Ślązacy proszą o uznanie mowy śląskiej za język regionalny

W rok po konferencji „Sląsko godka – jeszcze gwara, czy jednak już język?”, na zaproszenie posła Marka Plury w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego zebrali się przedstawiciele środowisk i stowarzyszeń działających na rzecz ochrony śląskiej mowy: politycy, naukowcy i społecznicy. Celem spotkania było podsumowanie tego, co w ostatnim roku udało się osiągnąć, i zastanowienie się nad kierunkami dalszych działań. 

Spotkanie rozpoczęło się z pewnym opóźnieniem, ponieważ, ze względu na większą niż przewidywano liczbę uczestników, konieczne okazało się przejście do większej sali. 

Zebranych w krótkich słowach przywitał inicjator spotkania, poseł Marek Plura, a następnie „patroni” konferencji, czyli p. marszałek senatu Krystyna Bochenek i wojewoda Zygmunt Łukaszczyk. Następnie głos zabrali posłowie Lucjan Karasiewicz i Maria Nowak.

Continue reading

III MARSZ AUTONOMII

Serdecznie zapraszamy na III Marsz Autonomii, który odbędzie się 18 lipca 2009 r. w Katowicach.

Wyruszamy z pl. Wolności o godz.: 12:00 w kierunku pl. Sejmu Sląskiego.

Przewidziane atrakcje dla całych rodzin!

Przewodniczący RAŚ człowiekiem 20-lecia woj. śląskiego

Nie światowej sławy kardiolog Zbigniew Religa, nie najpopularniejszy polski europoseł Jerzy Buzek, ani nie mistrz skoków Adam Małysz. Nie świetny reżyser Kazimierz Kutz ani genialny kompozytor Wojciech Kilar. Najwybitniejszym Slązakiem ostatniego dwudziestolecia czytelnicy "Dziennika Zachodniego" wybrali Jerzego Gorzelika. W internetowym plebiscycie zorganizowanym przez tą regionalną gazetę przewodniczący Ruchu Autonomii Sląska uzyskał aż ponad 5400 głosów, wyprzedzając aż o 800 głosów tragicznie zmarłą posłankę SLD Barbarę Blidę, na trzecim miejscu uplasował się Zbigniew Religa, zaś na czwartym – Jerzy Buzek.

Jerzy Gorzelik, doktor historii sztuki i pracownik Uniwersytetu Sląskiego, na czele RAS stoi od 2003 roku. Pod jego przewodnictwem stowarzyszenie to stało się jedyną poważną organizacją artykułującą interesy mieszkańców Górnego Sląska. Bardziej wymowne od wyliczania zasług Jerzego Gorzelika będą z pewnością słowa wypowiedziane przez uczestnika jednego z Marszów Autonomii, co roku organizowanych przez RAS: "Dzięki Gorzelikowi Slązacy znów odzyskali poczucie dumy z tego, kim są".
Serdecznie gratulujemy Jerzemu Gorzelikowi zwycięstwa, a redakcji "DZ" świetnego pomysłu na podsumowanie minionego dwudziestolecia.

Egzotyczna koalicja przeciw pomnikowi poległych

Liga Polskich Rodzin, Stronnictwo Obywatelskie, Rodzina Rodła i … Związek Górnośląski złożyły wniosek o uchylenie uchwały Rady Miasta Opola o odbudowie pomnika poległych w I wojnie światowej 173 mieszkańców Gosławic. Oburzenie wnioskodawców wywołał zwłaszcza motyw Krzyża Żelaznego, który ma zostać odtworzony wraz z obeliskiem. Nie przyjmują do wiadomości wyjaśnień władz Opola, które wskazują, że Krzyż Żelazny ustanowiony został już w 1813 roku i nie może być kojarzony z nazizmem.

Alicja Nabzdyk-Kaczmarek ze Związku Górnośląskiego grozi skierowaniem sprawy do sądu.

Pomnik ma zostać odbudowany ze środków prywtanych, zebranych na ten cel przez społeczny komitet.

PO = PiS bis?

ImageW kampanii przed wyborami parlamentarnymi Platforma Obywatelska deklarowała wolę decenralizacji państwa, a po przejęciu władzy zapowiadała wielokrotnie wzmocnienie samorządów. Tymczasem propozycje rządu, o których w ostatnim czasie informuje prasa, idą w dokładnie przeciwnym kierunku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt zmian w ustawach samorządowych, które zdaniem "Gazety Prawnej" "radykalnie ograniczają kompetencje i samodzielność samorządów". Resort postuluje poszerzenie uprawnień nadzorczych i kontrolnych wojewodów. Nie jest to jedyny niepokojący sygnał, dochodzący z szeregów PO. Prominentni politycy związani z ta partią coraz częściej wskazują na niebezpieczeństwa, jakie ma rzekomo nieść ze sobą wzmocnienie regionów. W wypowiedziach tych pobrzmiewają echa stanowiska centralistycznego PiS. Wydaje się, że Platforma stanęła na rozdrożu. Przyszłość pokaże, czy wybierze drogę braci Kaczyńskich, drogę reform, czy po prostu będzie stać w miejscu.

