Obchody 65. rocznicy Tragedii Górnośląskiej pod patronatem wojewody i marszałka

Uroczystości, organizowane przez komitet, w skład którego weszli przedstawiciele Ruchu Autonomii Śląska, Związku Górnośląskiego, dr Adam Dziurok z katowickiego oddziału IPN oraz dyrektor Muzeum Śląskiego Leszek Jodliński, objęte zostały patronatem wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka oraz marszałka województwa śląskiego, Bogusława Śmigielskiego.

Na ręce marszałków województwa opolskiego i śląskiego złożony został wniosek o ustanowienie 31 stycznia 2010 Dniem Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945. Decyzję w tej sprawie podjął już sejmik województwa śląskiego ogłaszając na sesji w dniu 20 stycznia br. „Sejmik Województwa Śląskiego składa hołd tysiącom Ślązaków, którzy od stycznia 1945 roku stali się ofiarami masowych zbrodni Armii Czerwonej. Cześć ich pamięci!”, natomiast sejmik województwa opolskiego do dziś nie udzielił organizatorom odpowiedzi.

 W woj. opolskim z patronatu zrezygnował opolski oddział IPN, a Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim nie udzieliło odpowiedzi na zaproszenie do współorganizacji.

Wsparcie inicjatywy Komitetu Orgaizacyjnego obiecali natomiast śląscy biskupi: ks. bp Andrzej Czaja z Opola, ks. bp Jan Wieczorek z Gliwic oraz ks. abp Damian Zimoń z Katowic.

Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945

Ruch Autonomii Śląska jest inicjatorem Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945. W niedzielę 31 stycznia w miejscach mordów, dokonanych przez Armię Czerwoną na mieszkańcach naszego regionu, łagrów i punktów zbornych, z których ruszały transporty do ZSRR, zapalmy znicze. Apelujemy o zgłaszanie do naszej redakcji (lub na adres ras.biuro@gmail.com) informacji o lokalizacjach, w których warto upamiętnić ofiary terroru, i o udział w obchodach. Więcej o rocznicy Tragedii Górnośląskiej 1945 na stronach "Jaskółki Śląskiej" 31 stycznia Dzien Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945

Spotkanie w Wysokiej koło Olesna – relacja

Ponad osiemdziesiąt osób przybyło na otwarte spotkanie z przedstawicielami Ruchu Autonomii Śląska, zorganizowane 29 listopada w Wysokiej. RAŚ reprezentowany był przez Cypriana Tkacza,koordynatora struktur Ruchu w powiecie oleskim,przewodniczącego opolskiego regionu Piotra Długosza oraz dwóch członków zarządu głównego - Leona Swaczynę oraz Jerzego Gorzelika.

Po prezentacji celów RAŚ nastąpiła ponad dwugodzinna dyskusja. Wiele uwagi poświęcono kwestiom śląskiej tożsamości i perspektywom uznania mowy śląskiej za język regionalny. Poruszano także aktualny tematpołączenia ziem górnośląskich w jednym województwie (w ostatnim czasie władze powiatu oleskiego wezwały do przemyślenia sensu istnienia odrębnego województwa opolskiego). Wiele emocji wzbudziła kwestia emigracji zarobkowej do Niemiec i jej wpływu na perspektywy regionu. Spotkanie potwierdziło, że wielu mieszkańców powiatu oleskiego widzi potrzebę działania ugrupowania, które konsekwentnie broniłoby interesów Górnego Śląska.

RAŚ postara się nie zawieść tych oczekiwań.

Spotkanie otwarte w gminie Olesno

W niedzielę 29 listopada, o godz. 16.00 w restauracji w Wysokiej (gmina Olesno) odbędzie się spotkanie przy kawie z działaczami Ruchu Autonomii Śląska. Udział wezmą m.in. Cyprian Tkacz, szef struktur Ruchu w powiecie oleskim, oraz członkowie Zarządu RAŚ – Leon Swaczyna, Piotr Długosz i Jerzy Gorzelik.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Górnośląskie dwie stolice: Opole i Katowice

Hasło to wielokrotnie skandowało około 150 uczestników Marszu Jedności Górnośląskiej, zorganizowanego przez Ruch Autonomii Śląska w dniu 17 października w Opolu. Mimo szumnych zapowiedzi przemarszu autonomistów i zwolenników jednego województwa górnośląskiego nie powstrzymali polscy nacjonaliści – członkowie Obozu Narodowo-Radykalnego i pseudokibice Odry Opole. Za pomocą plakatów i internetu przeciwnikom RAŚ udało się zmobilizować całe… 20 osób, w większości nastolatków. Grupkę tę przez cały czas trwania demonstracji ochraniała policja.
Continue reading

Marsz Jedności w Opolu – 17 października 2009

Dnia 17 października (sobota) przez centrum Opola przejdzie Marsz Jedności Górnośląskiej, organizowany przez RAŚ z okazji 90. rocznicy powołania Prowincji Górnośląskiej, której to Opole było stolicą. Celem marszu jest podkreślenie jedności podzielonego między dwa województwa regionu. Po marszu uczestniczy udadzą się na Górę św. Anny, gdzie o 16.00 odprawiona zostanie coroczna Msza Św. w intencji pomyślności mieszkańców Śląska.

