II Marsz Autonomii za nami

Według szacunków policji około ośmiuset osób wzięło udział w zorganizowanym 12 lipca w Katowicach II Marszu Autonomii. Na czele pochodu, który w samo południe ruszył z Placu Wolności, jechała grupa motocyklistów, wśród nich znany publicysta i producent Michał Smolorz. Barwny tłum z banerami i górnośląskimi flagami postępował przy dźwiękach orkiestry z podgliwickiej Brzezniki ulicami 3 Maja, Jana, Kochanowskiego i Jagiellońską aż do Placu Sejmu Śląskiego, pod gmach dawnego regionalnego parlamentu. Decyzje o przedłużeniu trasy marszu i zorganizowaniu go w sobotę okazały się trafne – kolumnę obejrzeć mogły tysiące ludzi obecnych w centrum Katowic.

Na Placu Sejmu Śląskiego, po minucie ciszy, którą uczczono pamięć ofiar wypadku autokaru z Lędzin w Serbii, głos zabrali Jerzy Gorzelik oraz znany satyryk i publicysta Marian Makula. Przesłanie obu wystąpień było jednoznaczne – konsekwencja w dążeniu do przywrócenia autonomii przynosi efekty. Problem jest dyskutowany coraz szerzej i traktowany z coraz większą powagą, także przez przeciwników, którzy nie przebierają w środkach, by autonomistów przedstawić w negatywnym świetle, straszą "landyzacją" i separatyzmem.

W marszu wzięły udział całe rodziny. Dzieci otrzymały od organizatorów żółte i niebieskie balony. Choć nieco dokuczał upał, II Marsz Autonomii pozostawił wiele niezapomnianych wrażeń. Pora zacząć myśleć o trzecim.

II Marsz Autonomii – ZAPRASZAMY

W sobotę, 12 lipca, niemal dokładnie w 88 rocznicę uchwalenia statutu organicznego autonomicznego województwa śląskiego, odbędzie się II Marsz Autonomii. Spotykamy się w samo południe na katowickim Placu Wolności, a następnie przechodzimy wspólnie na Plac Sejmu Śląskiego, gdzie zorganizujemy dla uczestników szereg atrakcji. Zapraszamy wszystkich zwolenników autonomii!

http://www.youtube.com/watch?v=P49cwU4g8qM

Continue reading

Śląsk – drugie Kosowo? Bzdura!

Katowice, dnia 17 czerwca 2008

Oświadczenie

Rządowy dziennik "Rossijskaja Gazieta" poinformował o złożeniu przez Ruch Autonomii Śląska w Kancelarii Premiera petycji w sprawie przywrócenia autonomii województwa śląskiego, zniesionej przez stalinowskie władze w 1945 roku. Przypomnijmy, że dokument przyjęty 6 maja br. przez ministrów polskiego rządu zawierał postulaty skierowania do Trybunału Konstytucyjnego komunistycznego dekretu oraz zamieszczenia w konstytucji zapisu umożliwiającego regionom osiąganie autonomii w ramach Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Continue reading

