Śląskie kalendarium – Luty

URODZILI SIĘ:
14.II.1490 – Valentin Trozendorf (zm. 26.IV.1556) pedagog i teolog protestancki;
8.II.1801 – Theodor Erdmann Kalide (zm. 23.VIII.1863) rzeźbiarz;
18.II.1807 – Józef Szafranek (zm. 7.V.1874) ksiądz katolicki, działacz społeczny, polityczny i narodowy, autor i wydawca;
2.II.1825 – Alexis Langer (zm. 21.IX.1904) architekt, przedstawiciel stylu neogotyckiego. Twórca wielu śląskich kościołów np. Mariackiego w Katowicach, Michała w Wrocławiu;
23.II.1823 – Juliusz Ligoń (zm. 17.XI.1889) działacz społeczny, publicysta i poeta;
20.II.1855 – Adolf Ligoń (zm. 2.IX. 1931) działacz społeczny, pisarz, wydawca, syn Juliusza Ligonia;
18.II.1888 – Otto Stern (zm. 17.VII.1969) fizyk, laureat nagrody Nobla;

25.II.1903 – Kazimierz Popiołek (zm. 28.XII.1986) historyk Śląska, organizator Śląskiego Instytutu Naukowego;
1.II.1905 – Aleksander Friedrich Wilhelm Georg Konrad Ernst Maximilian hrabia von Hochberg , baron zu Fürstenstein, V książę von Pless (zm. 22.VII.1984) książę pszczyński;
4.II.1906 – Dieter Bonhoeffer (zm. 9.IV.1945) pastor, teolog i antyfaszysta;
16.II.1929 – Kazimierz Kutz, reżyser, senator, poseł;
8.II.1935 – Jan Wieczorek, biskup, ordynariusz gliwicki;
10.II.1964 – Mirosław Breguła (zm. 2.XI.2007) wokalista, kompozytor, gitarzysta, współzałożyciel „Universe”;
7.II.1980 – Magdalena Schejbal, aktorka;

ZMARLI:
25.II.1634 – Albrecht Wallenstein (ur. 24.IX.1583) dowódca śląskiej armii podczas wojny 30-letniej;
17.II.1647- Johann Heermann „Śląski Hiob”, „Piewca z Chobieni” (ur. 11.X.1585) poeta i pisarz, pastor, autor licznych hymnów religijnych;
12.II.1880 – Karl von Holtei (ur. 24.I.1798) pisarz, aktor, wydawca czasopism, w 1830 wydał tomik wiersz pisany dialektem śląskim;
18.II.1890 – Franciszek Hein (ur. 23.X.1808) prawnik, burmistrz Opawy, poseł, twórca Związku Ślązaków Austriackich;
4.II.1921 – Carl Hauptmann (ur. 11.V.1858) pisarz, brat Gerharta;
11.II.1926– Wilhelm Friedrich Kuhnert (ut. 29.IX.1865) rysownik, podróznik, literat;
27.II.1942– Brunon Bauch (ur. 19.I.1877) filozof;
19.II.1943 – Paweł Musioł (ur. 1905) polityk, publicysta, historyk literatury śląskiej, nauczyciel;
13.II.1951 – Teodor Kubina (ur. 16.IV.1880) biskup częstochowski;
20.II.1972 – Maria Göppert-Mayer (ur. 28.VI.1906) fizyk, laureatka Nagrody Nobla;
5.II.1994 – Joachim Halupczok (ur. 3.VI.1968) kolarz, olimpijczyk;

ZDARZYŁO SIĘ:
9.II.1339 – Kazimierz III Wielki zrzeka się polskich praw do Śląska;
7.II. 1392 – księstwo jaworsko – świdnickie przechodzi pod bezpośrednie panowanie czeskie;
II.1620 – najazd lisowczyków na księstwo opolsko – raciborskie;
28.II.1621 – ugoda cesarza Ferdynanda II ze stanami śląskimi;
14.II.1745 – bitwa pod Pławnicą;
27.II.1786 – trzęsienie ziemi z epicentrum w okolicy Cieszyna;
15.II.1763 – koniec wojny siedmioletniej;
17.II.1806 – wojska rosyjskie opuszczają Legnice i jej okolice;
II.1811 – „Zmowa tworkowska”. 18 gmin z powiatu odmawia wykonania pańszczyzny;
22.II.1813 – wojska rosyjskie ścigające Napoleona wkraczają a Śląsk;
3.II.1919 – podpisano polsko-czeski układ o tymczasowej granicy na Śląsku Cieszyńskim;
11.II.1919 – pierwsze tajne zebrania komendantów powiatowych POW w Bytomiu;
12.II.1919 – komisja ds. wytyczenia granicy polsko – niemieckiej rozpoczyna prace;
28.II.1919 – Roman Dmowski przekazuje Komisji Granicznej polskie roszczenia terytorialne;
11.II.1920 – Międzysojusznicza Komisja Rządowo – Plebiscytowa dla Górnego Śląska pod kierownictwem gen. Henry Le Ronda przejmuje pełnię władzy na obszarze plebiscytowym;
12.II1920 – w hoteli „Lomnitz” w Bytomiu rozpoczyna pracę Polski Komisariat Plebiscytowy;
20.II.1920 – Wojciech Korfanty zostaje kierownikiem Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu;
4.II.1921 – Dowództwo sztabu Dowództwa Obrony Plebiscytu lokuje się w Sosnowcu;
21.II.1921 – Rada Najwyższa postanawia, że uprawnieni wyborcy, którzy mieszkają poza Górnym Śląskiem muszą oddać swe głosy na terenie plebiscytowym;
23.II.1921 – Komisja Międzysojusznicza wyznacza 20 marca dniem plebiscytu;
16.II.1922 – oficjalne przejęcie Górnego Śląska przez Polskę;
II.1923 – powstają odziały śląskie Związku Polaków w Niemczech;
2.II.1945 – w Katowicach ukazuje się pierwszy numer „Trybuny Śląskiej”;
12.II.1945 – początek roku szkolenego w polskich szkołach na Górnym Śląsku;
8-24.II.1945 – wojska radzieckie rozpoczynają operację dolnośląską, początek „wyzwalania” Dolnego Śląska;
24.II.1945 – z Katowic rusza pierwszy pociąg z węglem do Warszawy;
28.II.1945 – dekretem Rządu Tymczasowego zostaje przywrócone obywatelstwo polskie osobą z III i IV grupą DVL pod warunkiem, że zostali wciągnięci na listę „wbrew swej woli lub pod przymusem, a swoim zachowaniem wykazali polską odrębność narodową”;
14.II.1946 – powszechny spis ludności w Polsce;
16-25.II.1946 – polsko-czechosłowackie rokowania graniczne;
20.II.1946 – rusza akcja wysiedleńcza osób uznanych za Niemców z terytorium Polski;
12.II.1958 – w Wrocławiu prof. Wiktor Bross dokonuje pierwszej w Polsce operacji na otwartym sercu;
23.II.1978 – w Katowicach powstje pierwszy w Polsce Komitet Wolnych Związków Zawodowych;
6.II.1990 – w Wrocławiu rozpoczyna nadawanie pierwsza prywatna telewizja „Echo”;
6.II.2002 – katastrofa w KWK „Jas-Mos”, ginie 10 górników;

Posted in Ciekawostki.