O federalizmie i autonomii na spokojnie

Przedstawiamy Państwu kolejny tekst autorstwa dra Tomasza Kamuselli pod tytułem:

O federalizmie i autonomii na spokojnie

W Europie Środkowej pierwocin federalnej organizacji państwowości należy upatrywać w tradycji „monarchii kompozytowych”, to znaczy, składających się z wielu królestw, księstw i innych obszarów na poły niezależnych, różniących się wzajemnie w zakresie prawodawstwa oraz systemu administracyjno-politycznego (w tym pisanego języka administracji i polityki). Jako przykłady takich monarchii, można wymienić Święte Cesarstwo Rzymskie (z ponad dwoma tysiącami obszarów o różnym statusie autonomicznym), ziemie dziedziczne Habsburgów (nie posiadały one oficjalnej nazwy, a znajdowały się, po połowie, w i poza wcześniej wymienionym cesarstwem), Ziemie Korony Czeskiej (wraz ze Śląskiem w obrębie Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a także ziem dziedzicznych Habsburgów); Unię Kalmarską Danii, Szwecji i Norwegii; jak i Rzeczpospolitą Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego (z wyodrębnionymi – czyli autonomicznymi – lennami Prus i Kurlandii). Należy też pamietać o republikańskiej (to jest, nie-monarchicznej) w swym charakterze Konfederacji Szwajcarii, powstałej pod koniec XIII stulecia w samym alpejskim centrum Świętego Cesarstwa Rzymskiego, której niezależność cesarstwo to uznało w roku 1648…

Całość tekstu dostępna w postaci dokumentu PDF: O federalizmie i autonomii na spokojnie

Zaproszenie na spotkanie do Reńskiej Wsi

serdecznie zaprasza na spotkanie i dyskusję

O PRZYSZŁOŚCI NASZEGO REGIONU

 

Spotkanie odbędzie się w 15. stycznia 2014 o godzinie 19:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Reńskiej Wsi (budynek OSP  – ul. Reński Koniec)

 

Wstęp wolny! Zapraszamy!

Krótki żywot Specjalnej Strefy Demograficznej „Arka”

Z ogromnym hukiem pękł balon z napisem „Specjalna Strefa Demograficzna” (nazwa robocza: „Arka”). Koszt dmuchania warszawskim luftem to 2,2 mln naszych podatków.
Śledząc chronologicznie nagłówki gazet, rozpoczęło się od „Spodobała się”, potem było „Polska nam zazdrości”, nieskromne „Rząd da pieniądze na Strefę. Dostaniemy 30 mln albo więcej”, a teraz „Pobożne życzenia ekspertów”.

Niezrozumiałe jest to rozczarowanie, gdy projekty jeszcze nie wystartowały, a w zanadrzu tyle magicznych narzędzi do manipulacji marzeniami i pieniędzmi z podatków. Przedstawienie jeszcze trwa, trochę grosza jest do przejedzenia. Bawicie się Panowie, drogo się bawicie!

Depopulacja to nie tylko opolski przypadek, dotyczy też pozostałej części Górnego Śląska ale i innych regionów. Przy braku miejsc pracy w restrukturyzowanym przemyśle oraz małej dynamiki rozwoju usług, narasta emigracja zarobkowa. Dzieci rodzą się nie w Polsce a w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Skandynawii. Czy kiedykolwiek wrócą do kraju ojców? Raczej nie. Może na ostatnia drogę życia.

Opolskie może być kwitnące, ale nikogo one nie nakarmi. Widać to podczas kolejnych wyborów, gdzie drastycznie spada frekwencja. Strefa miała być „Arką”, na której opolskie elity przepłynąć mogły kolejną burzę. Niestety brakuje funduszy na budowę programu. Czy na projekty związane ze Strefą jest wkład własny, którego wymaga finansowanie ze środków unijnych. Może będziemy mogli kupić obligacje czy inne cegiełki? Jak już będzie finansowanie, to ile czasu zajmą niezbędne zmiany legislacyjne w niezliczonej ilości ustaw i rozporządzeń? Kto ogarnie takie projekty i jakie będą ich koszty administrowania w porównaniu do korzyści dla obywateli?

Czy doczekamy się jakiś konkretnych cyfr, oprócz wspomnianej na początku 2,2 mln? Ile dostanie rodzina na miesięczną opiekę nad seniorem, tak aby zapewnić mu godne warunki jesieni życia? Młoda matka będzie mogła utrzymać opiekunkę do dziecka z pensji swojej i męża? Absolwent dostanie bon na własna firmę i abolicję w opłatach? Osoba po 50-tym roku życia będzie miała dofinansowaną pomoc pozostaniu na rynku pracy?

