Nowe koło Ruchu Autonomii Śląska w woj. opolskim

W dniu 5 maja w Kędzierzynie-Koźlu zostało zawiązane kolejne koło Ruchu Autonomii Śląska. Zgromadzeni na przewodniczącego wybrali jednogłośnie Panią Genowefę Kielesińską. Zastępcą został Pan Alojzy Kirchniawy a sekretarzem Patryk Niesłoń. Jednocześnie do zarządu Regionu Opolskiego Ruchu Autonomii Śląska delegowano p. Kielesińską i p. Niesłonia.

 Z ramienia Zarządu Głównego RAŚ na zebraniu obecny był Piotr Długosz.

1% od podatku na OPP

Od roku 2005 opolskie koło Ruchu Autonomii Śląska prowadzi działania mające na celu uhonorowanie opolskiego poety i pisarza Hansa Niekrawtza tablicą pamiątkową w stolicy regionu. Pieniążki na ten cel zbieramy z tzw. 1% podatku. Do chwili obecnej uzbieraliśmy dzięki Państwu już 3.500 złotych. W bieżącym roku planowane jest zakończenie projektu i zawieszenie tablicy w Opolu, dlatego prosimy o wsparcie.

Istnieje już projekt tablicy autorstwa opolskiego rzeźbiarza J. Panitza.

Dlatego także w ramach tegorocznych odpisów 1% podatku dochodowego na cele organizacji pożytku publicznego, będziemy ponownie zbierać środki na tablicę.

 

Pragniemy przypomnieć Państwu, jak można wesprzeć śląską kulturę, mądrze dysponując swoimi pieniędzmi.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z 
        liniowej, 19procentowej  stawki podatku.

Jak to zrobić?

 

Continue reading

RAŚ na Forum Gospodarczym

W dniach 26-28 lutego w Wiśle odbyło się Forum Gospodarcze. W cyklu spotkań, paneli i prezentacji udział wzięło kilkaset osób z ponad pięćdziesięciu państw. W jednej z dyskusji panelowych, zatytułowanej "Regiony przyszłością Europy. Szanse i zagrożenia" udział wzięło trzech przedstawicieli Ruchu Autonomii Śląska – wicestarosta rybnicki Krzysztof Kluczniok, wójt Lysek Grzegorz Gryt oraz przewodniczący Jerzy Gorzelik. Skład panelistów uzupełniali prof. Marek Szczepański oraz europarlamentarzystka prof. Genowefa Grabowska. Uczestnicy zgodnie postulowali wzmocnienie regionów w Polsce i zwiększenie ich kompetencji.

Ofiary stalinowskich represji upamiętnione

Początek roku to dla Ruchu Autonomii Śląska tradycyjnie czas refleksji na losem ofiar stalinowskiego terroru, który rozszalał się na Górnym Śląsku wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej. Dnia 25 stycznia w kościele św. Jerzego w Dębieńsku odprawiona została msza w intencji deportowanych do ZSRR, w której licznie uczestniczyli członkowie i sympatycy RAŚ oraz rodziny zesłanych. W imieniu naszego stowarzyszenia głos zabrał Krzysztof Kluczniok, wicestarosta powiatu rybnickiego.

W ostatnim dniu stycznia po raz pierwszy odbył się marsz z Katowic do Świętochłowic-Zgody. Mimo mrozu dystans blisko dziesięciu kilometrów pokonało około 60 członków RAŚ. Do marszu, przechodzącego trasą, którą w 1945 czerwonoarmiści pędzili kolumnę Górnoślązaków, w Chorzowie i Świętochłowicach przyłączali się kolejni uczestnicy – w tym członkowie rodzin więźniów obozu koncentracyjnego na Zgodzie. Pod dawną świętochłowicką  halą targową, do której przed 64 laty spędzono więźniów, zapalono znicze i złożono kwiaty. Podobnie pod bramą obozu. Przewodniczący RAŚ zwracając się do zgromadzonych wyraził nadzieję, że w przyszłym roku obchody odbędą się pod auspicjami władz wojewódzkich i z udziałem najwyższych przedstawicieli RP. Dzięki uprzejmości dyrekcji zespołu szkół, prowadzonego przez OO. Salezjanów, uczestnicy marszu mogli na zakończenie rozgrzać się kawą i herbatą.
Obóz na Zgodzie, wcześniej filia KL Auschwitz, funkcjonował do listopada 1945 r. Był jednym z wielu podobnych miejsc, w których więziono Górnoślązaków. Swą wyjątkowo złą sławę zawdzięczał sadystycznemu komendantowi Salomonowi Morelowi. W ciągu niecałych dziewięciu miesięcy dorpowadzono tu do śmierci co najmniej 1600, a jak twierdzą inni nawet 2500 osób.

{mxc::closed}

Ofiarom Zgody

"Na czele oddziału, do którego włączono mieszkańców śródmieścia Katowic, szedł człowiek otulony flagą ze swastyką hitlerowską. Za oddziałem Katowic ustawiono kolejno mieszkańców dzielnic, a to: Dąb, Załęże, Zawodzie, Bogucice i innych. Przed każdym z tych oddziałów również stał człowiek otulony flagą hitlerowską. Następnie zarządzono marsz całej kolumny ulicami 3 Maja, Gliwicką, Chorzów Batory, Świętochłowice do hali targowej w Świętochłowicach. Naszą grupę prowadził niejaki Franciszek Kielc, który był owinięty flagą. (…) Podczas nocnego pobytu w hali targowej bito więźniów, kopano i widząc to maltretowanie, schowałem się pod taczką na śmieci. Po tej masakrze kilka osób zmarło, a niektórzy odbierali sobie sami życie".

