Spotkanie z przedstawicielem Serbskiej Ludowej Strony

W sobotę, 22 września, w Opolu spotkali się przedstawiciele Serbskiej Ludowej Strony i Ruchu Autonomii Sląska. Spotkanie miało na celu przybliżyć programy obu ugrupowań, aby nawiązać w przyszłości oficjalną współpracę. Serbską Ludową Stronę reprezentował sekretarz generalny Henry Matusch, natomiast Ruch Autonomii Sląska przewodniczący Jerzy Gorzelik oraz zastępca Piotr Długosz.

Continue reading

63 rocznica śmierci Michaela von Matuschka

14 września przypadła 63 rocznica śmierci hrabii Michaela von Matuschka. Z tej okazji w przeddzień tej rocznicy uczczono w Opolu pamięć tego Sląskiego Swiadka Wiary. Michael von Matuschka był opolskim starostą w latach 1923-1933. Stracony został w 1944 roku jako opozycjonista antyhitlerowski w więzieniu Berlin-Plötzensee.

Opolskie obchody rozpoczęto prelekcją w Centralnej Polsko-Niemieckiej Bibliotece Caritas im. Eichendorffa w Opolu.

Continue reading

Uroczystości upamiętniające starostę opolskiego Michaela von Matuschka

14 września br. mija 63 rocznica męczeńskiej śmierci ostatniego przednazistowskiego starosty opolskiego, hrabiego Michaela von Matuschka. Jako przeciwnik dyktatury hitlerowskiej został powieszony w dniu 14 września 1944 roku w Berlinie-Plötzensee.

W przeddzień tej rocznicy w Opolu przygotowano uroczystości mające upamiętniać tą wybitną postać.

W czwartek, 13 września, o godz. 13.00 w Polsko-Niemieckiej Centralnej Bibliotece Caritas im. Eichendorffa w Opolu (ul. Szpitalna 7a) odbędzie się prelekcja poświęcona Michaelowi von Matuschka. Wykłady wygłoszą ks. Wolfgang Globisch (Dyrektor Biblioteki Caritas) oraz dr Jerzy Gorzelik (Uniwersytet Sląski).

Natomiast tego samego dnia o godz. 17.00 w opolskiej Katedrze odprawiona zostanie Msza Sw. w intencji rychłej beatyfikacji hrabiego Michaela von Matuschka.

Zapraszamy Państwa do udziału w uroczystościach.

Continue reading

Górnośląskie kalendarium

 Aby być dumnym ze swojego miejsca zamieszkania, trzeba znać jego wspaniałą przeszłość. Projektem GÓRNOŚLĄSKIE KALENDARIUM chcemy dołożyć do budowania pozytywnej świadomości zamieszkiwania wyjątkowego miejsca, jakim jest Górny Śląsk (obejmujący także większość ziem dzisiejszego woj. opolskiego) naszą małą cegiełkę.

URODZILI SIĘ:

  • 21.IX.1755 – Mateusz Onufry Nowacki (zm. 24.II.1836) organista, zbieracz pieśni religijnych;
  • 22.IX.1801 – Carl Samuel Schneider (zm. 25.VII.1882) pastor, poseł Sejmu Krajowego w Opawie i parlamentu wiedeńskiego, współtwórca Ewangelickiego seminarium Nauczycielskiego w Bielsku;
  • 21.IX. 1817 – Maria Merkert (zm. 14.XI.1872) elżbietanka, przełożona generalna Zgromadzenia nazywana „Śląską Samarytanką”. W 1985r. otwarto jej proces beatyfikacyjny;

Continue reading

Michael von Matuschka – Śląski Świadek Wiary

Czy Sląsk doczeka się kolejnej beatyfikacji? We wrześniu na ołtarze wyniesiona zostanie Maria Merkert z Nysy. Ale w przygotowaniu jest wniosek o beatyfikację kolejnego Slązaka. Grupa wiernych ze wschodnich Niemiec zwróciła się do biskupa Berlina, Georga Sterzinsky, o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, Michaela von Matuschka, ostatniego opolskiego starosty przed przejęciem władzy przez nazistów. Biskup Berlina zwrócił się do wnioskodawców o zebranie dowodów świętości Matuschki oraz poprosił o materiały potwierdzające pamięć o Matuschce na Sląsku, gdzie całe swe życie działał. Do Ruchu Autonomii Sląska dotarła więc prośba pana Ferdinada Elbel z Haale (Saale) o wsparcie procesu beatyfikacyjnego tego Sląskiego Swiadka Wiary.
Continue reading

ŚLĄZACY – SCHLESIER cz. II

Na rynku ukazała się druga część wydawnictwa "ŚLĄZACY od czasów najdawniejszych do współczesnych. SCHLESIER von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart". Praca zbiorowa pod redakcją prof. Joanny Rostropowicz (Uniwersytet Opolski) zawiera biogramy koeljnych 80 zasłużonych Ślązaków.

Całość została wydana w języku polskim i niemieckim. Książka ta powinna wraz z pierwszą częścią i kolejnymi, które będą się ukazywać w następnych latach, być obowiązkowym wyposażeniem każdej śląskiej domowej biblioteki.

Książkę można nabyć za 45 złoty. Osoby zainteresowan kupnem, proszone są o kontakt mailowy: ras@rasopole.org

ŚLĄSKIE FANY już są

W końcu pojawiły się długo wyczekiwane śląskie flagi, które można zamawiać mailowo pod adresem: ras@rasopole.org

Flagi mają standardowy wymiar 110cm x 70cm. W załączniku przedstawiamy próbkę.

Koszt flagi to jedyne 30 złoty za sztukę.

Ponieważ ilość flag jest ograniczona, o tym do kogo one trafią będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Continue reading

Przywrócono AUTONOMIĘ!!!!!

Przeszukując Internetowy System Prawny na stronie Sejmu Rzeczypospolitej możemy przekonać się, że przy pozycji 1945.17.92 (czyli w Dzienniku Ustaw z 1945 roku Nr 17 pozycja 92), zawierającej tekst komunistycznego dekretu z 6 maja 1945 roku pod nazwą "ustawa konstytucyjna o zniesieniu statutu organicznego województwa śląskiego", prawnicy redagujący ten najpopularniejszy i najbardziej precyzyjny portal z przepisami prawa, stanowiący wizytówkę Sejmu RP, ustalili, iż ustawa ta już nie obowiązuje. Co więcej, na podstawie zapisów zawartych w tej bazie danych można odnieść wrażenie, że nigdy nie obowiązywała, ponieważ jej data wejścia w życie i data uchylenia pokrywają się (w obu przypadkach jest to 7 maja 1945 roku). Ponadto w powiązaniach tego aktu prawnego z innymi zaznaczono, że został on "uznany za uchylony".

Continue reading

Język ŚLĄSKI uznany przez Bibliotekę Kongresu USA

Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych – największa i najbardziej prestiżowa instytucja tego typu na świecie – wpisała język śląski do swojego rejestru języków świata. Dla wnioskodawców oznacza to nobilitację śląskiej mowy. Także językoznawcy są zdania, że to istotny fakt.

- Językowi śląskiemu został nadany skrót "szl". Uwieńczyło to nasze paroletnie starania o nobilitację "ślunski godki". Wniosek o jej rejestrację został wniesiony przez Związek Ludności Narodowości Sląskiej – poinformował przedstawiciel wnioskodawców, Andrzej Roczniok.
Continue reading