Niestety aby zrealizować ambitne pomysły i wykorzystać narzędzia, trzeba wydolnego systemu prawnego, z ograniczoną biurokracją i dużą dozą zaufania do obywatela. Trzeba głębszych zmian i powiększenia samorządności w regionach. Centralne zarządzanie finansami samorządów prowadzi do katastrofy budżetowej. Brakło już na „Janosikowe”, biedne regiony będą musiały się coraz bardziej zapożyczać u swoich obywateli, którzy jeszcze będą na tyle cierpliwi, żeby nie emigrować. Ile lat tak można jeszcze pociągnąć? Co zrobić najpierw: ograniczać dostęp do świadczeń, zlikwidować przywileje emerytalne, darmową opiekę zdrowotną?

Budujmy sprawnie zarządzane regiony, samorządnie gospodarujące swoimi finansami a nie żyjące w nadziei na mannę z centrali. Może zamiast wiecznej targowicy na Wiejskiej, warto sprawy samorządu rozstrzygać w wiążących, bez względu na frekwencję, referendach: sołeckich, gminnych czy powiatowych, w zależności od wagi sprawy. Po co utrzymywać posłów, którzy wysługują się w pierwszej kolejności szefowi swojej partii a nie obywatelowi, który na nich głosuje. Gorzka lekcja demokracji nie musi wiecznie trwać, trzeba się rozwijać i szukać rozwiązań funkcjonujących w innych państwach: USA czy Szwajcarii. Jesteśmy przecież narodem kreatywnym, który radzi sobie z każdy ograniczeniem, a skutecznie dajemy się karmić ciągłymi sondażami poparcia dla partii, budowanych na opinii 1000 losowych osób. Po co więc Specjalne Strefy Marzeń? Po co nam, obywatelom taka arka?

Turniej Skata w Kotorzu Małym

Po raz kolejny odbył się  Turniej Skata o Puchar Ruchu Autonomii Śląska w Kotorzu Małym. W turnieju wzięła udział rekordowa liczba 43 zawodników, a wśród nich spora grupa z gminy Turawa, gdzie nie ma obecnie ligowego klubu w rozgrywkach. Podobną opinię wyraził Artur Długosz, organizator turnieju – Cieszę się z dużej frekwencji, jeszcze bardziej zadowalająca jest  liczby zawodników z samej gminy Turawa. Widać, że jest dla kogo organizować ten turniej i warto promować tę dyscyplinę wśród naszych mieszkańców. Rolę sędziego pełnił Paweł Kiszka.

Zawodnicy przy 11 stołach rozegrali 2 rundy po 36 rozdań. Po pierwszej rundzie ośmiu zawodników zdobyło ponad 1000 punktów. Bardzo ciasno było na podium. Zaledwie trzy punkty różnicy dzieliło pierwszą trójką. Prowadził Hubert Loch 1182pkt., drugi Jerzy Obara 1181pkt., a za nim Jerzy Pietrek 1179pkt. W drugiej świetny wynik uzyskał Jerzy Palt gromadząc 1636pkt., który dał mu zwycięstwo w całym turnieju.

Czołowa klasyfikacja turnieju:

  1. Jerzy Palt                            2489pkt.
  2. Zbigniew Pluta                 2457
  3. Hubert Loch                      2178
  4. Jerzy Obara                       2165
  5. Hubert Kowolik                               2074

Po turnieju wręczono Puchar oraz nagrody.
20131208_170536

leeos

Zbójowanie po opolsku

Jak informuje Radio Opole, przewodniczący sejmiku województwa – Bogusław Wierdak „wyrychlił się” i wysłał do Warszawy nieprzyjęty jeszcze przez sejmik apel w sprawie „janosikowego”. Apel ten ma być sprzeciwem wobec nowelizacji „ustawy janosikowej” która spowoduje, że do woj. opolskiego nie spłynie 9 mln złotych. W zamian Sejmik ma domagać się 8 mln 800 tys. dotacji w ramach rekompensaty.

Przewodniczący apel  już wysłał bo nie wyobraża sobie, żeby ktoś mógł być przeciwko skoro chodzi o nasze(?) pieniądze. Mimo to chce go teraz przedyskutować w sejmiku i oficjalnie przyjąć.

Przypadek ten jasno pokazuje jak ograniczone są horyzonty naszych polityków  i jak wielka jest niezdolność do głębszej refleksji w tej sprawie.