Natomiast wieczorem w Opolu gratka dla fanów mocnego uderzenia. O godz. 20.00 w opolskim MOK-u 10 edycja SILESIA SUPERIOR ATTACK (Górnośląski atak) – więcej informacji o koncercie: http://www.mok.opole.pl/?c=news_details&id_news=146

Więcej informacji: www.marszjednosci.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Górnośląskie Dni Dziedzictwa w woj. opolskim

Na przełomie września i października po raz piąty odbędą się Górnośląskie Dni Dziedzictwa. W tym roku impreza przebiegać będzie pod hasłem "Dominanty krajobrazowe Górnego Śląska – wieże, kolumny, kominy". Po raz kolejny będzie można także zwiedzać zabytki w opolskiej części Górnego Śląska.  Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Baborów (powiat głubczycki)

3.10.2009
godz. 14:30 Kościół cmentarny św. Józefa, ul. Kościuszki 2
 


Głogówek

3.10.2009
godz. 11:00 Zwiedzanie Zamku z wejściem na basztę, ul. Zamkowa 23

Głubczyce

3.10.2009
godz. 13:00 Kościół Parafialny p.w. Narodzenia NMP, ul. Jana Pawła II 7

Continue reading

Kolejne koło RAŚ w woj. opolskim – OLESNO

W dniu 13 wrześni 2009 powołano nowe koło Ruchu Autonomii Śląska w woj. opolskim. RAŚ Olesno obejmuje swoim terenem działania powiat oleski. Wśród założycieli znaleźli się mieszkańcy Wysokiej (gdzie odbyło się zebranie założycielskie), Olesna, Borek Wielkich i Dębiny k. Gorzowa Śląskiego. Przewodniczącym wybrano Cypriana Tkacza, znanego oleskiego aktywisty, m.in. przewodniczącego Stowarzyszenia Meteorologów Amatorów  Ziem Śląskich.

Osoby z powiatu oleskiego zainteresowane działalnością w lokalnych strukturach Ruchu Autonomii Śląska proszeni są o kontakt z Cyprianem Tkaczem: 695 522 855 lub meteo.olesno@wp.pl.

Przedstawicielami Zarządu Ruchu Autonomii Śląska obecnymi na zebraniu założycielskim byli przewodniczący RAŚ Jerzy Gorzelik oraz wiceprzewodniczący RAŚ Piotr Długosz.

Nie szowinistom z PZPN

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami zarząd Ruchu Autonomii Śląska skierował do prokuratury zawiadomienie o naruszeniu prawa przez Polski Związek Piłki Nożnej. PZPN zakazał wywieszania na meczach Ruchu Chorzów transparenu z napisem "Oberschlesien", w lakonicznym piśmie przesłanym do chorzowskiego klubu motywując swą decyzję tym, że "na terenie Rzeczypospolitej nazwy geograficzne powinny być pisane w języku polskim". RAŚ zarzuca PZPN-owi naruszenie Art. 35 Konstytucji RP ("Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury"), a także Art. 6 pkt 1 i Art. 8 pkt 1 Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. W zawiadomieniu podkreślono, że niemiecki jest w Polsce oficjalnie uznanym językiem mniejszościowym. Zarząd RAŚ wystosował także apel o zajęcie się postawą PZPN do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Zakaz PZPN stanowi, w przekonaniu władz RAŚ, niedopuszczalne ograniczenie wolności słowa, wynikające z lekceważenia tradycji górnośląskiej wielokulturowości.

III Marsz Autonomi za nami

W Katowicach odbył się dziś trzeci Marsz Autonomii, organizowany przez Ruch Autonomii Śląska. Przez centrum miasta pod gmach obecnego Urzędu Wojewódzkiego, w którym w czasach autonomii województwa śląskiego obradował Sejm Śląski, przeszło ponad 1000 ludzi z całego Górnego Śląska. Obok mieszkańców województwa śląskiego, w marszu wzięło też udział około 100 mieszkańców Górnego Śląska z woj. opolskiego  a także grupa Ślązaków zamieszkałych w Niemczech i Wielkiej Brytanii i popierający ideę autonomii regionalnej goście z innych regionów Polski.

Podobnie jak w poprzednich latach manifestacja przebiegała w radosnej, piknikowej atmosferze. Na Placu Sejmu Śląskiego głos zabrali Alojzy Lysko i Jerzy Gorzelik – przewodniczący RAŚ. Ten ostatni zaapelował o podpisanie petycji do Donalda Tuska, która składa się głównie z wypowiedzi samego premiera. Stanowi ona część wystąpienia z 1994 roku, w którym Tusk poparł idee regionalizacji i autonomii. Uczestnicy mieli także okazję zagłosować na "najbardziej odkrywczą" wypowiedź roku o Śląsku i Ślązakach. W tej kategorii zwyciężyły słowa Jarosława Kaczyńskiego wypowiedziane podczas konferencji w Brzegu, jakoby to burdy na stadionach w Chorzowie i Katowicach mieli wywoływać ludzie czujący się bardziej Ślązakami niż Polakami i ktoś nimi struje.

Continue reading