Pierwsze Opolskie Forum Biznesu

Serdecznie zapraszamy na imprezę znakomicie łączącą przyjemne z pożytecznym. 20 maja 2009 roku odbędzie się:

Pierwsze Opolskie Forum Biznesu spotkanie ludzi biznesu, polityki i instytucji finansowych.

Gorąco zachęcamy do zarezerwowania Państwa cennego czasu na 20 maja 2009 r. w Opolu, w godz. 9.00-17.00 w auli Ostrówek, Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

1.     Temat przewodni Wszystko to, co dotyczy mikro i małych firm: problemy, możliwości rozwoju, cele.

2.     Nasi goście specjalni Głos zabiorą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, instytucji finansowych oraz najbardziej zainteresowani tym tematem – sami przedsiębiorcy.

3.     O czym będziemy rozmawiać? Wiodącymi tematami będą: barter wielostronny oraz produkty finansowe. Forum urozmaicą przedstawiciele firm z sektora finansowego, bankowego i informatycznego; promując swoje usługi na specjalnie przygotowanych stanowiskach. Spodziewamy się około 100-150 właścicieli firm.

4.  W programie:

o    Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa. Spora część małych firm jeszcze nie skorzystała z dotacji unijnych. O co wnioskować? Czy można uzyskać dotację na wdrożenie systemu ISO? Czy do wydatków kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu specjalistycznych usług doradczych w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia m.in.: systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie?
Wykładowcy zaprezentują praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowywania projektów unijnych oraz przedstawią plany na kolejne lata. Adresatami warsztatów są właściciele małych i mikroprzedsiębiorstw.

o    E-biznes w małych i mikroprzedsiębiorstwach.
Coraz więcej organizacji małych a nawet mikro- decyduje się na wdrożenie systemów e-biznesu nie chcąc pozostać w cieniu na bardzo konkurencyjnym rynku. Eksperci służą swoją wiedzą i doświadczeniem o zdobywaniu funduszy ze środków unijnych na działania e-biznesu.o    Barter wielostronny. Sam pomysł wywodzi się ze Szwajcarii. W 1934 r Szwajcarzy uruchomili pierwszą platformę barterową. Do dnia dzisiejszego jest to największa platforma Barteru Wielostronnego pod względem ilości uczestników – skupia 65.000 firm w samej tylko Szwajcarii. Zakup towarów, czy usług w Systemie Barteru Wielostronnego pozwala zaoszczędzić gotówkę, gdyż dzięki pośrednictwu platformy barterowej za własne potrzeby płaci się swoimi towarami lub usługami. Poprawia to bardzo płynność finansową przedsiębiorstwa. Zaoszczędzona gotówka może zostać wykorzystana na bieżące potrzeby firmy, których nie pokryje wymiana barterowa – opłacenie rachunków, czy wypłatę wynagrodzeń pracownikom.

o    Oferta banków oraz pozabankowe produkty finansowe dla małych i mikro przedsiębiorstw.
Banki coraz mocniej konkurują o obsługę małych i średnich firm. Dostrzegły bowiem potencjał i możliwości rozwoju tego segmentu. Dla klientów z sektora MMŚP oznacza to większy wybór oferty bankowej  lepszą obsługę, a także niższe ceny za usługi bankowe. Wzrost zainteresowania funduszami strukturalnymi przekłada się na wzrost zainteresowania kredytami przeznaczonymi dla firm ubiegających się o dotacje.

o    Marketing. Podobno nie istnieje marketing w małej firmie, bo musi być dział-promocja-dystrybucja etc… a jednak. Strona WWW to szansa by przy niewielkich budżetach reklamowych zaistnieć w świadomości klientów oraz zaprezentować własną ofertę w atrakcyjnej multimedialnej formie. 88,5% polskich firm posiada dostęp do zasobów internetowych. Niewiele mniej krajowych przedsiębiorstw ma własne strony WWW, a aż 60% z nich nawiązuje stosunki handlowe za pomocą Internetu. Inne tematy: logotyp firmowy itd.

5.  Organizacja Forum:
Termin: 20 maja 2009 r. 9.00-17.00
Miejsce imprezy:
43-300 Opole Sala Ostrówek, Urzedu Marszałkowskiego w Opolu
Opłata za uczestnictwo –
Udział w Forum jest dla uczestników bezpłatny! – i obejmuje następujące pozycje:
udział w sesjach, poczęstunek kawowo-herbaciany.
Opcje płatne: certyfikat – 30zł, materiały z Forum w wersji elektronicznej – 60zł,  obiad – 18 zł, podane ceny brutto, faktura VAT.

Opłaty za opcje płatne należy uiścić na konto: Śląska Akademia Nauki i Rozwoju, Bank Śląski S.A. o/Wisła, nr rachunku:
07 1050 1096 1000 0022 9095 4268
z dopiskiem: „Forum Biznesu-[wybrana opcja]”

Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa

Posted in Gospodarka.