Drodzy Nauczyciele szkół Śląska!

W dniu Waszego święta zarząd Ruchu Autonomii Śląska pragnie podziękować Wam za trud i zaangażowanie w kształcenie młodzieży naszego regionu. Składamy Wam również życzenia spokojnej pracy, wolnej od biurokratycznego balastu, narzuconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, oraz nadinterpretacji prawa ze strony organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. W dniu Waszego święta nie sposób uniknąć pytania o to, jak długo starczy Wam determinacji, by pokonywać kolejne przeszkody w postaci rozbudowanych procedur, ton nikomu niepotrzebnej papierkowej roboty, a także przybierającego charakter nagonki dezinformowania społeczeństwa o wysokości nauczycielskich zarobków i czasie pracy. Nie mylił się Franz Kafka pisząc, że kajdany ludzkości wykonane są z papieru kancelaryjnego. Narzucane nauczycielom systematycznie piętrzące się procedury to nie tylko nieodpowiedzialne marnotrawstwo Waszego czasu, który mógłby zostać poświęcony na doskonalenie dydaktyki – to także okradanie zeń uczniów i rodziców. Pożałowania godną tradycją stało się obsadzanie stanowiska Ministra Edukacji Narodowej osobami, które z prawdziwymi szkołami utraciły kontakt w chwili odbioru własnego świadectwa dojrzałości. Absurdalne pomysły kolejnych ministrów niezależnie od ich barw partyjnych utrudniają jedynie realizację procesu dydaktycznego, a nierzadko uderzają także w godność i w niezbyt zasobne kieszenie pracowników oświaty. W kategoriach skandalu należy rozpatrywać żądanie przez MEN od nauczycieli dostarczenia na własny koszt zaświadczenia o niekaralności. Ma to miejsce w państwie, w którym wysokie stanowiska mogą zajmować osoby z prawomocnymi wyrokami sądowymi.
Życzymy Wam i sobie likwidacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, w coraz większym stopniu przypominającego Pythonowski resort dziwnych kroków, oraz przekazania kompetencji ministra kuratorom oświaty, którzy powinni być umocowani w strukturach samorządu wojewódzkiego. Państwo i region, których ambicją jest szybkie zmniejszanie dystansu dzielącego nas od zachodniego świata, nie mogą pozwolić sobie na panoszenie się oderwanej od realiów, aroganckiej i bezmyślnej centralnej biurokracji.

Zarząd Ruchu Autonomii Śląska

Posted in Dokumenty oficjalne.