Tymczasem tzw. „ustawa janosikowa” jest klasycznym przykładem celowego konfrontowania i antagonizowania województw/regionów przez rząd centralny. Najpierw ten rząd ograbia nas z wypracowanych przez nas pieniędzy ładując wszystko do budżetu centralnego a później z miną dobrego harnasia „wyrównuje” różnice jeszcze więcej odbierając jednym by trochę dać drugim.

Tak więc pieniądze o które akurat upomina się pan przewodniczący nie są nasze! Nie są nasze i nam się nie należą! Nie są nasze i nie byłyby nam potrzebne gdyby środki wypracowywane w regionie tu pozostawały! Wzywamy do zaprzestania ataków na inne województwa, bo one podobnie jak my są ofiarami tego samego systemu.

Prawdziwym rozwiązaniem problemu nie jest więc „janosikowe”, prawdziwym rozwiązaniem problemu nie są też jakieś okazjonalnie wyżebrane rekompensaty.

Prawdziwym rozwiązaniem jest REGIONALNA AUTONOMIA GOSPODARCZA!

Tylko czy nasi samorządowcy są zdolni do tego typu refleksji?

 

Oświadczenie w sprawie decyzji Sądu Najwyższego

Zarząd Regionu Opolskiego Ruchu Autonomii Śląska z niepokojem przyjmuje decyzję Sądu Najwyższego RP w sprawie rejestracji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej.

Kuriozalnie brzmią zarzuty sądu odnośnie punktu 4 paragrafu 8 statutu SONŚ: „Kształtowanie i rozwijanie wśród ludności Śląska aktywnej postawy obywatelskiej, sprzyjającej powstaniu poczucia pełnego włodarzenia i współodpowiedzialności za swoją ojczyznę.Budowa społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacja mieszkańców Śląska jest wg Sądu Najwyższego nie do przyjęcia bo rzekomo ma prowadzić do „osłabienia jedności oraz integralności państwa polskiego, co jest sprzeczne z zasadą wynikającą z art. 3 Konstytucji RP.

Za skandaliczne uważamy napiętnowanie przez sąd zabiegania o autonomię regionalną. Czyżby w ostatnich latach w Rzeczypospolitej Polskiej system prawny zmienił się tak drastycznie, że inicjatywy mające na celu zmianę prawa i Konstytucji drogami demokratycznymi i pokojowymi były nielegalne? Czy takie ograniczenia dotyczą tylko mieszkańców Śląska czy ogółu obywateli RP?

Może to właśnie brak poczucia wolności i nadziei, na bycie obywatelami na równi z innymi, powoduje depopulację woj. opolskiego. Wystarczy już zakłamywania historii, sztucznych podziałów regionu, rugowania mowy i kultury. Od 2004 r. 1-go maja świętujemy wejście do Unii Europejskiej, lecz nie wszyscy pamiętają o przestrzeganiu jej prawa do równych szans. Dość dyskryminacji, wmawiania ukrytych opcji i ograniczenia dostępu do debaty publicznej. Świat idzie do przodu, niestety elity polityczne się cofają.

W artykule 2 Konstytucji RP czytamy, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym”. Jeśli postanowienia Sądu Najwyższego wyglądają w taki sposób to świadczy to o zupełnym upadku systemu prawnego kraju i w sposób destrukcyjny wpływają na majestat Rzeczpospolitej w imieniu której sąd orzeka.

za Zarząd Regionu Opolskiego Ruchu Autonomii Śląska
Marek J. Czaja

2014 – Rok wyborów

W roku 2014 czekają nas podwójne wybory.
Najpierw pod koniec maja odbędą się wybory do Parlamentu UE a jesienią wybory samorządowe.

Region Opolski Ruchu Autonomii Śląska już rozpoczął przygotowania do tych ważnych wydarzeń.
O ile start w wyborach samorządowych jest dla nas oczywistością, to sprawa startu w wyborach do Parlamentu UE była zdecydowanie na drugim planie.

Ostatnio jednak otrzymaliśmy dwie ciekawe i warte rozważenia propozycje wystawienia naszych kandydatów na listach innych ugrupowań. Niewątpliwie otwiera to nowe, interesujące perspektywy i może spowodować większe zaangażowanie RAŚ także w wybory do unijnego parlamentu.

