Radni Mysłowic za Autonomią

Na wniosek radnych Ruchu Autonomii Śląska radni Mysłowic oficjalnie poparli postulat autonomii gospodarczej Śląska podniesiony niedawno przez burmistrza Zdzieszowic Dietera Przewdzinga.

Pomysłodawca akcji – mysłowicki radny RAŚ, Leon Kubica tłumaczy, że z roku na rok widać w samorządzie coraz więcej zadań i coraz mniej pieniędzy. – Nie możemy siedzieć i biernie się temu przyglądać. Trzeba działać! Mam nadzieję, że inne miasta pójdą naszym śladem.

O problemach które dziś samorządowcy obserwują w praktyce Ruch Autonomii Śląska mówi niezmiennie od 20 lat.
Reforma samorządowa zatrzymała się w pół drogi, idea samorządności, idea społeczeństwa obywatelskiego przezywa wyraźny kryzys. Dodatkowo władze centralne i partie ogólnopolskie nie mają pomysłu lub nie chcą czegokolwiek w tej sprawie zrobić.

Nasza odpowiedź jest ciągle ta sama: Autonomia regionalna.

Jesteśmy przekonani, że w miarę upływu czasu to właśnie z samorządów będzie pojawiać się coraz więcej głosów poparcia dla idei autonomii. To samorządowcy są na „pierwszej lini ognia” jeśli chodzi o relacje z „centralą” i to oni najprędzej będą dostrzegać w praktyce szkodliwe efekty dzisiejszych rozwiązań.

Radnym Mysłowic dziękujemy za odważną i jasną deklarację.

Posted in Polityka.