Wstąp do RAŚ

Trwa rekrutacja do Ruchu Autonomii Śląska. Zostań koordynatorem Ruchu w Twojej miejscowości. Działaj dla Śląska lokalnie!

Działaj razem z nami!

Wesprzyj nas

Zobacz w jaki sposób możesz wesprzeć działalność naszego Koła jak i całego Ruchu Autonomii Śląska

Jesteś sympatykiem RAŚ? Wesprzyj nas!

Spotkanie z ekspertami Rady Europy

W dniach 1-4 grudnia w Polsce przebywali eksperci Komitetu Doradczego Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych przygotowujący ocenę II Raportu dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską tej Konwencji. W czasie przygotowywania programu wizyty eksperci wystąpili o umożliwienie im spotkania z przedstawicielami Ruchu Autonomii Śląska. Do spotkania takiego doszło 4 grudnia w Opolu. RAŚ reprezentowali Jerzy Gorzelik i Piotr Długosz z Zarządu oraz Rafał Adamus z Rady Naczelnej. Na czele delegacji Komitetu Doradczego stał dr Francesco Palermo, kierownik Instytutu Studiów nad Federalizmem i Regionalizmem Europejskiej Akademii w Bolzano. Zainteresowanie ekspertów budziły nie tylko kwestie statusu osób deklarujących narodowość śląską w Rzeczpospolitej Polskiej, ale także same dążenia do autonomii oraz źródła napięć między autonomistami a liderami Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców w województwie opolskim. Dr Palermo pytał także o zgłaszane przez RAŚ propozycje decentralizacji RP. Przedstawiciele RAŚ podkreślili, że choć władze centralne do niedawna odmawiały podjęcia dialogu na temat statusu śląskiej społeczności, a niektórzy prominentni urzędnicy państwowi i politycy publicznie dokonują stygmatyzacji Ślązaków, sytuacja jest nieporównywalna do tej sprzed roku 1989. Potwierdzili także wolę realizacji swoich celów metodami demokratycznymi.

O Ślązakach w sejmowej komisji

Sląska tożsamość, identyfikacje narodowe Slązaków i mowa śląska stały sie przedmiotem obrad sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Posiedzenie było wyjątkowe – zaproszono bowiem przedstawicieli górnośląskich organizacji: stowarzyszeń zajmujących się pielęgnowaniem śląskiej godki (Pro Loquela Silesiana i Danga), Związku Górnośląskiego, Przymierza Sląskiego i Ruchu Autonomii Sląska. Ten ostatni reprezentowany był przez przewodniczącego Jerzego Gorzelika oraz sekretarza zarządu Michała Pęczka. Cel dyskusji był jasny – wyartykułował go Kazimierz Kutz: przekonanie posłów do nowelizacji Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku regionalnym przez dopisanie Slązaków do listy mniejszości etnicznych oraz nadanie ich mowie statusu języka regionalnego. Zdecydowana większość delegacji przybyłych z Górnego Sląska mówiła jednym głosem, popierając postulaty Kazimierza Kutza. Wtórował im obecny na spotkaniu Michał Smolorz. Podkreślano, że czas, by fobie wobec Slązaków ustąpiły rzeczowemu dialogowi. Pewnym zgrzytem okazało się wystąpienie reprezentującego Ruch Obywatelski "Polski Sląsk" Piotra Spyry, który zarzucał zwolennikom nowelizacji ustawy nieczyste intencje. Tych wspierali jednak posłowie Lucjan Karasiewicz, od dawna zaangażowany w sprawę uznania mowy śląskiej za język regionalny, oraz Marek Plura. Ten ostatni zapowiedział podjęcie inicjatywy w celu zmiany ustawy z 2005 roku.
W posiedzeniu uczestniczył także poseł MN Ryszard Galla, który nie zabrał głosu.

Pomóżmy Pani Senator

Jak donoszą media (Rzeczpospolita z 21.11.2008, http://www.rp.pl/artykul/28,222793_Komornik_moze_zajac_konta_Powiernictwa_Polskiego.html), niemiecki komornik może wkrótce zająć konta Powiernictwa Polskiego, kierowanego dzielnie przez panią Senator RP Dorotę Arciszewską-Mielewczyk.

Rzekoma należność ma dotyczyć uregulowania honorariów prawników Eriki Steinbach w postępowaniu, w którym ta pozwała stowarzyszenie po rozesłaniu przez nie do niemieckich instytucji ulotki przedstawiającej szefową Związku Wypędzonych w towarzystwie żołnierza niemieckiego i oficera SS. Całość miała być dodatkowo okraszona cytatem z Adolfa Hitlera.

Niemiecki sąd zakazał kolportowania ulotki, zaś Powiernictwo Polskie obarczył kosztami postępowania w wysokości ok. 5 tys euro. Termin zapłaty należności minął 31 października, teraz stowarzyszeniu grozi postępowanie komornicze. Dzielna pani senator nie myśli jednak o złożeniu broni i deklaruje, że będzie odwoływać się do wyższych instancji, w tym, jeśli zajdzie taka potrzeba, do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Znając tragiczną sytuację finansową polskich stowarzyszeń, pragniemy zachęcić członków i sympatyków Ruchu Autonomii Sląska do składania dobrowolnych datków na konto stowarzyszenia niezłomnej pani Senator. Jak wynika z uzyskanych przez nas informacji, wesprzeć panią senator gotów jest pan Robert Starosta, przewodniczący zarejestrowanej niedawno w Bawarii Inicjatywy na rzecz Autonomii Sląska. Skromna pomoc ze strony pana Starosty ma na celu poprawę stosunków polsko-niemieckich oraz wzmocnienie procesów zmierzających do pojednania między obydwoma narodami.

Opolscy politycy wpisują się w ogólnopolską nagonkę

Wielka fala oburzenia przetoczyła się przez świat polskiej polityki po informacji „Gazety Opolskiej” o rejestracji w Niemczech stowarzyszenia o nazwie Inicjatywa dla Autonomii Śląska. Odkopano znowu sprawdzone straszaki spod znaku niemieckiego rewizjonizmu, nie zadając sobie trudu sprawdzenia, kto jest inicjatorem powstania wymienionego stowarzyszenia.
Nie inaczej zachowali się podczas niedzielnej debaty na falach Radia Opole opolscy posłowie.
Od Ślązaków organizujących się w Niemczech odciął się nawet Ryszard Galla, poseł… Mniejszości Niemieckiej. Czyżby przedstawiciel ugrupowania, którego jedyną receptą na polepszenie losu mieszkańców regionu było ich ekspediowanie do Niemiec i Holandii, odmawiał prawa tym ludziom do angażowania się w sprawy przyszłości regionu, z którym są nadal emocjonalnie związani, a niejednokrotnie nawet planują powrót?

Continue reading