Odpowiedź Prezydenta Opola na list otwarty

W odpowiedzi na list otwarty z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Ilii Erenburga uprzejmie informuję co następuje.

Zostały zakończone konsultacje z podmiotami bezpośrednio zaintersowanymi zmianą nazwy (mieszkańcami oraz prowadzącymi działalność gospodarczą) gdzie większość odpowiedziała się przeciwko tej zmianie. Wyniki konsultacji zostały przekazane do Biura Rady Miasta.

Propozycje nazw ulic przedstawione w piśmie będą wykorzystane w przypadku powstawania nowych ulic takich, które będą odpowiednie dla uczczenia tych wybitnych postaci związanych z Opolem i regionem.

Z poważaniem

Z up. Prezydenta Miasta

Janusz Kwiatkowski – z-ca Prezydenta Miasta

Continue reading

Kolejny turniej SKATA – wyniki

W sobotę, 21 kwietnia, w Domu Spotkań w Kotorzu Małym odbył się kolejny organizowany przez Ruchu Autonomii Śląska i miejscowe koło DFK otwarty turniej skata sportowego.Turniej zdominowali zawodnicy RAMSCHA Chrzowice, którzy w pierwszej szóstce zawodów uplasowali aż trzech swoich zawodników.
Continue reading

List otwarty do prof. S. Nicieji

Region Opolski RUCHU AUTONOMII ŚLĄSKA został poinformany o planach nadania nowemu budynkowi Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Civitas, im. Bolesława Wierzbiańskiego. Jak dowiedzieliśmy się od oburzonych pracowników Uniwersytetu Opolskiego patron, który nie ma związków z naszym regionem, został powołany przy złamaniu przewidzianych w tym przypadku procedur.

Poniżej prezentujemy treść listu otwartego do Rektora Uniwersytetu Opolskiego, prof. Stanisława Nicieji.

Continue reading

Stalinowska katownia odkryta w Opolu

Dr Andrzej Kurek, pracownik więzienia w Opolu, trafił na ślad mordów dokonanych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 (obecnie Drzymały). Od kwietnia 1945 do końca 1946 roku zginęło tam 124 Slązaków osadzonych w więzieniu przy ul. Sądowej, którego naczelnikiem był przez część tego okresu Salomon Morel, zmarły niedawno komendant osławionego obozu w Swiętochłowicach-Zgodzie. Sam budynek znajdował się pod administracją wojsk sowieckich. Sledztwo, prowadzone w tej sprawie przez IPN, nie przyniosło rezultatów. Istnieje podejrzenie, że zamordowani pochowani zostali w anonimowej mogile na cmentarzu w Półwsi.

Zarząd i Sąd Koleżeński RAŚ ukonstytuowane

W dniu 8 marca 2007 na pierwszym spotkaniu po kongresie ukonstytuował się nowy zarząd Ruchu Autonomii Śląska. Wybranemu przez VI Kongres przewodniczącemu Jerzemu Gorzelikowi jako wiceprzewodniczący pomagać będą Grzegorz Gryt, wójt gminy Lyski, oraz Piotr Długosz, kierujący strukturami Ruchu w województwie opolskim. Funkcję sekretarza objął Michał Pęczek z Katowic a skarbnika Piotr Kalinowski z Kalet. Skład Zarządu uzupełniają Jerzy Bogacki z Chorzowa i Leon Swaczyna z Rudy Śląskiej.

Natomiast już w dniu kongresu ukonstytuował się Sąd Koleżeński. Jego przewodniczącym został Krzysztof Kluczniok z Leszczyn, wiceprzewodniczącym Jerzy Gołąbek z Leszczyn, natomiast sekretarzem Paweł Helis z Rybnika. Skład Sądu uzupełniają członkowie: Marek Czaja z Krapkowic, Sebastian Fait z Gogolina, Janusz Tomczak ze Strzelec i Adrian Wowra z Odry. 

