte procedury, nie przeprowadzono bowiem konsultacji z dyrekcjami wszystkich instytutów mieszczących się w budynku, nie postawiono także stosownego wniosku na radzie wydziału. W związku z powyższym prosimy Pana Rektora o interwencję w opisanej sprawie.                                                                                              

Z wyrazami szacunku                                                                                              

Piotr Długosz                                                                                              Wiceprzewodniczący                                                                                               Ruchu Autonomii Śląska 

Do wiadomości:

Media w woj. opolskim

Posted in Działalność.