Opole: Inauguracja obchodów 90-lecia polskiego więziennictwa

W dniach 29 – 30 października 2008 r. w Opolu i w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Turawie odbyły się uroczystości związane z inauguracją obchodów 90 – lecia polskiego więziennictwa.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w Katedrze Opolskiej koncelebrowana przez księdza biskupa Pawła Stobrawę. Następnie zgromadzeni przemaszerowali na opolski rynek, gdzie odbyło się wręczenie sztandarów Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Międzyzakładowej Organizacji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Opolu.

Z rynku nastąpił przejazd zebranych gości do hali widowiskowo – sportowej w Opolu, gdzie organizatorzy przygotowali wojskowy poczęstunek dla zebranych.

Continue reading

O ślónskim rzykaniu

Przedstawiamy Państwu treść listu dr. Józefa Kulisza, prezesa Tôwarzistwa Piastowaniô Ślónskij Môwy "Danga", który został odczytany po Mszy Św. w intencji ofiar Tragedii Śląskiej dnia 19 października 2008 roku na Górze Św. Anny:

Ò ślónskim rzykaniu

Môwa jes dlô czowieka bardzo ważnô. (tukej, na Górze Św. Anny, na polskie słowo „język” rzóndzi sie „môwa”). Dziynki môwie idzie nôs rozróżnić òd gadziny i to prawie óna czyni z nôs ludzi. Słowym Pón Bóg stworzył świat i czowieka (Rdz 1, 3-26). Słowo może budować, ale może tyż bulić i niszczyć.

Continue reading

Ň ślónskim rzykaniu

Przedstawiamy Państwu treść listu dr. Józefa Kulisza, prezesa Tôwarzistwa Piastowaniô Ślónskij Môwy "Danga", który został odczytany po Mszy Św. w intencji ofiar Tragedii Śląskiej dnia 19 października 2008 roku na Górze Św. Anny:

Ò ślónskim rzykaniu Môwa jes dlô czowieka bardzo ważnô. (tukej, na Górze Św. Anny, na polskie słowo „język” rzóndzi sie „môwa”). Dziynki môwie idzie nôs rozróżnić òd gadziny i to prawie óna czyni z nôs ludzi. Słowym Pón Bóg stworzył świat i czowieka (Rdz 1, 3-26). Słowo może budować, ale może tyż bulić i niszczyć. 
Continue reading

Msza w intencji ofiar Tragedii Śląskiej

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę po obchodach św. Jadwigi Śląskiej na Górze Św. Anny odprawiono Mszę Św. w intencji ofiar śląskiej tragedii z lat 1945-1948 oraz o pomyślność wszystkich mieszkańców historycznego Górnego Śląska.

Msza połączona była z pielgrzymką członków Ruchu Autonomii Śląska. Kazanie po śląsku wygłosił werbista Arkadiusz Sitko. Po Mszy Św. dr Józef Kulisz, prezes Tôwarzistwa Piastowaniô Ślónskij Môwy "Danga",  przeczytał list „Ò ślónskim rzykaniu”, w którym zachęcał zebranych do rozmowy z Bogiem w języku serca, do rozmowy „po naszymu”. 

Continue reading

Opole: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 90-lecia polskiego więziennictwa

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 90-lecia polskiego więziennictwa organizowana w Opolu w dniach 29 – 30 października 2008 r.

W dniu 29 października odbędzie się uroczyste poświęcenie sztandaru Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, sztandaru Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu oraz sztandaru międzyzakładowej Organizacji Okręgowej terenu opolskiego. Na tą uroczystość zapraszamy wszystkich funkcjonariuszy. W sprawie dojazdu informacji udzielają Przewodniczący Okręgowi NSZZ FiPW. Po mszy nastąpi przemarsz na opolski rynek, skąd po zakończeniu ceremonii uczestnicy przejadą na poczęstunek.

W dniu 30 października br. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa związana z obchodami 90-lecia polskiego więziennictwa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości prof. dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Konferencję organizują: Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu. Podczas konferencji odbędzie się prezentacja Księgi Jubileuszowej wydanej w rocznicę 90-lecia polskiego więziennictwa. Wydana została dzięki współpracy czynnika naukowego i związkowego.

Zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy strony związkowej z Dyrektorem Okręgowym w Opolu, opolskim uniwersytetem, a także rzeszy zaangażowanych ludzi z okręgu opolskiego, którym w tym miejscu pragniemy podziękować. Patronat nad ceremonią nadania sztandarów objął Marszałek Województwa Opolskiego, a akty nadania sztandarów podpisał Wiceminister Sprawiedliwości Marian Cichosz.

Drodzy Nauczyciele szkół Śląska!

