„JASKÓŁKA ŚLĄSKA” w nowej szacie

W kwietniu ukazał się pierwszy po kilkumiesięcznej przerwie numer miesięcznika „Jaskółka Śląska”. Obowiązki redaktora naczelnego przejął Marcin Melon. Ambicją zespołu redakcyjnego jest systematycznie podnosić zarówno merytoryczny jak i edytorski poziom gazety, która ma ukazywać śląskie sprawy przez pryzmat idei regionalizmu i autonomii. Zachęcamy do współpracy przy tworzeniu naszego miesięcznika. Wszelkie uwagi czy propozycje kierować można na adres elland@interia.pl.

Gazeta w woj. opolskim można zaprenumerować pod adresem mailowym: ras@rasopole.org

Koszty wysyłki Jaskółki będzie można pokryć darowizną na roczny abonament:

  • za wpłatę 36 PLN osoby zamieszkałe w RP otrzymają 12 kolejnych numerów gazety
  • za wpłatę 20 euro osoby zamieszkałe poza RP otrzymają 12 numerów gazety

 

 

Chcemy także, aby "Jaskółka" stała się dostępna dla czytelników w bibliotekach. Biblioteki zainteresowan DARMOWĄ prenumeratą "Jaskółki" proszone są o kontakt z opolskim regionem Ruchu Autonomii Śląska.

Wyjście z "Jaskółką Śląska" na teren woj. opolskiego nie oznacza zamknięcia wydawania "Jaskółki Opolskiej".

Posted in Ciekawostki.