Opisane w relacji wydarzenia miały miejsce pod koniec stycznia 1945 roku. W ich 64. rocznicę członkowie i sympatycy Ruchu Autonomii Śląska przemierzą trasę, jaką niegdyś pędzono Ślązaków do świętochłowickiej hali i dalej, do osławionego obozu na Zgodzie. Dnia 31 stycznia o godzinie 12.00 wyruszamy z katowickiego Placu Wolności.

Zapraszamy wszystkich, którzy czują się na siłach i w ten sposób gotowi są uczcić pamięć prześladowanych przez komunistyczne władze. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Spotkanie z ekspertami Rady Europy

W dniach 1-4 grudnia w Polsce przebywali eksperci Komitetu Doradczego Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych przygotowujący ocenę II Raportu dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską tej Konwencji. W czasie przygotowywania programu wizyty eksperci wystąpili o umożliwienie im spotkania z przedstawicielami Ruchu Autonomii Śląska. Do spotkania takiego doszło 4 grudnia w Opolu. RAŚ reprezentowali Jerzy Gorzelik i Piotr Długosz z Zarządu oraz Rafał Adamus z Rady Naczelnej. Na czele delegacji Komitetu Doradczego stał dr Francesco Palermo, kierownik Instytutu Studiów nad Federalizmem i Regionalizmem Europejskiej Akademii w Bolzano. Zainteresowanie ekspertów budziły nie tylko kwestie statusu osób deklarujących narodowość śląską w Rzeczpospolitej Polskiej, ale także same dążenia do autonomii oraz źródła napięć między autonomistami a liderami Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców w województwie opolskim. Dr Palermo pytał także o zgłaszane przez RAŚ propozycje decentralizacji RP. Przedstawiciele RAŚ podkreślili, że choć władze centralne do niedawna odmawiały podjęcia dialogu na temat statusu śląskiej społeczności, a niektórzy prominentni urzędnicy państwowi i politycy publicznie dokonują stygmatyzacji Ślązaków, sytuacja jest nieporównywalna do tej sprzed roku 1989. Potwierdzili także wolę realizacji swoich celów metodami demokratycznymi.

Msza w intencji ofiar Tragedii Śląskiej

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę po obchodach św. Jadwigi Śląskiej na Górze Św. Anny odprawiono Mszę Św. w intencji ofiar śląskiej tragedii z lat 1945-1948 oraz o pomyślność wszystkich mieszkańców historycznego Górnego Śląska.

Msza połączona była z pielgrzymką członków Ruchu Autonomii Śląska. Kazanie po śląsku wygłosił werbista Arkadiusz Sitko. Po Mszy Św. dr Józef Kulisz, prezes Tôwarzistwa Piastowaniô Ślónskij Môwy "Danga",  przeczytał list „Ò ślónskim rzykaniu”, w którym zachęcał zebranych do rozmowy z Bogiem w języku serca, do rozmowy „po naszymu”. 

Continue reading

Msza w intencji ofiar tragedii śląskiej

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę po obchodach św. Jadwigi Śląskiej na Górze Św. Anny odprawiona zostanie Msza Św. w intencji ofiar śląskiej tragedii z lat 1945-1948 oraz o pomyślność wszystkich mieszkańców historycznego Górnego Śląska. Msza połączona jest z pielgrzymką członków Ruchu Autonomii Śląska. Kazanie zostanie wygłoszone już po raz trzeci w języku śląskim. Po Mszy przewidziano także krótki wykład na temat możliwości zastosowania języka śląskiego w liturgii.

Zapraszamy w niedzielę, 19 października, o godz. 11.30 na Górę św. Anny.

Koncert Silesia Superior Attack vol. 6

W sobotę, 4 października, o godz. 20.00 w Opolu odbędzie się kolejny koncert z cyklu Silesia Superior Attack. Który jest wspólnym projektem Pejtra Długosza (Ruch Autonomii Śląska) i Kuby Kunysza (Staniszcze Wielkie). W szóstej edycji wystąpią aż dwa śląskie zespoły:

 Castet (hc/punk) z Rudy Śląskiej

Whitman (punk) z Gliwic

365 dni (melodyjny punk) z Ciechanowa

 

 Bilety po 10 i 15 złoty. Zapraszamy

Odwołać Przewoźnika

Andrzej Przewoźnik, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, od lat niezmiennie daje dowody swego braku taktu wobec Ślązaków i całkowitej nieznajomości skomplikowanej historii ich ziemi. Gdy w Chorzowie podjęto inicjatywę rekonstrukcji pomnika hrabiego Wilhelma Friedricha von Reden, jednego z twórców górnośląskiego przemysłu, Przewoźnik publicznie porównał owo przedsięwzięcie do ewentualnych prób uhonorowania Adolfa Hitlera. W opinii dotyczącej propozycji upamiętnienia ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 roku, przesłanej do władz Katowic, wyraził obawę, że formuła ta objęłaby również członków formacji uznanych za zbrodnicze. Stał się także jednym z głównych bohaterów sporu o pomniki poległych w obu wojnach światowych mieszkańców górnośląskich miejscowości. Domagał się nie tylko usunięcia z monumentów symbolu krzyża żelaznego (ustanowionego w roku 1813 we Wrocławiu przez króla Prus), ale także wszelkich wzmianek o okolicznościach śmierci pochodzących z Górnego Śląska żołnierzy.

Continue reading