Śląska Deklaracja Współpracy

Ruch Autonomii Śląska zaprasza do współpracy samorządowej wszystkie organizacje niepartyjne akceptujące treść poniższej Śląskiej Deklaracji Współpracy.

Jej tekst był wypracowywany  na przełomie roku 2013/2014 w szerokim gronie na spotkaniach ze ś.p. burmistrzem Dieterem Przewdzingiem, jednak po jego tragicznej śmierci jedynie Ruch Autonomii Śląska zdecydował się kontynuować tę ideę i przyjął słowa deklaracji.

Dziś zapraszamy do kontaktu i współpracy wszystkich którym bliskie są zapisane tam wartości.

 

Deklaracja Śląska

Wobec potrzeby zgodnego działania dla Śląska, oświadczamy, że łączą nas wspólne wartości:

1. Śląsk jest wspólnym Dobrem wszystkich jego Mieszkańców. Jesteśmy Ślązakami o różnych opcjach kulturowych, językowych i narodowych. Śląsk jest jeden –  różnorodny i otwarty.

2. Szukamy wspólnej prawdy o historii Śląska, jako fundamentu dla współczesnego życia. Odrzucamy fałszerstwa i  manipulacje, mające swoje korzenie w totalitarnych ideologiach XX wieku.

3. Wspieramy integrację europejską i upowszechniamy europejskie dziedzictwo kulturowe Śląska, wynikające z jego bogatej czeskiej, niemieckiej i polskiej przeszłości. Wychowujemy młodzież w duchu tolerancji.

4. Pielęgnujemy i rozwijamy tradycyjne wartości śląskie: etos pracy i poszanowania człowieka, jako suwerennej jednostki, mającej prawo do samookreślenia się w życiu prywatnym i publicznym.

5. Uznajemy tradycyjną rodzinę jako najważniejszą instytucję społeczną i wspólnie działamy dla jej dobra.

6. Solidarność społeczną i opartą na zasadzie subsydiarności samorządność uznajemy za podstawę życia publicznego.  Dążymy do państwa dla obywateli, w którym samorządy decydują o większości wydatków publicznych.

7. Popieramy demokrację bezpośrednią i jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do parlamentu oraz na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego.

8. Działamy na rzecz rozwoju gospodarki oraz czystego środowiska. 

9. Odrzucamy działania oraz ideologie, wymierzone przeciw osobom o odmiennej narodowości, kulturze i tradycji. Swoje cele realizujemy w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo.

10.  Wspólnie bronimy praw mieszkańców Śląska; ich wolności i godności.

Posted in Dokumenty oficjalne.