Dlaczego nie wracają? Polscy (e)migranci w UE

Dr hab Tomasz Kamusella
University of St Andrews
Szkocja, Wielka Brytania

Od roku 2005 prawie stale prowadzę badania na uczelniach w krajach ‘starej Unii.’ W latach 2007-2010, kiedy dał znać o sobie ogólnoświatowy kryzys finansowy pracowałem na Trinity College w Dublinie. Kryzys ten szczególnie dotknął Irlandię, gdzie nałożono na obywateli nowe podatki, które zostały ukryte pod nazwą pension levy oraz income levy. Posunięcie to, z dnia na dzień obcięło moje miesięczne dochody o €500, czyli jedną piątą. Wtedy, na poziomie wskaźników makroekonomicznych, Polska wyszła obronną ręką z kryzysu. Irlandzcy koledzy pytali mnie czy z powodu zapaści gospodarczej ich kraju wyjadą z Irlandii Polacy, których w większości polubili oraz szanują za solidność i pracowitość.

Nie wiedziałem co odpowiedzieć, ale sam również nie wracałem do Polski, bo tam na żadnej uczelni nie było (i wciąż nie ma szansy) na podobną zapłatę i warunki badawcze bez konieczności dorabiania na kilku etatach. Z kolei obserwowałem, że fala (i)migrantów (w ramach UE, chyba lepiej mówić o migracji, niźli emigracji i imigracji) choć się zmniejszyła, to jednak nie ustawała. Podobne zjawisko obserwuję obecnie w Szkocji, gdzie zadomowiłem się z całą rodziną już na stałe. Z czasem, w samolotach (już teraz nie tak) tanich linii lotniczych – które początkowo przypominały autobusy wypakowane robotnikami udającymi się na prace sezonowe – przybyło małżeństw z dwójką i trójką dzieci, co standardem na ‘Wyspach.’ Latają w odwiedziny do krewnych w Polsce.

Nie wracają. Cała nowa generacja Polaków zostanie Polako-Brytyjczykami, Polako-Irlandczykami, Polako-Szkotami, Polako-Szwedami itd. A dziura demograficzna będzie rosła, jako że Polska wciąż nie wypracowała żadnej polityki imigracyjnej, która umożliwiłaby jej załatanie.

Ale czemu ‘wyjechani’ Polacy nie wracają? Moja żona, z zawodu lekarz, tak ostatnio podsumowała to zjawisko: ‘Szkocja to macocha, ale lepsza od rodzonej matki [czyli Polski].’ Inni mówią, że jeśli polski sukces gospodarczy wyglądałby tak jak irlandzki lub brytyjski kryzys gospodarczy, to nie zastanawialiby się nad powrotem. Ale czy w dzisiejszej Polsce byłoby stać młode małżeństwo (lub partnerów, co na ‘Wyspach’ tym samym z prawnego punktu widzenia) na utrzymanie z dwóch pensji (na przykład, kierowcy autobusu i kasjerki w Tesco) mieszkania i trojga dzieci oraz zapewnienie całej rodzinie corocznych dwutygodniowych wakacji we Włoszech lub w Hiszpanii?

Tak, to pytanie retoryczne. Dlatego Polacy, którzy wyjechali po wejściu Polski do UE w 2004 roku nie wracają i wracać nie będą.

Wyjaśnienie tego zjawiska jest dość proste. W Polsce istnieje prawne pojęcie ‘płacy minimalnej’ gwarantującej biologiczne przetrwanie. W Wielkiej Brytanii to minimum wage. Ale na ‘Wyspach’ występuje jeszcze jedno pojęcie – bardziej polityczne niż prawne (bowiem nie usankcjonowane ustawą) – które nie funkcjonuje w Polsce w dyskursie intelektualno-zatrudnieniowym – a mianowicie living wage. Zastanawiam się czy w polskojęzycznej Wikipedii nie majstrował ktoś z polskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, bowiem na odpowiednik hasła ‘Living Wage’ z anglojęzycznej Wikipedii namaszczono hasło o tytule ‘Minimum egzystencji.’ Ale living wage to zupełnie coś innego, co w polskim przekładzie raczej winno brzmieć jako ‘godziwa zapłata.’

