Czy każdy może głosować na Marka CZAJA?

Czy mieszkając w pow. opolskim, kluczborskim lub prudnickim masz także możliwość głosowania na naszego kandydata? Czy na Marka CZAJA mogą głosować tylko mieszkańcy jego okręgu, czyli pow. oleskiego, strzeleckiego, krapkowickiego, kędzierzyńskiego i głubczyckiego?

W kodeksie możemy znaleźć następujący artykuł:

Art. 32. § 1. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców — na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców — na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

§ 2. Zaświadczenie, o którym mowa w § 1, wydaje urząd gminy.

 

Oznacza to, że jeśli ktoś chciałby bardzo po raz pierwszy w historii móc w woj. opolskim zagłosować na kandydata do senatu z ramienia Ruchu Autonomii Śląska, to może w dniu wyborów wybrać się na wycieczkę do sąsiedniego powiatu i  tam oddać swój głos. Oczywiście najpierw (przed wyborami) musi udać się do swojego Urzędu Gminy i poprosić tam o zaświadczenie pozwalające mu głosować poza miejscem zamieszkania, gdyż w dniu wyborów będzie np. na wycieczce poza swoim miejscem zamieszkania lub na imprezie rodzinnej u znajomych z sąsiedniego powiatu.

 

 

Posted in Działalność.