Pamiętaliśmy, pamiętamy, będziemy pamiętać!

Jak co roku nabożeństwem oraz uroczystościami pod pomnikiem ofiar obozu pracy w Łambinowicach uczczono w ostatnią niedzielę stycznia pamięć ofiar Tragedii Górnośląskiej.

Pierwszy raz obchody miały wymiar oficjalnej uroczystości wojewódzkiej, co jest pokłosiem przyjętej w 2013 r. przez sejmik województwa opolskiego rezolucji, w której oddano hołd ofiarom Tragedii Górnośląskiej.

W niedzielę udział w obchodach wzięły władze wojewódzkie, samorządowcy, przedstawiciele mniejszości niemieckiej, Ruchu Autonomii Śląska, Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz liczni mieszkańcy Górnego Śląska.

W przemowach zebranych było słychać szczere i odważne słowa, które podkreślały ogrom tragedii oraz potrafiły w to mroźne popołudnie zjednoczyć we wspólnej refleksji.

Upamiętnienie ofiar aktów powojennego sowieckiego terroru i represji komunistycznych wobec mieszkańców Górnego Śląska, doczekało się po blisko 70 latach należnej rangi uroczystości.

Po uroczystościach uczestnicy spotkali się w Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, by obejrzeć otwartą niedawno wystawę poświęconą ofiarom obozu z lat 1945-1946, która jest jak dotąd jedyną stałą ekspozycją o tej tematyce.

Ruch Autonomii Śląska i Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej reprezentowali: Krzysztof Lorek, Mirosław Patoła i Damian Król.

P1000632P1000642

Posted in Wydarzenia.