Wstąp do RAŚ

Trwa rekrutacja do Ruchu Autonomii Śląska. Zostań koordynatorem Ruchu w Twojej miejscowości. Działaj dla Śląska lokalnie!

Działaj razem z nami!

Wesprzyj nas

Zobacz w jaki sposób możesz wesprzeć działalność naszego Koła jak i całego Ruchu Autonomii Śląska

Jesteś sympatykiem RAŚ? Wesprzyj nas!

Janosik Wiśniewski – oświadczenie RAŚ Opole

Opole, 23.11.2015 r

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 Gratulujemy iście janosikowej koncepcji powiększenia Opola!

Jak zapisano w ustawie o samorządzie gminnym: ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych.

Jak rozumiemy czytając NTO z 20.11 br. pomimo, że nie należy to do Pana kompetencji, chętnie zagrabiłby Pan majątek wypracowany przez sąsiednie gminy.

Już przed wyborami samorządowymi ostrzegaliśmy, że bez zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przez ich finansowanie również podatkiem VAT, nie będzie można realizować inwestycji oraz finansować potrzeb bieżących.

Zresztą podobne wnioski wynikają z materiałów będących podstawą Regionalnego Programu Operacyjnego na 2014-2020. Depopulacja wpływa trwale na spadek dochodów z PIT w całym województwie, nie tylko w Opolu. Szkoda, że jedną bezmyślną inicjatywą zburzył Pan zaufanie sąsiednich gmin, tworzących z Opolem Aglomerację.

Po co chodnik na wiosce, jak nie mamy w stolicy województwa pieniędzy nawet na szpilkostradę! Takie przemyślenia wyniósł Pan chyba z ostatnich konsultacji w dzielnicach?

Cytując ww. wywiad „Opole rozwijało się przez ostatnie sto lat, teraz się zwija. Nie chcę być prezydentem, który biernie na to patrzy” – prosimy więc zmobilizować do pracy swoich urzędników, aby znaleźli sposób spięcia budżetu zapewniający m.in. budowę obwodnicy lub trasy średnicowej, mostów, remont hali sportowej i innych deklarowanych pomysłów.

Życząc aktywnej realizacji obietnic wyborczych, bez konieczności rabunku sąsiednich gmin, pozostajemy z wyrazami szacunku


Zarząd Ruchu Autonomii Śląska Region Opolski

Opolskie Janosiki

Opolskie Janosiki

Podwójne standardy Mniejszości Niemieckiej w woj. opolskim – oświadczenie RAŚ Opole

Oświadczenie Ruchu Autonomii Śląska – Region Opolski

w sprawie krótkiej pamięci opolskiej Mniejszości Niemieckiej

wraz z apelem o udział w wyborach.

W ostatnich dniach w Krapkowicach miał miejsce skandaliczny wybryk kandydata na posła z ramienia listy KW PiS. Tego faktu nie można niczym usprawiedliwiać i należy stanowczo potępiać. Jednakże nie mniejszy niesmak odczuwamy, gdy osobą zgłaszającą fakt dyskryminacji do prokuratury jest przewodniczący TSKN Rafał Bartek. Może opinia społeczna ma krótką pamięć, jednak osoby deklarujące narodowość śląską i starające się o jej równouprawnienie na równi z innymi mniejszościami w Polsce nie potrafią zrozumieć podwójnych standardów w podchodzeniu do praw grup mniejszościowych. Przypominamy, że Rafał Bartek sygnował jedyną negatywną opinię do obywatelskiego projektu uznania Ślązaków za mniejszość etniczną, pod którym podpisało się ponad 140 tys. mieszkańców woj. opolskiego i śląskiego. Szefowi Mniejszości Niemieckiej przypomnijmy stare powiedzenie: „Nie pamiyntoł wōł, jak cielynciem bōł„.

Natomiast wyborców z woj. opolskiego zachęcamy do głosowania na osoby, które otwarcie popierają dążenia Ślązaków do upodmiotowienia w polskim prawodawstwie. Są to Mirosław Patoła z Dąbrówki Górnej, drugi na liście KW Korwin oraz Mateusz Pawełczyk ze Świercza (pow. oleski), dwunasty na liście KW Kukiz’15. Tym razem Ślązacy z woj. opolskiego mają wybór. Skorzystajcie z niego w dniu 25 października.

 

Zarząd Regionu Opolskiego Ruchu Autonomii Śląska, 23.10.2015