Otóż ta ‘wyspowa’ godziwa zapłata (living wage) zapewnia zatrudnionej osobie utrzymanie siebie i dzieci (w liczbie co najmniej do trzech) oraz (na przykład, chwilowo bezrobotnego) partnera na godnym poziomie życia. W skład koszyka tegoż godnego poziomu bytowania wchodzi mieszkanie, pożywienie, ubrania, usługi zdrowotne, koszty transportu oraz ‘rozrywka,’ czyli ogólnie pojęta kultura, książki, prasa, dostęp do internetu, kino, wyjścia do pubu i na obiad w restauracji, potańcówki i – co ważne – coroczne dwutygodniowe wakacje w ciepłym miejscu (czytaj: za granicą, bo na ‘Wyspach’ nie maż ci tropików). Zapewnienie lokum dla rodziny wedle standardów powyżej wspomnianego koszyka równa się takiemu dochodowi, z którego można swobodnie opłacić wynajem mieszkania bądź domu, lub obsłużyć kredyt hipoteczny na jego zakup. Z tym, że każde dziecko powinno mieć w nim własny pokój.

Przy takiej konstrukcji relacji płacy do pracy, mobilność przestrzenna jest zjawiskiem powszechnym na Wyspach i – patrząc szerzej – w obrębie świata anglojęzycznego (od Australii i Hong Kongu, przez roponośne szejkaty i RPA po USA i Kanadę). Odmiennie rzecz ma się w Polsce, gdzie mobilność tego typu na powszechną skalę ostatni raz występowała – co ironiczne – za komunizmu nakazowo-rozdzielniczego, mniej więcej od lat pięćdziesiątych po siedemdziesiąte ubiegłego wieku. Teraz, jak ktoś mieszka w Krasnymstawie i stracił pracę, a ma szansę na zatrudnienie w zawodzie na drugim końcu Polski, powiedzmy we Wrocławiu, to płaca, na którą może tam liczyć na pewno nie pozwoli mu przenieść się do tego miasta wraz z rodziną oraz zupełnie nie wystarczy na wynajem lub zakup mieszkania. W Polsce nie ma teraz mobilności przestrzennej tego typu. Lecz szansa na taką mobilność pojawiła się wewnątrz poszerzonej UE, na terenie niektórych (głównie) starych państw członkowskich (ale także na Cypr lub Maltę). Dlatego młodzi, wykształceni i ambitni bez pracy i widoków na przyszłość w Polsce nie wyjeżdżają z Suchej Beskidzkiej, Głubczyc lub Szczecinka do Warszawy czy Gdańska, ale za to do Edynburga, Dublinu, Birmingham i Londynu, a także Oslo, Rejkiaviku, Sztokholmu, Amsterdamu i Berlina.

Oczywiście, w Wielkiej Brytanii nie jest idealnie. Dramatem jest to, że wedle statystyk za rok 2013 jedna piąta miejsc pracy nie zapewnia godziwej zapłaty. Ale jednak cztery piąte, tj. 80%, dostarcza takiej płacy i związanego z nią ‘normalnego standardu życia.’ Dodatkowo, aby dopomóc rodzinom, kiedy poziom godziwego dochodu na osobę w rodzinie spadnie poniżej minimum w związku z narodzinami dziecka lub utratą pracy przez małżonka, państwo dopłaca rodzinie do czynszu, albo zapewnia socjalne mieszkania i całe domy (gwarantowane przez gminę dla wszystkich potrzebujących, i to w ciągu paru tygodni lub co najwyżej miesiąca), z możliwością wykupu na własność w przyszłości. I co może dziwić, w Szkocji nie płaci się też za lekarstwa wypisane przez lekarza. W pewnym sensie ideały socjalizmu, czyli godnego życia dla pracowników i ich rodzin, zrealizowano na kapitalistycznych ‘Wyspach.’

W Polsce godziwą płacę otrzymuje parę procent top-menadżerów oraz najwyżsi rangą urzędnicy państwowi, czyli zaledwie kilka procent obywateli. Gross mieszkańców Polski, czyli ponad 95% pracuje za wypłatę o wiele poniżej godziwej płacy. Dlatego aby się utrzymać musi podejmować kilka etatów, albo po pracy (lub na bezrobotnym) wykonywać zlecenia na czarno.

Pamiętając o powyższym nie powinno dziwić, że Polacy nie wracają z (e)migracji. Co więcej Niemcy, Ślązacy, Żydzi i inni zmuszeni do zrzeczenia się obywatelstwa oraz wyjazdu z Polski w okresie komunizmu obecnie starają się – z coraz lepszym skutkiem – o odzyskanie polskiego obywatelstwa. Ale również nie wracają do Polski. Polski paszport to paszport UE, który daje pełny i bezproblemowy dostęp do atrakcyjnych rynków pracy i spokojnego życia na ‘Wyspach,’ w Skandynawii, lub Szwajcarii. Gdyby ktoś chciał, to do Krakowa będzie go stać przyjechać z sentymentalną wizytą ‘piękną majową porą.’

