Jak głosować czyli karty do głosowania w dniu wyborów

Rada gminy do 20 tys. mieszkańców
Karta do głosowania jest koloru białego Można głosować na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w okręgu, lub na mniejszą liczbę kandydatów; wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów z jednej listy lub
z różnych list


 
 Rada gminy powyżej 20 tys. mieszkańców  Karta do głosowania jest koloru białego  Wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy

 
 Rada miasta na prawach powiatu  Karta do głosowania jest koloru białego  Wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy

 
 Rada powiatu Karta do głosowania jest koloru żółtego

Wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce

z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy

 

 Sejmik województwa  Karta do głosowania jest koloru niebieskiego  Wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej listy

 
Wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta  Karta do głosowania jest koloru różowego  Wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata

Tomasz Gabor kandydatem na wójta w Dobrzeniu Wielkim

KW Ruch Autonomii Śląska zgłosił w czwartek Tomasza Gabora (sołtysa wsi Brzezie) jako kandydata na wójta Gminy Dobrzeń Wielki.

Tomasz Gabor jest osobą niezwiązaną z żadną partią bądź organizacją polityczną. Tomasz Gabor jest twórcą strony internetowej na temat własnego sołectwa: www.brzezie.art.pl – zapraszamy do odwiedzania w celu poznania naszego kandydata.

Hasłem KW RAŚ w gminie Dobrzeń Wielki będzie ”Razem dla Gminy – Razem dla Śląska

Continue reading

Flak-Chmielewski. Spirala się nakręca.

Stało się! Kampanię przed wyborami samorządowymi 2006 można uznać za otwartą. Rozpoczął ją burmistrz Olesna – Flak (Mniejszość Niemiecka) w oskarżycielskim tonie zarzucając Polakom powojenne dyskryminowanie Ślązaków. Wypowiedź taka, szczególnie w okresie przedwyborczym musiała spotkać się z odzewem, i tak też się stało.

Continue reading