Nowa jakość na Górze św. Anny

W dniu 21 maja na Górze św. Anny odbyły się obchody 90. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego z udziałem Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. Temperatura sporów wokół wydarzeń 1921 roku i zachowanie części polityków ogólnopolskich partii, negujących prawo do odbiegającego od polonocentrycznego spojrzenia na historię Górnego Sląska, pozwalały oczekiwać uroczystości w starym stylu – pozbawionym refleksji i szacunku dla górnośląskiej różnorodności. Stało się jednak inaczej.

Swieżym powiewem było kazanie ordynariusza opolskiego, księdza biskupa Andrzeja Czai, wygłoszone podczas mszy celebrowanej przez metropolitę górnośląskiego, księdza arcybiskupa Damiana Zimonia. Biskupa Czaja mówił o szacunku dla ofiar po obu stronach konfliktu, koniecznym pojednaniu, różnorodności regionu i potrzebie otwartej tożsamości. Wyraził też ubolewanie z powodu nieprzyjęcia przez sejmik województwa opolskiego wspólnej rezolucji upamiętniającej ofiary walk 1921 roku. Przypomnijmy, że, podobnie jak w sejmiku województwa śląskiego, partie ogólnopolskie postanowiły upamiętnić wyłącznie powstańców, nie wspominając o podziałach wśród Górnoślązaków.

Podobnego błędu nie popełnił prezydent Bronisław Komorowski. W swym przemówieniu pod Pomnikiem Czynu Powstańczego mówił: "Nie zapominamy, że dramat tamtego czasu podzielił nie tylko śląskie wioski i miasta, ale także familoki, a często i poszczególne śląskie rodziny". "Ta ziemia i dziś potrzebuje wspólnego działania wszystkich jej mieszkańców. Krzepiąca idea i krzepnąca w coraz większą siłę, samorządności, jest najlepszym miejscem takiego obywatelskiego, śląskiego spotkania i aktywności. Jest najlepszą receptą na realizowanie śląskich aspiracji i na rozwiązywanie śląskich problemów. Dlatego z tego miejsca, tak obficie zroszonego krwią obu walczących stron, powinniśmy uczynić to miejsce miejscem wzajemnego spotkania, skupienia i pojednania" – kontynuował.

Na Górze św. Anny padły ważne słowa. Mamy nadzieję, że nie pozostaną one pustymi deklaracjami. Praca, którą włożyło także nasze środowisko w przełamywanie tabu i inicjowanie uczciwej dyskusji o Górnym Sląsku, przynosi dziś efekty.

Posted in Wydarzenia.