Wstąp do RAŚ

Trwa rekrutacja do Ruchu Autonomii Śląska. Zostań koordynatorem Ruchu w Twojej miejscowości. Działaj dla Śląska lokalnie!

Działaj razem z nami!

Wesprzyj nas

Zobacz w jaki sposób możesz wesprzeć działalność naszego Koła jak i całego Ruchu Autonomii Śląska

Jesteś sympatykiem RAŚ? Wesprzyj nas!

Ň ślónskim rzykaniu

Przedstawiamy Państwu treść listu dr. Józefa Kulisza, prezesa Tôwarzistwa Piastowaniô Ślónskij Môwy "Danga", który został odczytany po Mszy Św. w intencji ofiar Tragedii Śląskiej dnia 19 października 2008 roku na Górze Św. Anny:

Ò ślónskim rzykaniu Môwa jes dlô czowieka bardzo ważnô. (tukej, na Górze Św. Anny, na polskie słowo „język” rzóndzi sie „môwa”). Dziynki môwie idzie nôs rozróżnić òd gadziny i to prawie óna czyni z nôs ludzi. Słowym Pón Bóg stworzył świat i czowieka (Rdz 1, 3-26). Słowo może budować, ale może tyż bulić i niszczyć. 
Continue reading

Msza w intencji ofiar Tragedii Śląskiej

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę po obchodach św. Jadwigi Śląskiej na Górze Św. Anny odprawiono Mszę Św. w intencji ofiar śląskiej tragedii z lat 1945-1948 oraz o pomyślność wszystkich mieszkańców historycznego Górnego Śląska.

Msza połączona była z pielgrzymką członków Ruchu Autonomii Śląska. Kazanie po śląsku wygłosił werbista Arkadiusz Sitko. Po Mszy Św. dr Józef Kulisz, prezes Tôwarzistwa Piastowaniô Ślónskij Môwy "Danga",  przeczytał list „Ò ślónskim rzykaniu”, w którym zachęcał zebranych do rozmowy z Bogiem w języku serca, do rozmowy „po naszymu”. 

Continue reading

Opole: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 90-lecia polskiego więziennictwa

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 90-lecia polskiego więziennictwa organizowana w Opolu w dniach 29 – 30 października 2008 r.

W dniu 29 października odbędzie się uroczyste poświęcenie sztandaru Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, sztandaru Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu oraz sztandaru międzyzakładowej Organizacji Okręgowej terenu opolskiego. Na tą uroczystość zapraszamy wszystkich funkcjonariuszy. W sprawie dojazdu informacji udzielają Przewodniczący Okręgowi NSZZ FiPW. Po mszy nastąpi przemarsz na opolski rynek, skąd po zakończeniu ceremonii uczestnicy przejadą na poczęstunek.

W dniu 30 października br. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa związana z obchodami 90-lecia polskiego więziennictwa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości prof. dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Konferencję organizują: Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu. Podczas konferencji odbędzie się prezentacja Księgi Jubileuszowej wydanej w rocznicę 90-lecia polskiego więziennictwa. Wydana została dzięki współpracy czynnika naukowego i związkowego.

Zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy strony związkowej z Dyrektorem Okręgowym w Opolu, opolskim uniwersytetem, a także rzeszy zaangażowanych ludzi z okręgu opolskiego, którym w tym miejscu pragniemy podziękować. Patronat nad ceremonią nadania sztandarów objął Marszałek Województwa Opolskiego, a akty nadania sztandarów podpisał Wiceminister Sprawiedliwości Marian Cichosz.

Drodzy Nauczyciele szkół Śląska!

W dniu Waszego święta zarząd Ruchu Autonomii Śląska pragnie podziękować Wam za trud i zaangażowanie w kształcenie młodzieży naszego regionu. Składamy Wam również życzenia spokojnej pracy, wolnej od biurokratycznego balastu, narzuconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, oraz nadinterpretacji prawa ze strony organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. W dniu Waszego święta nie sposób uniknąć pytania o to, jak długo starczy Wam determinacji, by pokonywać kolejne przeszkody w postaci rozbudowanych procedur, ton nikomu niepotrzebnej papierkowej roboty, a także przybierającego charakter nagonki dezinformowania społeczeństwa o wysokości nauczycielskich zarobków i czasie pracy. Nie mylił się Franz Kafka pisząc, że kajdany ludzkości wykonane są z papieru kancelaryjnego. Narzucane nauczycielom systematycznie piętrzące się procedury to nie tylko nieodpowiedzialne marnotrawstwo Waszego czasu, który mógłby zostać poświęcony na doskonalenie dydaktyki – to także okradanie zeń uczniów i rodziców. Pożałowania godną tradycją stało się obsadzanie stanowiska Ministra Edukacji Narodowej osobami, które z prawdziwymi szkołami utraciły kontakt w chwili odbioru własnego świadectwa dojrzałości. Absurdalne pomysły kolejnych ministrów niezależnie od ich barw partyjnych utrudniają jedynie realizację procesu dydaktycznego, a nierzadko uderzają także w godność i w niezbyt zasobne kieszenie pracowników oświaty. W kategoriach skandalu należy rozpatrywać żądanie przez MEN od nauczycieli dostarczenia na własny koszt zaświadczenia o niekaralności. Ma to miejsce w państwie, w którym wysokie stanowiska mogą zajmować osoby z prawomocnymi wyrokami sądowymi.
Życzymy Wam i sobie likwidacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, w coraz większym stopniu przypominającego Pythonowski resort dziwnych kroków, oraz przekazania kompetencji ministra kuratorom oświaty, którzy powinni być umocowani w strukturach samorządu wojewódzkiego. Państwo i region, których ambicją jest szybkie zmniejszanie dystansu dzielącego nas od zachodniego świata, nie mogą pozwolić sobie na panoszenie się oderwanej od realiów, aroganckiej i bezmyślnej centralnej biurokracji.

Zarząd Ruchu Autonomii Śląska