Wydaje się, że mierzenie sukcesu gospodarczego li tylko wskaźnikami makroekonomicznymi jest tak samo błędne jak – za okresu komunizmu – było mierzenie go wzrostem wydajności przemysłu ciężkiego w produkcji stali i czołgów. Wtedy nazywano to zjawisko ‘propagandą sukcesu’ i domagano się ‘socjalizmu z ludzką twarzą.’ I tak jak okazało się po roku 1989, że gospodarka aby istnieć i rozwijać się musi produkować dla ludzi ze ścisłym uwzględnieniem ich potrzeb i oczekiwań, teraz coraz wyraźniej widać, iż gospodarka nie może być prowadzona jedynie w imię dobrych wskaźników makroekonomicznych, czyli dla samej siebie. To taka ekonomiczna sztuka dla sztuki.

Żeby zatrzymać młodych i ambitnych w Polsce trzeba ‘kapitalizmu z ludzką twarzą,’ a na początek zapewnienia godziwej płacy. Gdyby udało się takowy kapitalizm zaprowadzić już teraz, to dla ‘wyjechanych’ i tak będzie to o wiele za późno, zwłaszcza jak już założyli rodziny na Wyspach, posłali tam dzieci do szkół i zakupili domy i mieszkania. Lecz taki model gospodarki – tak jak to się dzieje na Wyspach od XIX stulecia – ściągnąłby do Polski emigrantów z całego świata.

Śląskie kalendarium – grudzień

Prezentujemy kolejną dawkę ŚLĄSKIEGO KALENDARIUM:

URODZILI SIĘ:
20.XII.1576 – Jan Sarkander (zm. 17.III.1620) duchowny katolicki, święty;
2.XII.1652 – Karolina (zm. 24.XII.1707) księżniczka legnicko-brzeska, ostatni przedstawiciel dynastii Piastów;
15.XII.1732 – Carl Gothard Langhans (zm. 1.X.1808) architekt;
7.XII.1823 – Leopold Kronecker (zm. 29.XII.1891) matematyk, logik;
27.XII.1851 – Jan Ligoń (zm. 17.IX.1917) pisarz i poeta. Syn Juliusza Ligonia. Ojciec Stanisława Ligonia. Pomysłodawca plenerowych wystąpień teatru na Śląsku;
9.XII.1868 – Fritz Haber (zm. 29.I.1934) chemik, laureat Nagrody Nobla w 1918;
11.XII.1882 – Max Born (5.I.1970) matematyk, fizyk. Laureat nagrody Nobla w 1954r;
28.XII.1888 – Thomas Myrtek (zm. 05.IX.1935) artysta rzeźbiarz, przewodniczący Związku Artystów Śląska;
25.XII.1943 – Hanna Schygulla, aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna;
6.XII.1945 – Rafał Wojaczek (zm. 10/11.V.1971) poeta;

Continue reading

Radni Mysłowic za Autonomią

Na wniosek radnych Ruchu Autonomii Śląska radni Mysłowic oficjalnie poparli postulat autonomii gospodarczej Śląska podniesiony niedawno przez burmistrza Zdzieszowic Dietera Przewdzinga.

Pomysłodawca akcji – mysłowicki radny RAŚ, Leon Kubica tłumaczy, że z roku na rok widać w samorządzie coraz więcej zadań i coraz mniej pieniędzy. – Nie możemy siedzieć i biernie się temu przyglądać. Trzeba działać! Mam nadzieję, że inne miasta pójdą naszym śladem.

O problemach które dziś samorządowcy obserwują w praktyce Ruch Autonomii Śląska mówi niezmiennie od 20 lat.
Reforma samorządowa zatrzymała się w pół drogi, idea samorządności, idea społeczeństwa obywatelskiego przezywa wyraźny kryzys. Dodatkowo władze centralne i partie ogólnopolskie nie mają pomysłu lub nie chcą czegokolwiek w tej sprawie zrobić.

Nasza odpowiedź jest ciągle ta sama: Autonomia regionalna.

Jesteśmy przekonani, że w miarę upływu czasu to właśnie z samorządów będzie pojawiać się coraz więcej głosów poparcia dla idei autonomii. To samorządowcy są na „pierwszej lini ognia” jeśli chodzi o relacje z „centralą” i to oni najprędzej będą dostrzegać w praktyce szkodliwe efekty dzisiejszych rozwiązań.

Radnym Mysłowic dziękujemy za odważną i jasną deklarację.