Podsumowanie: 3 pytania do kandydatów w wyborach prezydenckich 2015

W związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi Region Opolski Ruchu Autonomii Śląska sformułował i przesłał do wszystkich zarejestrowanych kandydatów na ten urząd następujące pytania:

  1. Czy popiera Pan/Pani ideę autonomii regionalnej to jest bardzo głębokiej decentralizacji władzy i przekazania szerokich kompetencji samorządom regionalnym wraz z konstytucyjną ochroną zakresu tych kompetencji?
  2. Czy podpisze Pan/Pani zgłoszony obywatelsko i procedowany właśnie w Parlamencie projekt nowelizacji ustawy uznający Ślązaków za grupę etniczną?
  3. Czy będzie Pan/Pani aktywnie uczestniczył/a lub animował/a współpracę międzynarodową państw Europy Środkowej w celu przywrócenia świetności Odrze i realizacji kanału Łaba-Odra-Dunaj?

Nie czekając na odpowiedzi kandydatów, staraliśmy się uzyskać odpowiedzi na nie na spotkaniach z nimi.

Udało nam się przepytać dwóch kandydatów: Pawła Kukiza i Jacka Wilka. Natomiast na piśmie odpowiedziała Magdalena Ogórek.

Z Pawłem Kukizem kilkunastominutową rozmowę przeprowadził 16 kwietnia Mirosław Patoła.

Uzyskanie autonomii regionalnej jako zwiększonej samorządności wg Pawła Kukiza nie może zagrażać interesom i bezpieczeństwu Państwa. W pierwszej kolejności trzeba jednak walczyć o JOW, potem obywatele zadecydują. Jeżeli obywatele opowiedzą się za autonomią, to nie będzie temu przeciwny. Co do projektu nowelizacji ustawy uznający Ślązaków za grupę etniczną Kandydat nie zajął stanowiska, z uwagi na brak znajomości ustawy oraz ewentualnych konsekwencji nowelizacji. Jako mieszkaniec województwa opolskiego rozumie takie chęci Ślązaków. Akceptuje prawo do nauki mowy śląskiej na podobnych zasadach jak to uzyskali Kaszubi. Paweł Kukiz jest natomiast orędownikiem współpracy międzynarodowej państw Europy Środkowej w celu przywrócenia świetności Odrze i realizacji kanału Łaba-Odra-Dunaj. Uważa to za dużą szanse dla naszego regionu.

W dniu 20 kwietnia delegacja RAŚ w składzie Piotr Kołodziej, Krzysztof Lorek i Mirosław Patoła wzięła udział w otwartym spotkaniu z Jackiem Wilkiem organizowanym przez opolskie struktury Kongresu Nowej Prawicy. Z powodu obecności na tym spotkaniu przedstawicieli RAŚ Regionu Opolskiego w dużej mierze tematyka śląska zdominowała to spotkanie, a Jacek Wilk dał się poznać jako wyważony polityk, otwarty na dialog oraz potrzeby różnych grup społecznych i etnicznych.

W skrócie można podsumować jego odpowiedzi na 3 pytania jako 3 x TAK, pod warunkiem , że mniejszości etniczne nie będą specjalnie faworyzowane.

Odpowiedzi Magdaleny Ogórek zamieszczono poniżej:

Dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej prezentujemy stanowisko Kandydatki na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr Magdaleny Ogórek w kwestiach, o które byli Państwo uprzejmi zapytać:

 

  1. Dr Magdalena Ogórek opowiada się za zwiększeniem oraz konstytucyjną ochroną samodzielności samorządów regionalnych. Kandydatka na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uważa, iż w ślad za przekazaniem szerokich kompetencji samorządom regionalnym powinno iść podniesienie poziomu udziału samorządów w podatkach, czyli zagwarantowanie odpowiedniego finansowania przekazanych samorządom zadań.

 

  1. Jeżeli polski parlament przyjmie ustawę uznającą Ślązaków za grupę etniczną, to po objęciu urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr Magdalena Ogórek podpisze wspomnianą ustawę.

 

  1. Poprawę warunków żeglowności na Odrze oraz realizację kanału Dunaj-Odra-Łaba należy uznać za zadania priorytetowe w ramach polskiej żeglugi śródlądowej. Transport wodny Odrą należy bowiem do najtańszej i najefektywniejszej formy komunikacji, a otwarcie planowanego korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba znacznie zwiększy możliwości transportu wodnego w regionie. Prosimy przyjąć zapewnienie, iż po objęciu urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr Magdalena Ogórek podejmie na niwie krajowej oraz na arenie międzynarodowej aktywne działania zmierzające do poprawy warunków żeglowności na Odrze oraz realizacji kanału Dunaj-Odra-Łaba.

 

 

Niezależnie od Naszej akcji, redakcja Jaskółki Śląskiej zadała wszystkim kandydatom cztery pytania:

  • Czy jest Pan/Pani za przyznaniem Śląskowi autonomii?
  • Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem do szkół edukacji regionalnej?
  • Czy popiera Pan/Pani obywatelski projekt inicjatywy ustawodawczej o uznaniu Ślązaków za mniejszość etniczną?
  • Czy jest Pan/Pani za przyznaniem śląskiej godce statusu języka regionalnego?

Odpowiedzi doczekali się tylko od dwóch kandydatów: Jacka Wilka i Pawła Tanajno. Już sam ten fakt, powinien wystarczyć za dowód na to, jak bardzo kandydatom zależy na głosach Ślązaków. Można starać się zrozumieć wielość obowiązków kandydatów, jednak zapewne są i tacy dla których brak odpowiedzi to też odpowiedź. Pamiętać trzeba, że kilkuset tysięczna Śląska społeczność regionalna też ma prawo decydować w tych wyborach. Poprawną decyzję zazwyczaj podejmuje tylko ten, który dysponuje odpowiednimi informacjami. Co odpowiedzieli Kandydaci oraz jakie poglądy na powyższe sprawy mają pozostali, można przeczytać na łamach Jaskółki.

http://www.jaskolkaslaska.eu/2015/05/01/zodyn-niy-prziobieco-slonzokom-tela-wiela-kandydaci-na-prezydynta/

 

Nie pozostaje nic, jak tylko życzyć udanych skreśleń 10 maja 2015. A tym niezdecydowanym, polecamy   http://www.latarnikwyborczy.pl/ , jako podsumowanie tej nie zawsze merytorycznej kampanii.

Posted in Polityka.