3, 2, 1 – start ! Rusza „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013″

Jak widać za oknem, idzie jesień. W tym roku może być ona dla niektórych przedsiębiorczych osób naprawdę złota. Jest tak dlatego, ponieważ nasz region zakończył proces zatwierdzania „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013”(w skrócie RPO WO 2007-2013). Już w listopadzie mają ruszyć nabory wniosków dla niektórych działań, w tym skierowanych do małych firm. Jak wynika z informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z pomocy skierowanej w latach 2004-2006, małe firmy naszego regionu wykorzystały prawie 6,2 mln zł. Kwota do wykorzystania na lata 2007-20013 jest nieporównywalnie większa. Na projekty dotyczące inwestycji mikroprzedsiębiorstwa naszego regionu będą miały do dyspozycji 32,3 mln Euro. 

Ale nową szansą na pozyskanie funduszy jest działanie 1.4.1 dotyczące wsparcia usług turystycznych i rekreacyjno sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa. Do dyspozycji jest tu 26,9 mln. EUR, a na pojedynczy projekt mała firma może dostać nawet 750 tys. zł. Ze względu na specyfikę naszego regionu warto zwrócić uwagę na możliwości wykorzystania tych środków. Wspomniany już RPO WO 2007-2013 słusznie stwierdza, że przewagą konkurencyjną województwa opolskiego są warunki do rozwoju takich dziedzin jak usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe, gdyż region jest atrakcyjny i zróżnicowany pod względem zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, a także posiada różnorodną ofertę obiektów kultury i turystyki. Niestety stan infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją i sportem nie pozwala jednak w pełni wykorzystać posiadanych zasobów i można go określić jako niewystarczający i niezadowalający. Niska jest jakość zaplecza obiektów turystycznych, w szczególności dotyczy to bazy noclegowej i gastronomicznej. Dlatego przedsięwzięcia zmierzające do budowy nowych obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych o charakterze regionalnym, zatrzymania postępującej degradacji i niszczenia istniejących obiektów oraz ich pełnego wykorzystania do prowadzenia działalności turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej i rekreacyjno-sportowej będą przyczyniały się do wzrostu ekonomicznej aktywności regionu oraz jego atrakcyjności dla turystów, inwestorów i mieszkańców. W celu rozwoju turystyki opracowano w 2005 r.Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Województwie Opolskim na lata 2007-2013”, który dostępny jest na stronie internetowej www.orot.pl. W ramach dostępnych środków można realizować projekty, które w sposób naturalny wpisują się w nasze otoczenie. Jednym z najbardziej zyskownych i najszybszych do zrealizowania jest agroturystyka. Produkt agroturystyczny na obszarach wiejskich tworzą: dobra materialne, wszelkie usługi, osoby, czynności, miejsca, organizacje, pomysły oraz idee związane z gospodarstwem rolnym. Produkt agroturystyczny to dowolna kombinacja usług miejsca i usług turystycznych w ramach danego gospodarstwa rolnego, leśnego, zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy wiejskiej. Ten rodzaj tu­rystyki związany jest z pobytem w gospodarstwie rolnym i dotyczy różnych form spędzania czasu wolnego oraz uprawianych aktywności turystycznych i rekreacyjnych, których dobór i kompozycja uzależniona będzie od obszaru, na jakim zlokalizowana jest działalność agroturystyczna. Najczęściej są to: krajoznawstwo, turystyka rowerowa (górska, nizinna), turystyka piesza, wioślarstwo, żeglarstwo, hippika, łowiectwo, wędkarstwo itp. Do głównych obszarów gdzie możliwy jest rozwój agroturystyki zaliczyć należy: tereny wokół Jeziora Nyskiego i Otmuchowskiego (powiat nyski, w tym szczególnie w gminach: I pierścień – Nysa, Otmuchów, Paczków, II pierścień – Kamiennik, Pakosławice, Łambinowice, Skoroszyce, Korfantów);  rejon Gór Opawskich (powiat nyski, w tym gmina Głuchołazy i powiat prudnicki – gminy: Prudnik, Lubrza, Głogówek); rejon tzw. „Worka Głubczyckiego” – pogranicze polsko-czeskie, część zachodnia (powiat głubczycki, w tym gmina Głub­czyce); rejon upraw ekologicznych (powiat kluczborski, w tym gminy: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn, Lasowice Wielkie i powiat oleski, w tym gminy: Olesno, Radłów, Gorzów Śl.);   rejon Doliny Małej Panwi i Dinoparku w Krasiejowie (pół­nocna część powiatu strzeleckiego, w tym gminy: Kolonowskie, Jemielnica i gmina Ozimek – powiat opolski); rejon doliny Ostobłogi (powiat Krapkowicki – okolice Mosznej, gminy: Strzeleczki, Walce); strefa podmiejska miasta Opola, zwłaszcza wokół Jezior Turawskich i południowo-zachodnia część powiatu opolskiego, w tym gminy: Turawa, Łubniany oraz gminy: Niemodlin, Tułowiece); rejon Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, zwłaszcza tereny wzdłuż cieków: Stobrawy i Budkowi­czanki (w tym: gminy: Popielów, Murów w powiecie opolskim i Pokój w powiecie namysłowskim);  rejon wokół Góry Św. Anny (powiat strzelecki – gmina Leśnica);  rejon na południe od aglomeracji Kędzierzyńsko-Kozielskiej (powiat kędzierzyńsko-kozielski, w tym gminy: Polska Cerekiew, Pakosławiczki, Reńska Wieś).

Podsumowując, warto zastanowić się czy w swoim otoczeniu nie można samemu lub wspólnie z sąsiadami postawić na usługi turystyczne. Potrzebny jest tylko kawałek malowniczego terenu, chęci i odwaga w działaniu. Resztę, czyli potrzebny kapitał oraz wyspecjalizowaną pomoc dotyczącą obsługi projektu, dostaniecie państwo od odpowiednich instytucji.

                                                                                                                             Mirosław Patoła (MP)

Od Autora:Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać więcej informacji w temacie możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych przeznaczonych na lata 2007-2013, proszę o kontakt mailowy na adres: mirasp@poczta.fmW artykule wykorzystano fragmenty: „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013”, „Projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Województwie Opolskim na lata 2007-2013”

Posted in Gospodarka.