„Górnośląski Tacyt” 2007

Dnia 16 maja 2007, o godzinie 17.30 w pałacu w Nakle Śląskim w powiecie tarnogórskim odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody im. ks. Augustina Weltzla "Górnośląski Tacyt".

Nagroda została ustanowiona przez Ruch Autonomii Śląska w celu uhonorowania wysiłków badaczy i popularyzatorów dziejów Górnego Śląska. Przyznawana jest w dwóch kategoriach: badacz i popularyzator. Jej patronem jest wieloletni proboszcz parafii w Tworkowie, ks. Augustin Weltzel (1817-1897), uznawany za pioniera górnośląskiej historiografii, nazywany Górnośląskim Tacytem. W bieżącym roku nagroda w formie statuetki zaprojektowanej przez Augustyna Dyrdę przyznana zostanie po raz pierwszy.

Kapituła nagrody złożona z naukowców z uniwersytetów w Katowicach i Opolu wyłoniła dwoje laureatów. W kategorii badacz uhonorowana zostanie prof. Ewa Chojecka, wybitny historyk sztuki, redaktor syntezy „Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku”. W kategorii popularyzator statuetkę otrzyma Henryk Waniek, malarz i pisarz, autor powieści „Finis Silesiae.

Posted in Działalność.