VI Kongres RUCHU AUTONOMII ŚLĄSKA

W Połomii (gm. Mszana, pow. wodzisławski) 3 marca odbył się VI Kongres Ruchu Autonomii Śląska, który jest najwyższą władzą Ruchu. Na kongres przybyło 84 delegatów, w tym dziewięciu reprezentujących opolskich region RAŚ. Kongres wybrał nowe władze oraz dokonał koniecznych zmian statutowych, które mają pozwolić Ruchowi Autonomii Śląska ubiegać się o statut organizacji pożytku publicznego.
Przewodniczącym Ruchu Autonomii Śląska na drugą kadencję wybrano dr. Jerzego Gorzelika z Katowic, który w tajnych wyborach bezpośrednich pokonał Antoniego Plewnię.

Continue reading

1% na organizację pożytku publicznego

DYSPONUJ MĄDRZE SWOIMI PIENIĘDZMI
Wspomóż górnośląską kulturę!!

Na początku roku 2005 opolskie koło Ruchu Autonomii Śląska wyszło z inicjatywą uhonorowania opolskiego poety i pisarza Hansa Niekrawtza tablicą pamiątkową w stolicy regionu. W ramach odpisów 1% podatków na organizacje pożytku publicznego zebrano w ciągu dwóch lat ok. 2.000 złoty. Tym z Państwa, którzy wsparli ten cel już w roku 2005 i 2006 przy tej okazji serdecznie dziękujemy.
Następnie zebraliśmy kilkaset złoty rozprowadzając książkę "Wiatr od Odry" autorstwa Niekrawtza. Także w ramach tegorocznych odpisów 1% podatku dochodowego na cele organizacji pożytku publicznego, będziemy ponownie zbierać środki na tablicę – mamy nadzieję, że tym razem uda nam się zebrać brakujące fundusze.
Poczyniono już pierwsze kroki organizacyjne, aby taka tablica mogła zawisnąć w Opolu. Spotkano się z prezydentem Opola, p. Ryszardem Zembaczyńskim. Obie strony wyraziły wolę doprowadzenia do finalizacji przedsięwzięcia. Przygotowano także projekt tablicy autorstwa opolskiego rzeźbiarza – p. Panitza.

Wszystkie osoby pragnące wspomóc naszą inicjatywę prosimy o odpis 1% z rozliczeń podatku na Fundację Nauki i Kultury na Śląsku:

Konto BANK SPÓŁDZIELCZY "BANK ROLNIKÓW" OPOLE, UL. KSIĄŻĄT OPOLSKICH
NR RACHUNKU 46 8898 0003 2001 0000 2828 0002

Dopisek: WIATR OD ODRY

Organizacja pożytku publicznego 94567
KRS 40332, Regon: 53057379000000
45 – 290 OPOLE, UL. BATALIONU PARASOL 11 / 601

Continue reading

List Otwarty do Prezydenta Miasta Opola

Ruch Autonomii Śląska wystosował do Prezydenta Miasta Opola List Otwarty, w którym z radością przyjęliśmy prasowe doniesienia o planowanej zmianie nazwy ul. Erenburga, która po dziś dzień hańbi stolicę naszego regionu. Radość nasza jest tym większa, że jak zapewne Pan Prezydent pamięta trzykrotnie już zgłaszaliśmy się do Pana z prośbą w powyższej sprawie (dwukrotnie w 2003 roku oraz w grudniu 2006 roku). Cieszy nas fakt, że tym razem znalazł Pan środki na zmianę nazw aż trzech ulic jednocześnie, choć jeszcze cztery lata temu odrzucenie naszego wniosku zostało umotywowane względami finansowymi.
Continue reading

Silesia Superior Attack vol. 2 w OPOLU!

Nie lada gratka czeka fanów ostrego grania 17 marca w Opolu. W ramach drugiej edycji SILESIA SUPERIOR ATTACK vol. 2 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Opolu wystąpią:

FAUST AGAIN, MINORITY i CASTET.

Bilety w przedsprzedaży kosztować będą tylko 10 złoty, a w dniu koncertu 15 złoty.

Koncert organizuje MŁODZIEŻ GÓRNOŚLĄSKA i Kuba Kunysz.

Jednak organizacja koncertu z udziałem tak znakomitych zespołów za tak niskie ceny biletów nie byłaby możliwa bez pomocy naszych przyjaciół, którym chcemy serdecznie podziękować. Przy organizacji tego koncertu szczególnie pomogli nam:

  • MOK Opole
  • firma szkoleniowa MUSTER-IN
  • "Dobry Projekt"
  • Komunikator PR

 

 


Continue reading