Tacyty za rok 2007 rozdane

Statuetki "Górnośląskiego Tacyta" przyznawane przez kapitułę Nagrody im. ks. Augustina Weltzla, powędrowały do Małgorzaty Szejnert, autorki bestsellerowej książki "Czarny ogród" o dziejach rodzin z Giszowca i Nikiszowca, oraz dra Jerzego Polaka, twórcy dwutomowego opracowania "Poczet panów i książąt pszczyńskich". Uroczystość odbyła się w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Sląskiej-Nowym Bytomiu. Spotkanie otwarł prezydent miasta, Andrzej Stania, przybliżając zebranym postać patrona nagrody, wielkiego historiografa księdza Weltzla (1817-1897), wieloletniego proboszcza parafii w Tworkowie koło Raciborza. Omawiając ideę nagrody przewodniczący RAS, Jerzy Gorzelik, podkreślił, że ów ojciec górnośląskiej historiografii, inaczej niż wielu późniejszych historyków, wolny był od narodowych uprzedzeń. W dalszej części przedstawiono sylwetki laureatów. Utrzymaną w osobistym tonie laudację na cześć Małgorzaty Szejnert, legendy polskiego reportażu, wygłosiła Aleksandra Klich z "Gazety Wyborczej". Dorobek Jerzego Polaka, wybitnego badacza dziejów Bielska i ziemi pszczyńskiej, zaprezentował przewodniczący kapituły, prof. Ryszard Kaczmarek. Po wystąpieniach samych nagrodzonych odbyła się dyskusja "Siła stereotypu – Górnoślązacy w oczach własnych i cudzych", moderowana przez Michała Smolorza.
Szczególne podziękowania za zorganizowanie uroczystości należą się przewodniczącemu koła RAS w Rudzie Sląskiej, Romanowi Kubicy, a także fundatorom statuetek – panom Czesławowi Kusiowi, Sławomirowi Orszulko i Leonowi Swaczynie.

Śląsk syty… i Polska cała

Takie hasło umieścili na jednym z banerów uczestnicy demonstracji zorganizowanej w Warszawie w 63. rocznicę zniesienia autonomii województwa śląskiego przez Ruch Autonomii Śląska. Ponad sto osób przy dźwiękach orkiestry z Brzezinki koło Gliwic manifestowało swe poparcie dla przywrócenia zniesionej dekretem stalinowskich władz autonomii regionu. Delegację autonomistów, wspieraną przez Kazimierza Kutza, przyjęli seketarz stanu Rafał Grupiński oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Na ich ręce złożono petycję z postulatem skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z prawem dekretu z 6 maja 1945 r. oraz z apelem o wpisanie do konstytucji zapisu, umożliwiającego wszystkim zainteresowanym regionom uzyskanie autonomii. Przedstawiciele RAŚ przekazali także prezent dla premiera – piłkarską koszulkę z orłem górnośląskim na piersi oraz imieniem i nazwiskiem obdarowanego na plecach. W demonstracji uczestniczyli znany śląski pisarz i malarz Henryk Waniek oraz satyryk Marian Makula.

Gdzie szukać Śląska?

Młodzi ludzie z dwóch grup interwencyjnych ("Łowcy Felerów" – Górny Śląsk oraz "Tropiciele Absurdów" – Zagłębie Dąbrowskie), dbających m.in. o poprawne stosowanie nazwy "Śląsk" wystosowali petycję, która jest apelem do mediów w Polsce, by te nie myliły tak diametralnie różnych pojęć jak "województwo śląskie" i "Śląsk". Podajemy link do petycji www.petycje.pl/3120 i zachęcamy do jej podpisania!

Odszedł Paweł Smiatek

W dniu 15 kwietnia w wieku 75 lat zmarł Paweł Smiatek z Jemielnicy, jeden z ojców-założycieli Ruchu Autonomii Śląska i przez długie lata jedyna osoba kontaktowa RAŚ w woj. opolskim.

Pogrzeb zostanie odprawiony w dniu 19 kwietnia o godz. 10.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy najszczerszego współczucia

RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA

Symbolika trzech świętych śląskich gór

Dzięki uprzejmości Rafała Ryszki, przewodnika PTTK z Wrocławia możemy zaprezentować Państwu artykuł na temat trzech świętych śląskich gór: Góry św. Anny, Ślęży i Śnieżki. Rafał Ryszka jest absolwentem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jest pedagogiem i instruktorem harcerskim. Pasję do gór wyniósł z osobistych przeżyć podczas licznych obozów, wycieczek, rajdów po górach – od Bieszczad po Karkonosze. Chciał w jakiś sposób powiązać te zainteresowania z innym swoim zamiłowaniem – tematyką śląską.
Continue reading