Zarząd Województwa prezentuje nową (mniejszą) wersję województwa?

Z zaciekawieniem przyjęliśmy przedstawiony przez Zarząd Województwa opolskiego projekt Strategii do 2020 r. Traktujemy go niczym plan rejsu na najbliższe lata a jako mieszkańcy województwa a jednocześnie uczestnicy tej wyprawy jesteśmy po prostu ciekawi obranego kursu.

Niestety dokument rzekomo wielkiej wagi rozczarowuje, a zaproponowana forma zgłaszania uwag, w postaci formularza nadającego się raczej do redakcyjnej korekty, każe przypuszczać, że po raz kolejny konsultacje są jedynie działaniem pozornym.

Zarząd województwa dość ryzykownie chce postawić na rozwój inteligentnych specjalizacji, bazując wyłącznie na posiadanym potencjale i sporządzonych wcześniej analizach, a w zupełnym oderwaniu od tego, co rozwijają sąsiedzi i strategiami dla Polski. Może wychodzi z założenia, że pomimo planowanych nakładów na B+R, biznes w regionie dalej nie będzie mógł dogadać się z twardogłowymi naukowcami opolskich uczelni, które nie będą mogły nadążyć z produkcją potrzebnych specjalistów?

W Strategii ktoś chyba wykasował rozdział o autostradzie nowych technologii, która do niedawna miała być wizytówką regionu. Nie doceniono dostępu do szerokopasmowego Internetu jako warunku koniecznego dla rozwoju nowoczesnych gałęzi gospodarki ale także jako oręża w walce z biurokracją i zacofaniem organizacyjnym. A może nasz region ma po prostu pozostać skansenem wewnątrz rozwijającego się e-państwa?

Pomimo, że w regionie mamy najstarszą wiekowo populację, dalej brak jest jasnej, spójnej i atrakcyjnej wizji dla ludzi w wieku 50+. Nie widać pozytywnych przesłanek na poprawę ich sytuacji a w szczególności na: stworzenia konkurencyjnego dostępu do rynku pracy, poprawy standardów i dostępności usług rehabilitacji i opieki zdrowotnej, walki e-wykluczeniem.

Ostatni spis powszechny pokazał wyraźnie, że najliczniejszą mniejszością w województwie opolskim są Ślązacy – tymczasem strategia zupełnie o nich milczy. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z błędem ludzkim wynikającym z przekopiowania wprost tekstów z poprzednich dokumentów z czasów gdy śląskość była jeszcze tajemnicą poliszynela.

Mimo, że Marszałek zdaje się nie słuchać naszych opinii, widzimy że Zarząd postanowił rozpocząć proces likwidacji województwa, na początek okrajając go do aglomeracji opolskiej. Czyżby miała to być arka dla urzędników województwa, w której przetrwają kryzys i depopulację? Słuszne wydają się obawy samorządowców wykluczonych z tej „metropolii”, która to ich kosztem, ma konkurować z aglomeracjami wrocławską i katowicką, mimo wyraźnego niedoboru potencjału.

Swoją drogą konkurencja zamiast współpracy to niezwykle śmiała koncepcja.

Mirosław Patoła 

za Zarząd RAŚ Region Opolski

Posted in Dokumenty oficjalne.