Przywrócono AUTONOMIĘ!!!!!

Przeszukując Internetowy System Prawny na stronie Sejmu Rzeczypospolitej możemy przekonać się, że przy pozycji 1945.17.92 (czyli w Dzienniku Ustaw z 1945 roku Nr 17 pozycja 92), zawierającej tekst komunistycznego dekretu z 6 maja 1945 roku pod nazwą "ustawa konstytucyjna o zniesieniu statutu organicznego województwa śląskiego", prawnicy redagujący ten najpopularniejszy i najbardziej precyzyjny portal z przepisami prawa, stanowiący wizytówkę Sejmu RP, ustalili, iż ustawa ta już nie obowiązuje. Co więcej, na podstawie zapisów zawartych w tej bazie danych można odnieść wrażenie, że nigdy nie obowiązywała, ponieważ jej data wejścia w życie i data uchylenia pokrywają się (w obu przypadkach jest to 7 maja 1945 roku). Ponadto w powiązaniach tego aktu prawnego z innymi zaznaczono, że został on "uznany za uchylony".

Skoro obecne władze Rzeczypospolitej Polskiej postanowiły w końcu zerwać z komunistyczną przeszłością i naprawić krzywdę wyrządzoną Górnemu Śląskowi w 1945 roku, dlaczego nie ogłosiły tego w blasku reflektorów? Niezależnie od tego, co spowodowało taką, a nie inną decyzję, cieszymy się niezmiernie, że autonomia Górnego Śląska została niniejszym przywrócona w przedwojennym kształcie. Choć nie jest to szczyt naszych marzeń (wojewoda nadal będzie mianowany przez centralę), pragniemy złożyć gorące podziękowania Panom Marszałkowi Ludwikowi Dornowi, Premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu oraz Panu Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu za pozytywne ustosunkowanie się do prośby uczestników Marszu Autonomii, którzy wysłali w tej sprawie specjalnie wydrukowane pocztówki.

Panowie, Wasza reakcja przerosła nasze najśmielsze marzenia.

 

Image
Wygląd strony internetowej Internetowego Systemu Prawnego Sejmu RP z dnia 1. sierpnia 2007
Szczegóły tutaj: http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU19450170092

 

Posted in Ciekawostki.