Po spotkaniu w Reńskiej Wsi

Bardzo ciekawy przebieg miało nasze środowe spotkanie otwarte w Reńskiej Wsi. W dość przychylnej atmosferze udało nam się omówić bieżącą sytuację Naszego Regionu, podstawowe problemy i trudności z którymi jako mieszkańcy musimy się na co dzień zmagać.

Dyskusja obejmowała właściwie wszystkie aspekty życia: od gospodarki i perspektyw rynku pracy poprzez demografię aż po sprawy etniczne i kulturowe. Trzeźwej i krytycznej ocenie poddane zostały pomysły i działania władz wojewódzkich dotyczące Specjalnej Strefy Demograficznej przy czym dało się zauważyć wyraźne rozeznanie i oddzielenie ocen odnośnie deklaracji i obietnic od rzeczywistych działań w tym temacie.

Nam z kolei udało się zaprezentować ideę autonomii regionalnej jako cywilizowanego, nowoczesnego, sprawdzonego w świecie rozwiązania na sprawowanie władzy, rozwiązania na budowanie społeczeństwa obywatelskiego i silnego regionu.Ponadto udało nam się rozwiać wątpliwości i obawy związane z oderwanym od rzeczywistości przekazem medialnym na temat Ruchu Autonomii Śląska. Pokazaliśmy, że nie taki RAŚ straszny jak go niektórzy malują.

Dziękujemy za liczny udział i zapraszamy na nasze kolejne spotkania otwarte!

renskawies20140115_2 renskawies20140115

Posted in Działalność.