Prośba o pozwolenie na umieszczenie tablicy Hansa Niekrawtza w Opolu

Sz. P.

Ryszard Zembaczyński

Prezydent Miasta Opola 

    Ruchu Autonomii Śląska /Region Opole/ po raz kolejny zwraca się z prośbą o zezwolenie na umieszczenie tablicy upamiętniającej wybitnego opolskiego poetę Hansa Niekrawtza, który w swojej twórczości opisywał piękno tej ziemi i życie codzienne jej mieszkańców. Pierwsze pismo, zawierające tę samą prośbę, wystosowaliśmy do Państwa w roku 2006.

   W naszej opinii, upamiętnienie wybitnego poety, opiewającego przedwojenne życie codzienne mieszkańców Śląska, ma szerszy wymiar. Tablica ta mogłaby stać się niezwykle ważnym uzupełnieniem istniejących już w tym miejscu upamiętnień, odzwierciedlających przeszłość historyczną mieszkańców naszego regionu, którzy ponad 60 lat temu tutaj znaleźli swoją nową Ojczyznę.           

   Prace nad tablicą zamierzmy powierzyć artyście rzeźbiarzowi – Adolfowi Panitzowi, autorowi m. in. drzwi opolskiej katedry. Artysta przygotował już zresztą, na prośbę stowarzyszenia RAŚ, projekt takiej tablicy (załącznik nr 1).

   Oprócz tego Ruch Autonomii Śląska zobowiązuje się pokryć koszt przygotowania tablicy, jej wmurowania oraz utrzymywania. Jednocześnie pragniemy dodać, że akcja zbierania datków została wsparta przez liczne grono Opolan, którzy przekazali na ten cel 1% swoich podatków (w ramach wniosku o przekazanie 1 % podatków na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego).          

   W związku z zasługami Hansa Niekrawtza oraz faktem, że losy tablicy nie są obojętne społeczności naszego miasta, zwracamy się do Pana Prezydenta Miasta Opola o wyrażenie zgody na zawieszenie tablicy na zewnętrznym murze miejskiego ratusza lub innym eksponowanym miejscu opolskiego rynku. Prosimy o możliwość spotkania i przedstawiania Panu Prezydentowi oraz Radzie Miasta zasług Hansa Niekrawtza wraz z powodami, dla których powinien on mieć w Opolu swoją tablicę.

   Liczymy na zrozumienie i wsparcie naszej inicjatywy. 

Z wyrazami szacunku 

Piotr Długosz

Wiceprzewodniczący Ruchu Autonomii Śląska

Przewodniczący Regionu Opolskiego RAŚ 

 

Do widomości:

1) Prezydent Miasta Opola

2) Rada Miasta Opola

3) Media woj. opolskiego

4) a/a

Posted in Dokumenty oficjalne.