SPOTAKNIE RAŚ W DĄBRÓWCE (POW. KRAPKOWICKI)

25 lipca w Dąbrówce Górnej koło Krapkowic odbyło się spotkanie członków Zarządu Wojewódzkiego Ruchu Autonomii Śląska oraz przedstawicieli terenowych kół województwa opolskiego. Spotkanie poprowadził przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego RAŚ, Marek Czaja.

Na wstępie podsumowano serię otwartych spotkań, które odbyły się w pierwszym półroczu. Widać pozytywne zmiany, wynikające z frekwencji na zebraniach, jak i zainteresowaniem samych uczestników wynikające z potrzebą rozmowy o  śląskich sprawach (mi.n. temat autonomii gospodarczej)

Następnie omówiono VIII Marsz Autonomii, który miał miejsce 12 lipca w Katowicach. Rekordowa liczba 5.000 osób przełożyła się również na rekordową liczbę uczestników z województwa opolskiego, co nas niezmiernie cieszy. Ponad 250 osób przybyło na marsz z zachodniej części Górnego Śląska. Najwięcej było przedstawicieli młodego pokolenia, wśród nich również tacy, którzy na co dzień zarabiają w Niemczech, Holandii czy Austrii, a do swojego Heimatu przyjeżdżają na weekend.

Zebranie kończył temat zbliżających się wyborów samorządowych, które odbędą się 16 listopada. Omówiony został start Ruchu Autonomii Śląska na poszczególnych szczeblach. Omówiono chęć udziału z list Ruchu Autonomii Śląska nowych osób, które pojawiły się na Marszu. Jednocześnie będąc przy tym temacie, zapraszamy wszystkich zainteresowanych i mających blisko serca sprawami śląskimi do czynnego udziału w przygotowaniach lub samego startu RAŚ w wyborach samorządowych.

Kolejne spotkanie przedstawicieli kół terenowych Ruchu Autonomii Śląska z terenu  województwa opolskiego odbędzie się w połowie sierpnia.

opracował: TD

Posted in Działalność.