List otwarty do Abp. A. Nossola

Jego Ekscelencja

Alfons Nossol

Arcybiskup Opolski

 

 

Wasza Ekscelencjo, szanowny Księże Biskupie,

w odpowiedzi na list pasterski Waszej Ekscelencji dotyczący problemu bezrobocia i zawarte w nim wezwanie do ugrupowań politycznych, pragnę w imieniu Ruchu Autonomii Śląska przedstawić  nasz punkt widzenia w tej kwestii.

 
Continue reading