Wstąp do RAŚ

Trwa rekrutacja do Ruchu Autonomii Śląska. Zostań koordynatorem Ruchu w Twojej miejscowości. Działaj dla Śląska lokalnie!

Działaj razem z nami!

Wesprzyj nas

Zobacz w jaki sposób możesz wesprzeć działalność naszego Koła jak i całego Ruchu Autonomii Śląska

Jesteś sympatykiem RAŚ? Wesprzyj nas!

Region Opolski RAŚ – Czego chcemy?

Obserwując słaby rozwój naszego regionu, utrzymujące się duże bezrobocie, marazm w wielu obszarach życia gospodarczego, Opolski Region Ruchu Autonomii Śląska uważa za konieczną zmianę dotychczasowego sposobu rządzenia. Przed naszym województwem stoi zadanie przeprowadzenia szybkich i dynamicznych zmian, w efekcie których będzie dogonienie rozwijających się regionów Europy. Dotychczasowe koalicje SLD i MN oraz AWS i MN nie potrafiły zapobiec stagnacji gospodarczej. Nasila się migracja zarobkowa. Powszechne jest poczucie braku perspektyw wśród ludzi młodych.

Continue reading

Senator Kutz stawia na autonomię

  

Senator Kutz stawia na autonomię 

Przemysław Jedlecki

Kazimierz Kutz wspiera kampanię wyborczą Ruchu Autonomii Sląska. – Sląsk zawsze był wyzyskiwany i trzeba się temu przeciwstawić. Trzeba zacząć starać się o autonomię regionu – mówi senator

W ostatnich miesiącach Kutz wiele razy krytykował partie polityczne za lekceważenie i przedmiotowe traktowanie Sląska, ale unikał deklarowania się po jakiejkolwiek stronie. W końcu postanowił zrobić wyjątek dla Ruchu Autonomii Sląska. Zdecydowało kilka powodów, ale najważniejszy okazał się jeden: przeświadczenie, że bez autonomii nie da się rozwiązać stojących przed Sląskiem problemów.

Continue reading

Msza w intencji Ślązaków

W niedzielę (22 października) na Górze św. Anny odbyła się coroczna pielgrzymka członków i sympatyków Ruchu Autonomii Sląska. Przybyliśmy na świętą górę Sląska, aby pomodlić się za ofiary tragedii, jaka dotknęła nasze ziemie w latach 1945-48, a więc za ofiary komunistycznego terroru.

Na Mszy modlono się także o pomyślność wszystkich mieszkańców Górnego Sląska, niezależnie czy zamieszkują woj. opolskie czy śląskie.

W imieniu organizatorów dziękujemy za sztandarowe wsparcie licznym strażkom z pow. rybnickiego oraz ojcom franciszkanom za gościność.

Pielgrzymka członków Ruchu Autonomii Śląska i msza na Górze Św.Anny

W niedzielę, 22 października, czyli pierwszą niedzielę po dniu św. Jadwigi – patronki Sląska, w bazylice na Górze Sw. Anny, odbyła się msza w intencji ofiar Sląskiej Tragedii z lat 1945 –48 oraz o pomyślność wszystkich mieszkańców Sląska.

We mszy wzięło udział kilkaset osób, w tym pielgrzymka członków Ruchu Autonomii Sląska, przybyłych ze wszystkich regionów Górnego Sląska. Mszę celebrował nowy gwardian klasztoru i proboszcz parafii św. Anny, o. Błażej Kurowski. W imieniu członków Ruchu Autonomii Sląska, podziękowanie za gościnę o. Franciszkanom i liczne przybycie uczestnikom nabożeństwa, złożył Piotr Długosz – przewodniczący Regionu Opolskiego Ruchu.