List Otwarty do Burmistrza Ujazdu

Opole, 31 lipca 2008 

Szanowny Pan

Tadeusz Kauch

Burmistrz Miasta Ujazd 

 

ul. Sławięcicka 19

47-143 Ujazd 

 

List Otwarty 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

Z zainteresowaniem przeczytałem Pana artykuł „Wyjazdy przyniosły dużo złego”, który ukazał się w NTO dnia 11 lipca 2008. Niestety jak wiele artykułów, które ukazywały się w piątkowych wydaniach NTO z okazji „Dziesięciolecia obrony woj. Opolskiego”, także i Pana tekst nie wyszedł poza standardowe narzekanie i szukanie winnych tego stanu rzeczy poza własnym środowiskiem. Jednak powodem napisania tego listu, jest osłupienie jakie wywołało u mnie zdanie:

„Głosy o autonomii Śląska niby nie bardzo u nas popularne, były jednak na Opolszczyźnie słyszalne i zniechęcały inwestorów”

Z jednej strony mógłbym się cieszyć, że organizacja którą reprezentuję, a która jest głównym nośnikiem idei autonomii Śląska, jest już tak poważną siłą polityczną, że decyduje o losie inwestycji w woj. opolskim. Z drugiej strony obawiam się jednak, że grono czytelników mogłoby w tego typu „opolskie mity” uwierzyć. 

Szanowny Panie Burmistrzu, czy to nie dziwne, że inwestycje omijają województwo opolskie, a trafiają do woj. śląskiego, gdzie Ruch Autonomii Śląska jest realną siła polityczną, a o autonomii wypowiadają się lokalne autorytety i rozpisują się uznane dzienniki? Gdyby Pana zdanie wynikało z niewiedzy, to pragniemy wyjaśnić, że w woj. śląskim Ruch Autonomii Śląska w ostatnich wyborach samorządowych na poziomie województwa śląskiego stworzył wspólny blok z Platformą Obywatelską i Polskim Stronnictwem Ludowym, czyli analogiczny do bloku który istniał w woj. opolskim, gdzie trzecim ogniwem zamiast RAŚ była Mniejszość Niemiecka, tak bardzo przez Pana wychwalana.

Jednocześnie chcemy Pana poinformować, że wicestarostą rybnickim jest przedstawiciel  Ruch Autonomii Śląska. Życzymy Panu porównywalnych sukcesów gospodarczych do tych osiąganych przez gminy z powiatu rybnickiego (np. do tych w gminie Lyski, gdzie wójtem jest wiceprzewodniczący Ruchu Autonomii Śląska, a gdzie zainwestowała firma CLAASEN).

W gminie Czerwionka-Leszczyny, która uznawana jest za matecznik RAŚ inwestycję planuje czeski potentat Bakala. Sukces ogłosimy jednak dopiero w momencie podpisania umowy, zamiast świętować już całe dnie przed, jak to miało miejsce w przypadku niedoszłej inwestycji Mercedesa w Pana gminie. 

Wychwala Pan także spokojne rządy Mniejszości Niemieckiej w powiecie strzeleckim, zapominając jednak że utrzymała ona władzę wyłącznie dzięki zblokowaniu list z Ruchem Autonomii Śląska właśnie. Prosimy więc o więcej konsekwencji w przyszłości.

Szanowny Panie Burmistrzu, Ruch Autonomii Śląska jest odpowiedzią na opolski marazm i równanie do dołu, na te ciągłe poklepywanie się po plecach, że jakoś „to będzie”. Ruch Autonomii Śląska zamiast biadolenia i czekania na cud proponuję ciężką pracę, aby pokazać pozytywnego strony regionu. Działania te już doceniają ludzie młodzi, którzy tworzą trzon naszej organizacji i powodują, że w organizacji ciągle przybywa członków, którzy pracują nad tym, aby głosy o autonomii stały się SŁYSZALNE także w naszym województwie, a województwo nie stało się „wsią cichą i spokojną”. 

Z poważaniem  

Piotr Długosz 

Wiceprzewodniczący

Ruchu Autonomii Śląska

Śląsk – drugie Kosowo? Bzdura!

Katowice, dnia 17 czerwca 2008

Oświadczenie

Rządowy dziennik "Rossijskaja Gazieta" poinformował o złożeniu przez Ruch Autonomii Śląska w Kancelarii Premiera petycji w sprawie przywrócenia autonomii województwa śląskiego, zniesionej przez stalinowskie władze w 1945 roku. Przypomnijmy, że dokument przyjęty 6 maja br. przez ministrów polskiego rządu zawierał postulaty skierowania do Trybunału Konstytucyjnego komunistycznego dekretu oraz zamieszczenia w konstytucji zapisu umożliwiającego regionom osiąganie autonomii w ramach Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Continue reading

Solidarni z Estonią

W związku z ostatnimi wydarzeniami w Tallinie, Ruch Autonomii Śląska wyraża swoje poparcie dla działań władz Republiki Estonii, zmierzających do zerwania ze spuścizną sowieckiej okupacji tego kraju.
Continue reading

Zmiana nazwy ul. Erenburga w Opolu – pismo

Opole, 27 grudnia 2006 

Rada Miasta Opole

Rynek Ratusz

45-015 Opole  

 

Szanowni Radni Miasta Opola, 

Zarząd Opolskiego Regionu Ruchu Autonomii Śląska zwraca się z wnioskiem o zmianę nazwy ul. Erenburga w Opolu. Jest to trzeci wniosek w tej sprawie po liście z dnia 29.01.2003 oraz liście otwartym opolskiego środowiska intelektualnego z dnia 29.10.2003 (załącznik nr 1).

Continue reading

Zamach na samorządność – oświadczenie

 
Przeciw zamachowi na samorząd wojewódzki
 

Zapowiedziane przez rząd daleko idące ograniczenia swobody samorządów wojewódzkich w dysponowaniu środkami europejskimi to kolejne w ostatnich miesiącach posunięcie władz centralnych obnażające słabość powołanych w wyniku przeprowadzonej przed ośmiu laty reformy województw rządowo-samorządowych.
Continue reading