Prowokacja wymierzona w RAŚ – oświadczenie Regionu Opolskiego Ruchu Autonomii Śląska

Od kilku dni na terenie województwa opolskiego kolportowane są skandaliczne pocztówki pt.: „Raś Raus” z listem A. Rocznioka i R. Kołodziejczyka do Władimira Putina.

Takie same pocztówki kolportowane były na Marszu Autonomii w Katowicach (12.07.2014) przez działaczy Ligi Obrony Suwerenności i Klubu Gazety Polskiej. Mamy prawo podejrzewać więc, że te same podmioty stoją za kolportażem tej obrzydliwej propagandy w woj. opolskim.

Perfidia tej pocztówki wynika z faktu, że z Ruchem Autonomii Śląska łączy się skandaliczny list A. Rocznioka i R. Kołodziejczyka, którzy nie są członkami naszej organizacji.

Apelujemy więc do jej twórców – zaprzestańcie siania niepokojów i nienawiści wśród mieszkańców woj. opolskiego, przypisując nam czyny innych osób.

Czy jesteście tak bezradni, że nie stać Was na dyskusję na argumenty?

My jesteśmy do niej gotowi w każdej chwili, gdyż coraz więcej mieszkańców Polski wybiera autonomię … emigrując do Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy USA, czyli państw składających się z autonomicznych regionów!

Musicie wzbudzać niepokoje społeczne? Bądźcie odpowiedzialni za losy tej ziemi, a nie uciekajcie się do podłych prowokacji!

Tych, którzy nocami kolportują oszczercze pocztówki informujemy, że z uwagi na ich treść możecie być pociągnięci do odpowiedzialności karnej z artykułu 212 Kodeksu Karnego. Nie dajcie się wykorzystywać grupie wątpliwych „liderów”, którzy waszymi rękami łamią obowiązujące prawo, a was skazują na wyrok i wykluczenie społeczne!

 

Zarząd Regionu Opolskiego

Ruchu Autonomii Śląska

SPOTAKNIE RAŚ W DĄBRÓWCE (POW. KRAPKOWICKI)

25 lipca w Dąbrówce Górnej koło Krapkowic odbyło się spotkanie członków Zarządu Wojewódzkiego Ruchu Autonomii Śląska oraz przedstawicieli terenowych kół województwa opolskiego. Spotkanie poprowadził przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego RAŚ, Marek Czaja.

Na wstępie podsumowano serię otwartych spotkań, które odbyły się w pierwszym półroczu. Widać pozytywne zmiany, wynikające z frekwencji na zebraniach, jak i zainteresowaniem samych uczestników wynikające z potrzebą rozmowy o  śląskich sprawach (mi.n. temat autonomii gospodarczej)

Następnie omówiono VIII Marsz Autonomii, który miał miejsce 12 lipca w Katowicach. Rekordowa liczba 5.000 osób przełożyła się również na rekordową liczbę uczestników z województwa opolskiego, co nas niezmiernie cieszy. Ponad 250 osób przybyło na marsz z zachodniej części Górnego Śląska. Najwięcej było przedstawicieli młodego pokolenia, wśród nich również tacy, którzy na co dzień zarabiają w Niemczech, Holandii czy Austrii, a do swojego Heimatu przyjeżdżają na weekend.

Zebranie kończył temat zbliżających się wyborów samorządowych, które odbędą się 16 listopada. Omówiony został start Ruchu Autonomii Śląska na poszczególnych szczeblach. Omówiono chęć udziału z list Ruchu Autonomii Śląska nowych osób, które pojawiły się na Marszu. Jednocześnie będąc przy tym temacie, zapraszamy wszystkich zainteresowanych i mających blisko serca sprawami śląskimi do czynnego udziału w przygotowaniach lub samego startu RAŚ w wyborach samorządowych.

Kolejne spotkanie przedstawicieli kół terenowych Ruchu Autonomii Śląska z terenu  województwa opolskiego odbędzie się w połowie sierpnia.

opracował: TD