Zwyciężyła mentalność kolonizatora

W Opolu pożegnano się z ulicą Erenburga! Wypadałoby powiedzieć NARESZCIE. W końcu w Opolu pozbyto się ulicy, której patron nawoływał do mordu na ludności niemieckiej podczas wojny, także tej cywilnej. Sprawę tę Ruch Autonomii Śląska nagłaśniał od ponad 5 lat, zwracając się w ty okresie 3-krotnie do władz miasta. I wszystko byłoby dobrze, gdyby włodarze Opola po raz kolejny nie chcieli zademonstrować co myślą o mieszkańcach regionu i przedwojennej historii tych ziem. W swoich pismach Ruch Autonomii Śląska podawał propozycje patronów wywodzących się z tego terenu. Podczas składania drugiej petycji (Listu otwartego opolskich środowisk naukowych), Ruch Autonomii Śląska zebrał 12 propozycji kandydatów związanych ze Śląskiem, których zgłaszali sygnatariusze listu związani z opolskimi uczelniami. Wśród proponowanych patronów byli m.in. bł. Emil Szramek, Emin Pascha, noblista K. Bloch oraz Leo Beck.

Continue reading

Tacyty rozdane

ImageW środę 20 maja w auli Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Sląskiego w Rybniku po raz trzeci zebrali się pasjonaci górnośląskiej historii, by uczestniczyć w uroczystości wręczenia Nagrody im. ks. Augustina Weltzla "Górnośląski Tacyt". Statuetki przedstawiające postać w stroju antycznym z atrybutami muzy historii Klio, o rysach patrona nagrody, zaprojektowane przez Augustyna Dyrdę, ufundowali w tym roku Marek Akciński, radca prawny z Rudy Sląskiej, oraz firma "Perfekt" z Katowic, zajmująca się handlem materiałami biurowymi.

Continue reading

Festiwal Filmów o Śląsku – czekamy na filmy

Można już przesyłać filmy na konkurs "Festiwal Filmów o Sląsku" organizowany przez Stowarzyszenie „Przymierze Sląskie” w Tarnowskich Górach.

Tematyka filmów (także animowanych) oczywiście musi być związana ze Sląskiem, w całej jego różnorodności oraz rozciągłości geograficznej (a więc także o Opolu i okolicach). Wykluczone zostaną filmy będące już w dystrybucji i już nagrodzone. Przegląd filmów odbędzie się w lipcu i sierpniu. Pod koniec sierpnia nastąpi zakończenie festiwalu i wręczenie atrakcyjnych nagród.

Festiwal składał się będzie także z koncertów i spotkań z filmowcami. Szczegółowy plan za kilka tygodni.

Filmy nadsyłać można na adres Jan Hahn, ul. Słowackiego 17, 42-600 Tarnowskie Góry.  Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 0605062700 (Roman Boino) i (032)2851670 (wieczorem) 0600723060 (Jan Hahn).

Pierwsze Opolskie Forum Biznesu

Serdecznie zapraszamy na imprezę znakomicie łączącą przyjemne z pożytecznym. 20 maja 2009 roku odbędzie się:

Pierwsze Opolskie Forum Biznesu spotkanie ludzi biznesu, polityki i instytucji finansowych.

Gorąco zachęcamy do zarezerwowania Państwa cennego czasu na 20 maja 2009 r. w Opolu, w godz. 9.00-17.00 w auli Ostrówek, Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

1.     Temat przewodni Wszystko to, co dotyczy mikro i małych firm: problemy, możliwości rozwoju, cele.

2.     Nasi goście specjalni Głos zabiorą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, instytucji finansowych oraz najbardziej zainteresowani tym tematem – sami przedsiębiorcy.

3.     O czym będziemy rozmawiać? Wiodącymi tematami będą: barter wielostronny oraz produkty finansowe. Forum urozmaicą przedstawiciele firm z sektora finansowego, bankowego i informatycznego; promując swoje usługi na specjalnie przygotowanych stanowiskach. Spodziewamy się około 100-150 właścicieli firm.

Continue reading

Nowe koło Ruchu Autonomii Śląska w woj. opolskim

W dniu 5 maja w Kędzierzynie-Koźlu zostało zawiązane kolejne koło Ruchu Autonomii Śląska. Zgromadzeni na przewodniczącego wybrali jednogłośnie Panią Genowefę Kielesińską. Zastępcą został Pan Alojzy Kirchniawy a sekretarzem Patryk Niesłoń. Jednocześnie do zarządu Regionu Opolskiego Ruchu Autonomii Śląska delegowano p. Kielesińską i p. Niesłonia.

 Z ramienia Zarządu Głównego RAŚ na zebraniu obecny był Piotr Długosz.