No to jak towarzysze? Zbudujecie?

Tak mniej więcej odebraliśmy przesłanie którym uraczył nas Minister Transportu RP Sławomir Nowak, że odtąd na drogach krajowych obwodnice mamy budować sobie sami. Szkoda, że nie zdecydował się odważnie i wprost zacytować Edwarda Gierka – klasyka na którym wzoruje się cały ten rząd.

Na taką odezwę, na taką zachętę nasza odpowiedź może oczywiście być tylko jedna: Zbudujemy! A konkretniej: Zbudujemy, jeśli przestaniecie nas ograbiać!

„Priorytetem dla ministerstwa transportu są drogi ekspresowe i autostrady, a obwodnice miałyby budować samorządy, korzystając z unijnych pieniędzy – taka propozycja znalazła się w piśmie, które otrzymał z ministerstwa przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego” – można wyczytać w lokalnych informacjach.

I jest to inicjatywa ze wszech miar słuszna – doskonale wpisująca się w koncepcję autonomii regionalnej i brania sprawy we własne ręce. Przecież sami wiemy najlepiej jakich obwodnic nam potrzeba, wiemy gdzie i jak je poprowadzić, wiemy które inwestycje są dla regionu kluczowe.

Wobec tego nie przyłączamy się do chóru płaczących polityków partyjnych ale ponownie chcemy przypomnieć, że konieczna jest przebudowa systemu podatkowego.
Nie może być tak, by środki płynące do kasy państwa z VAT i części PIT, nie wracały do regionu w kwocie pozwalającej na pokrycie podstawowych potrzeb. Jeden z pomysłów Ruchu Autonomii Śląska polega na tym, by podatek VAT w większości pozostawał w regionie i był do dyspozycji władz samorządowych.

Oczywiście można tylko biadolić, że rząd się z nami nie liczy, że zrzuca na samorządy kolejne zadania bez przekazania środków. Można dalej biernie dać się popychać i kląć stojąc w korkach, ale tu trzeba wreszcie zacząć działać!
Jeżeli Samorząd Województwa ma wolne środki na zlecanie ekspertyz, tak jak to było w przypadku Strefy Demograficznej, może warto zainwestować w kolejną? Dowiemy się od specjalistów, jakie przepisy należy zmienić, aby część VAT-u zatrzymać w regionie na potrzeby finansowania wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych inwestycji finansowanych z dotacji. Jak finansować duże inwestycje nie zadłużając budżetów jednostek samorządowych?

Dość już sloganów zasłyszanych z sejmowych korytarzy i komisji oraz kolejnych ministerialnych odmów. Trzeba odrobić lekcję z zarządzania projektami, jeszcze raz  przeliczyć koszty i działać.
Otrzyjmy łzy i walczmy! Niech samorząd stanie się w końcu podmiotem w tej dyskusji, poważnym partnerem i wymagającym recenzentem poczynań rządu.

Poradzymy. Za swoje.

Posted in Polityka.