Dokumenty strategiczne RAŚ

Przedstawiamy trzy istotne dokumenty, które zaprezentowano 5 marca br. w Katowicach, na VII Kongresie RAŚ. Najważniejszym z nich jest nowy projekt Statutu Organicznego . Poprzednia wersja z lipca 2010 r. została zmieniona po przeanalizowaniu pomysłów, które przesyłali do nas sympatycy.

Poza tym zachęcamy do przeczytania pomysłu zmiany Konstytucji RP i apelu , który delegaci skierowali do społeczności regionalnych zamieszkujących Rzeczpospolitą Polską.

Nie są to wciąż wersje ostateczne. Zapraszamy do dyskusji na temat naszych projektów!

Posted in Dokumenty oficjalne.