Oświadczenie w sprawie decyzji Sądu Najwyższego

Zarząd Regionu Opolskiego Ruchu Autonomii Śląska z niepokojem przyjmuje decyzję Sądu Najwyższego RP w sprawie rejestracji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej.

Kuriozalnie brzmią zarzuty sądu odnośnie punktu 4 paragrafu 8 statutu SONŚ: „Kształtowanie i rozwijanie wśród ludności Śląska aktywnej postawy obywatelskiej, sprzyjającej powstaniu poczucia pełnego włodarzenia i współodpowiedzialności za swoją ojczyznę.Budowa społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacja mieszkańców Śląska jest wg Sądu Najwyższego nie do przyjęcia bo rzekomo ma prowadzić do „osłabienia jedności oraz integralności państwa polskiego, co jest sprzeczne z zasadą wynikającą z art. 3 Konstytucji RP.

Za skandaliczne uważamy napiętnowanie przez sąd zabiegania o autonomię regionalną. Czyżby w ostatnich latach w Rzeczypospolitej Polskiej system prawny zmienił się tak drastycznie, że inicjatywy mające na celu zmianę prawa i Konstytucji drogami demokratycznymi i pokojowymi były nielegalne? Czy takie ograniczenia dotyczą tylko mieszkańców Śląska czy ogółu obywateli RP?

Może to właśnie brak poczucia wolności i nadziei, na bycie obywatelami na równi z innymi, powoduje depopulację woj. opolskiego. Wystarczy już zakłamywania historii, sztucznych podziałów regionu, rugowania mowy i kultury. Od 2004 r. 1-go maja świętujemy wejście do Unii Europejskiej, lecz nie wszyscy pamiętają o przestrzeganiu jej prawa do równych szans. Dość dyskryminacji, wmawiania ukrytych opcji i ograniczenia dostępu do debaty publicznej. Świat idzie do przodu, niestety elity polityczne się cofają.

W artykule 2 Konstytucji RP czytamy, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym”. Jeśli postanowienia Sądu Najwyższego wyglądają w taki sposób to świadczy to o zupełnym upadku systemu prawnego kraju i w sposób destrukcyjny wpływają na majestat Rzeczpospolitej w imieniu której sąd orzeka.

za Zarząd Regionu Opolskiego Ruchu Autonomii Śląska
Marek J. Czaja

Posted in Działalność.