Wstąp do RAŚ

Trwa rekrutacja do Ruchu Autonomii Śląska. Zostań koordynatorem Ruchu w Twojej miejscowości. Działaj dla Śląska lokalnie!

Działaj razem z nami!

Wesprzyj nas

Zobacz w jaki sposób możesz wesprzeć działalność naszego Koła jak i całego Ruchu Autonomii Śląska

Jesteś sympatykiem RAŚ? Wesprzyj nas!

RAŚ – Zapytanie do Komisji Europejskiej

Ruch Autonomii Śląska z niepokojem obserwuje tendencje centralizacyjne obecnego rządu, objawiające się m.in. arbitralnymi decyzjami w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi i ustalaniem parytetów w ich podziale na poszczególne regiony.

W związku z powyższym nasze stowarzyszenie zwróciło się do przedstawicieli Wolnego Sojuszu Europejskiego (WSE) w Parlamencie Europejskim o interpelację w sprawie rozdziału środków europejskich.

W dniu 24 października, kataloński eurodeputowany WSE Bernat Joan i Mari złożył pisemne zapytanie do Komisji w sprawie redystrybucji funduszy strukturalnych w Polsce. Zarzucając nieefektywność w tym zakresie, deputowany poprosił o wyjaśnienie, na ile Komisja poinformowana jest o sposobie podziału środków europejskich, uderzającym w najlepiej przygotowane do ich absorpcji regiony w Polsce. Drugą kwestią, jaka poruszył pan Joan i Mari jest sprawa potencjalnego negocjowania w kolejnych okresach programowania podziału środków unijnych bezpośrednio przez stronę unijną i zainteresowane regiony.

Jak głosować czyli karty do głosowania w dniu wyborów

Rada gminy do 20 tys. mieszkańców
Karta do głosowania jest koloru białego Można głosować na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w okręgu, lub na mniejszą liczbę kandydatów; wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów z jednej listy lub
z różnych list


 
 Rada gminy powyżej 20 tys. mieszkańców  Karta do głosowania jest koloru białego  Wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy

 
 Rada miasta na prawach powiatu  Karta do głosowania jest koloru białego  Wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy

 
 Rada powiatu Karta do głosowania jest koloru żółtego

Wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce

z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy

 

 Sejmik województwa  Karta do głosowania jest koloru niebieskiego  Wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej listy

 
Wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta  Karta do głosowania jest koloru różowego  Wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata

„Masz głos masz wybór” – ostatni etap

Do wyborów zostało kilka dni, czas więc rozpocząć ostatnie etap ogólnopolskiej akcji "Masz głos masz wybór", którą koordynuje Fundacja Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów.  

Kilka dni temu opolski Ruch Autonomii Sląska otrzymał paczkę z plakatami nawołującymi do wzięcia udziału w wyborach samorządowych, aby inni nie decydowali za nas. Hasłem przewodnim czarno-żółtych plakatów jest "Jesteś stąd, lepiej głosuj".

W akcji bierze udział około 300 organizacji z całej Polski, w tym 6 z województwa opolskiego (m.in. Ruch Autonomii Sląska i Młodzież Górnośląska). Członkowie RAS rozwiesili plakaty w powiatach opolskim i strzeleckim. W powiecie brzeskim i prudnickim akcję koordynują: Brzeskie Forum Samorządowe, Radical Cultur, Liga Kobiet Polskich, Stowarzyszenie Przyjaciół LO, Stowarzyszenie Rozwoju Dorzecza Osobłogi.

W ostatnim tygodniu planowane są także debaty z kandydatami na burmistrzów i wójtów. Więcej o akcji na stronie: www.maszglos.pl

Continue reading

Dlaczego fiskus nie traktuje równo obywateli….

Dlaczego fiskus nie traktuje równo obywateli pracujacych w róznych krajach zagranicą? Niedawno zmieniono sposób rozliczania zarobków uzyskanych w Austrii na mniej korzystny dla obywateli. Pojawił się równiez odzew Rzecznika Praw Obywatelskich, który zaapelował o zmianę polsko–austriackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Resort finansów bierze pod uwagę zmianę umowy od 2008 roku. Dlaczego zatem nie z Holandią?

Continue reading