Odpowiedź Prezydenta Opola na list otwarty

W odpowiedzi na list otwarty z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Ilii Erenburga uprzejmie informuję co następuje.

Zostały zakończone konsultacje z podmiotami bezpośrednio zaintersowanymi zmianą nazwy (mieszkańcami oraz prowadzącymi działalność gospodarczą) gdzie większość odpowiedziała się przeciwko tej zmianie. Wyniki konsultacji zostały przekazane do Biura Rady Miasta.

Propozycje nazw ulic przedstawione w piśmie będą wykorzystane w przypadku powstawania nowych ulic takich, które będą odpowiednie dla uczczenia tych wybitnych postaci związanych z Opolem i regionem.

Z poważaniem

Z up. Prezydenta Miasta

Janusz Kwiatkowski – z-ca Prezydenta Miasta

Komentarz RAŚ: Wyniki konsultacji były dla nas z góry oczywiste, gdyż proponowany patron (mjr Szyndzielarz "Łupaszka") zyskał najmniejsze poparcie w naszej sondzie. Można było więc oszczędzić kosztów jej przeprowadzania, skoro takowe konsultacje RAŚ już przeprowadzał, a wyniki konsultacji (wg radiowych wypowiedzi Prezydenta i radnych) i tak nie zostaną przez Radę Miasta Opola uszanowane.

Dziwi nas obietnica wykorzystania proponowanych przez nas patronów do kolejnych zmian…skoro Ci patroni byli przez nas zaproponowani już w 2003 roku, kiedy jeszcze nikt z opolskich rajców nie wpadł na pomysł zmiany nazw kilkunastu ulic w Opolu.

Posted in Działalność.