W dniu Waszego święta zarząd Ruchu Autonomii Śląska pragnie podziękować Wam za trud i zaangażowanie w kształcenie młodzieży naszego regionu. Składamy Wam również życzenia spokojnej pracy, wolnej od biurokratycznego balastu, narzuconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, oraz nadinterpretacji prawa ze strony organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. W dniu Waszego święta nie sposób uniknąć pytania o to, jak długo starczy Wam determinacji, by pokonywać kolejne przeszkody w postaci rozbudowanych procedur, ton nikomu niepotrzebnej papierkowej roboty, a także przybierającego charakter nagonki dezinformowania społeczeństwa o wysokości nauczycielskich zarobków i czasie pracy. Nie mylił się Franz Kafka pisząc, że kajdany ludzkości wykonane są z papieru kancelaryjnego. Narzucane nauczycielom systematycznie piętrzące się procedury to nie tylko nieodpowiedzialne marnotrawstwo Waszego czasu, który mógłby zostać poświęcony na doskonalenie dydaktyki – to także okradanie zeń uczniów i rodziców. Pożałowania godną tradycją stało się obsadzanie stanowiska Ministra Edukacji Narodowej osobami, które z prawdziwymi szkołami utraciły kontakt w chwili odbioru własnego świadectwa dojrzałości. Absurdalne pomysły kolejnych ministrów niezależnie od ich barw partyjnych utrudniają jedynie realizację procesu dydaktycznego, a nierzadko uderzają także w godność i w niezbyt zasobne kieszenie pracowników oświaty. W kategoriach skandalu należy rozpatrywać żądanie przez MEN od nauczycieli dostarczenia na własny koszt zaświadczenia o niekaralności. Ma to miejsce w państwie, w którym wysokie stanowiska mogą zajmować osoby z prawomocnymi wyrokami sądowymi.
Życzymy Wam i sobie likwidacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, w coraz większym stopniu przypominającego Pythonowski resort dziwnych kroków, oraz przekazania kompetencji ministra kuratorom oświaty, którzy powinni być umocowani w strukturach samorządu wojewódzkiego. Państwo i region, których ambicją jest szybkie zmniejszanie dystansu dzielącego nas od zachodniego świata, nie mogą pozwolić sobie na panoszenie się oderwanej od realiów, aroganckiej i bezmyślnej centralnej biurokracji.

Zarząd Ruchu Autonomii Śląska

Msza w intencji ofiar tragedii śląskiej

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę po obchodach św. Jadwigi Śląskiej na Górze Św. Anny odprawiona zostanie Msza Św. w intencji ofiar śląskiej tragedii z lat 1945-1948 oraz o pomyślność wszystkich mieszkańców historycznego Górnego Śląska. Msza połączona jest z pielgrzymką członków Ruchu Autonomii Śląska. Kazanie zostanie wygłoszone już po raz trzeci w języku śląskim. Po Mszy przewidziano także krótki wykład na temat możliwości zastosowania języka śląskiego w liturgii.

Zapraszamy w niedzielę, 19 października, o godz. 11.30 na Górę św. Anny.

Koncert Silesia Superior Attack vol. 6

W sobotę, 4 października, o godz. 20.00 w Opolu odbędzie się kolejny koncert z cyklu Silesia Superior Attack. Który jest wspólnym projektem Pejtra Długosza (Ruch Autonomii Śląska) i Kuby Kunysza (Staniszcze Wielkie). W szóstej edycji wystąpią aż dwa śląskie zespoły:

 Castet (hc/punk) z Rudy Śląskiej

Whitman (punk) z Gliwic

365 dni (melodyjny punk) z Ciechanowa

 

 Bilety po 10 i 15 złoty. Zapraszamy

Odwołać Przewoźnika

Andrzej Przewoźnik, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, od lat niezmiennie daje dowody swego braku taktu wobec Ślązaków i całkowitej nieznajomości skomplikowanej historii ich ziemi. Gdy w Chorzowie podjęto inicjatywę rekonstrukcji pomnika hrabiego Wilhelma Friedricha von Reden, jednego z twórców górnośląskiego przemysłu, Przewoźnik publicznie porównał owo przedsięwzięcie do ewentualnych prób uhonorowania Adolfa Hitlera. W opinii dotyczącej propozycji upamiętnienia ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 roku, przesłanej do władz Katowic, wyraził obawę, że formuła ta objęłaby również członków formacji uznanych za zbrodnicze. Stał się także jednym z głównych bohaterów sporu o pomniki poległych w obu wojnach światowych mieszkańców górnośląskich miejscowości. Domagał się nie tylko usunięcia z monumentów symbolu krzyża żelaznego (ustanowionego w roku 1813 we Wrocławiu przez króla Prus), ale także wszelkich wzmianek o okolicznościach śmierci pochodzących z Górnego Śląska żołnierzy.

Continue reading

Górnośląskie Dni Dziedzictwa 2008

 Na przełomie września i października po raz kolejny zorganizowane zostaną Górnośląskie Dni Dziedzictwa. Tym razem hasłem przewodnim będzie ŚLĄSKA SZLACHTA. W opolskiej części Górnego Śląska zapraszamy Państwa do:

Głogówek (powiat prudnicki)
27.09.2008
godz. 10:30 – spacer historyczny "Śladami Oppersdorffów", w programie kościół św. Bartłomieja, kościół franciszkanów, kaplica Grobu Bożego, zbiórka pod zamkiem Oppersdorffów

Prószków (powiat opolski)
27.09.2008
godz. 14:30 – zwiedzanie kościoła św. Jerzego (fundacja rodu Prószkowskich/von Proskau)

Szydłowiec (powiat opolski)
27.09.2008
godz. 16:15 – zwiedzanie kościoła Wniebowzięcia NMP (dawniej luterański, fundacja rodu von Pückler)

Całość programu na stronach: www.gornoslaskie-dziedzictwo.com