Oświadczenie Ruchu Autonomii Śląska w sprawie spisu

Szanowni Państwo,

 

Do działaczy Ruchu Autonomii Sląska docierają niepokojące sygnały o niekompetencji rachmistrzów, którzy odmawiają wpisania narodowości śląskiej, tłumacząc się problemami technicznymi lub niemożnością znalezienia tej narodowości w katalogu dostępnym w urządzeniach spisowych.

Trudno jednak znaleźć usprawiedliwienie dla działań wypaczających wyniki i jednocześnie stanowiących naruszenie Ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., w szczególności przysięgi rachmistrza:

Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

Od rachmistrzów, którzy dopuścili się podobnych naruszeń, domagamy się powtórzenia obchodu spisowego w celu weryfikacji zniekształconych danych.

Apelujemy do mieszkańców naszego regionu o zgłaszanie przedstawicielom RAS przypadków naruszenia prawa. Jednocześnie informujemy, że sprawy rachmistrzów odmawiających pod jakimkolwiek pretekstem wpisania deklarowanych przez respondenta narodowości śląskiej lub języka śląskiego – kierowane będą niezwłocznie do prokuratury.

Powyższe dotyczy zarówno rachmistrzów, którzy do tej pory dopuścili się nadużyć i w najbliższych dniach nie powtórzą obchodu spisowego, jak i tych, którzy złamią zasady spisu w kolejnych tygodniach jego trwania.

 

Z poważaniem,

Jerzy Gorzelik

Przewodniczący Ruchu Autonomii Sląska

Posted in Wydarzenia.